Brexit komplikuje eurovoľby: Ako sa budú rozdeľovať mandáty do Európskeho parlamentu?

17.05.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Voľby


Keďže brexit stále neprebehol, tohtoročných eurovolieb sa zúčastní aj Veľká Británia. Táto situácia mierne komplikuje rozdeľovanie mandátov do Európskeho parlamentu.


Nekonečný príbeh

Brexit mal oficiálne prebehnúť už 29. marca 2019. Británia mala z EÚ vyrokovanú aj dohodu, vďaka ktorej by bol ich odchod z únie menej bolestivý. Po maratóne rokovaní a hlasovaní sa však britskí poslanci nedohodli prakticky na ničom.

Lídri EÚ a Británie sa však nakoniec dohodli, že vystúpenie sa odkladá do konca októbra tohto roka. Veľká Británia sa teda musí zúčastniť eurovolieb, ktoré u nich prebehnú 23. mája. Keďže sa počítalo z ich odchodom už v marci, bol znížený aj počet mandátov v europarlamente.

Momentálne tam pôsobí 751 poslancov aj s predsedom. Po tohtoročných eurovoľbách sa malo obsadiť 705 poslaneckých stoličiek. Z tohto počtu mali 14 miest obsadiť slovenskí europoslanci, čo je o jeden mandát viac ako máme v EP dnes.

 

Až po brexite

Aj napriek tomu, že sa Británia eurovolieb zúčastní, Slovensko by pravdepodobne malo nakoniec mať 14 europoslancov. Kým však VB oficiálne neopustí Európsku úniu, bude v EP pôsobiť len 13 slovenských europoslancov. 14. poslanec si teda na svoje miesto bude musieť počkať až do brexitu.

Rovnaká matematika platí aj pre ostatné členské štáty EÚ, ktoré po predpokladanom brexite dostali viac poslaneckých mandátov do Európskeho parlamentu. Podľa vyhlásení britskej premiérky Theresy Mayovej, bude snaha celý proces urýchliť tak, aby odchod z EÚ prebehol ešte pred termínom odkladu.

Ako si volíme europoslancov

Systém volieb je podobný ako pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. V eurovoľbách za Slovensko kandiduje 31 politických strán, hnutí a koalícií, ktoré odovzdali kandidátne listiny. Každá z nich mohla nominovať maximálne 14 uchádzačov o poslaneckú stoličku v EP.Po vstupe do volebnej miestnosti teda dostanete 31 hlasovacích lístkov a obálku s úradnou pečiatkou. Voliť môžete len jednu z 31 kandidujúcich strán, respektíve do obálky vkladáte len jeden hlasovací lístok. Ešte pred vložením do obálky môžete dvom kandidátom z tohto lístka odovzdať svoj preferenčný hlas.

Ako sa volia europoslanci (rozdelenie mandátov po voľbách)

Foto: shutterstock

Vami preferovaných kandidátom na hlasovacom lístku jednoducho zakrúžkujete. Voľba bude neplatná, ak odovzdáte obálku, kde bude viac hlasovacích lístkov. Ak zakrúžkujete viac ako dvoch kandidátov, hlas sa síce priráta strane, ktorá je na danom hlasovacom lístku, ale nebude sa prihliadať na preferenčné hlasy.

Nepoužité alebo nesprávne vyplnené hlasovacie lístky musíte vložiť do boxu, ktorý je na to určený. V opačnom prípade vám hrozí pokuta 33 eur. Mal by byť v každej volebnej miestnosti a bude aj riadne označený. V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť na členov volebnej okrskovej komisie.

Ako sa prideľujú mandáty po eurovoľbách

Po voľbách sa začnú počítať všetky platné hlasy, ktoré boli odovzdané jednotlivým stranám, hnutiam a koalíciám. Do ďalšieho procesu postúpia len tie strany a koalície, ktoré získali aspoň 5 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov.

Ak na základe tejto matematiky nepostúpi do ďalšieho výberu žiadne politické zoskupenie, štátna komisia zníži hranicu výberu na 4 %, prípadne ju ďalej znižuje až dovtedy, kým do ďalšieho procesu nepostúpia aspoň dve politické strany alebo dve koalície, prípadne aspoň jedna politická strana a jedna koalícia.

Už len matematika

Po tomto procese nám ostanú víťazné strany, prípadne koalície. Nasleduje súčet všetkých platných hlasov, ktoré dostali spolu. Tento súčet hlasov sa vydelí počtom mandátov zväčšeným o číslo jeden, v našom prípade je to číslo 15.

Výsledok sa ešte zaokrúhľuje na celé číslo, ktoré predstavuje takzvané republikové číslo. Použije sa na výpočet mandátov pre jednotlivé strany alebo koalície. Postup je opäť matematický. Celkový počet platných hlasov strany alebo koalície sa delí vypočítaným republikovým číslom.

Politickej strane alebo koalícii sa pridelí toľko mandátov, koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte platných hlasov, respektíve podľa výsledku tohto delenia. Ak nastane situácia, že sa takýmto spôsobom pridelilo o jeden mandát viac, než sa malo, odpočíta sa prebytočný mandát tej politickej strane alebo koalícii, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia.

Ak je zostatok delenia rovnaký, mandát sa odpočíta tej strane alebo koalícii, ktorá získala menší počet hlasov. V prípade, že je aj počet platných hlasov rovnaký, rozhodne až žrebovanie. Môže nastať aj situácia, že týmto spôsobom nebudú pridelené všetky mandáty alebo mala víťazná strana či koalícia menej kandidátov, ako jej má byť pridelených.

V tom prípade štátna komisia pridelí tieto mandáty postupne tým politickým stranám alebo koalíciám, ktoré majú najväčší zostatok delenia. Ak je tento zostatok rovnaký, mandát sa pridelí tej strane alebo koalícii, ktorá získala väčší počet hlasov. Ak je aj počet platných hlasov rovnaký, opäť rozhodne žrebovanie.Mandáty sa prideľujú kandidátom víťazných strán a koalícií v tom poradí, ako sú uvedení na hlasovacích lístkoch. Avšak prednosť budú mať kandidáti, ktorí získali aspoň 3 % z celkového počtu platných hlasov, ktoré dostalo dané politické zoskupenie.

Ak túto podmienku bude spĺňať viac kandidátov, mandáty sa budú prideľovať postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. Ak dostanú kandidáti rovnaký počet prednostných hlasov, rozhoduje poradie na hlasovacom lístku.

Všetci kandidáti víťazných strán alebo koalícií, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi. Ako sme už spomínali, podľa tejto matematiky sa bude vyberať 14 slovenských europoslancov. 14. kandidát nastúpi do svojej funkcie až po oficiálnom vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.


Zdroje: 180/2014 Z. z., Odbor volieb, referenda a politických stránPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 24 krát 5 0.5