Analytik: Ženy budú mať ešte nižšie dôchodky, môže za to aj dôchodkový strop

18.05.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Príčinou je okrem zastropovania dôchodkového veku aj materská dovolenka a nižšie platy.


Práca vs. materská

Vo väčšine mladých rodín nastupuje na materskú, respektíve rodičovskú dovolenku žena, teda matka. Okrem dopadu na platové rozdiely a kariérny rast tento fakt výrazne vplýva aj na výšku dôchodku. Počas materskej, prípadne rodičovskej dovolenky platí dôchodkové poistenie štát.

V tomto období ho platí z vymeriavacieho základu, ktorý je vo výške 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov. Ak budeme brať do úvahy rok 2019, ide o sumu 572,4 eur, čo je 60 % z priemernej mzdy z roku 2017. Štát môže platiť toto poistenie až do 6 rokov veku dieťaťa.

 

Analytik Marián Búlik tvrdí, že tento systém je výhodný pre ženy s nižšou mzdou. „Dobrou správou je, že zamestnankyne s hrubou mzdou menej ako 483 eur a samostatne zárobkovo činné ženy s vymeriavacím základom menším ako 483 eur, získajú počas rodičovskej dovolenky väčší dôchodok, ako keby pracovali,“ tvrdí Búlik.

Avšak pre všetky ostatné ženy, ktoré mali vyšší príjem je toto obdobie v rámci výšky dôchodku nevýhodnejšie. Na dôchodok sa im sporí oveľa menej, ako keby pracovali. „Pri dvoch vychovaných deťoch po sebe jej tak ujde až 6 rokov vlastného dôchodkového sporenia, čo má výrazný vplyv na celkovú nasporenú sumu na dôchodku,“ dodáva Búlik.

Ženy žijú dlhšie

Muži umierajú skôr ako ženy. OECD tvrdí, že za posledných 10 rokov sa tento rozdiel medzi pohlaviami výrazne prehlbuje. Ženy sa totiž dožívajú v priemere o 7 rokov viac ako muži. Značnému rozdielu nepomáha ani fakt, že až 40 % mužov aktívne športuje a konzumuje zeleninu či ovocie. U žien je to len 33 %.

Keďže sa ženy dožívajú vyššieho veku, mali by mať aj vyššie dôchodkové dávky. Analytik Marián Búlik uvádza aj praktický príklad: „Pokiaľ by žena potrebovala k štátnemu dôchodku ďalších 200 eur čerpať zo svojich súkromných úspor, aby mala dôstojný dôchodok, mala by mať pri vstupe do dôchodku nasporené až o 15 700 eur viac ako priemerný muž (rátame s ďalším zhodnocovaním zvyšných úspor 2 % p.a.).“

Ženy a dôchodok: výška, ako si zvýšiť dôchodok, vek dožitia

Foto: shutterstock

Príjem a výška dôchodku

O výške dôchodku do značnej miery rozhoduje aj príjem počas produktívnych rokov života. V tomto ohľade sú ženy často v nevýhode, pretože na Slovensku zarábajú v priemere o 21 % menej ako muži. V rámci EÚ je tento rozdiel na úrovni 16 %.

Z nižšieho platu sa, logicky, odvádzajú aj nižšie odvody do dôchodkových pilierov. Takže vo výsledku budú mať ženy oproti mužom aj nižší dôchodok. Ako upozorňuje Búlik, nižšie odvody idú aj do tretieho piliera: „Ak zamestnávateľ svojim zamestnancom prispieva do tretieho piliera (DDS),  jeho príspevok sa najčastejšie percentuálne odvíja od výšky platu zamestnanca. Preto ak ženy majú platy nižšie ako muži, zamestnávateľ im na dôchodkové sporenie prispieva menej.“

Dôchodky ovplyvní aj schválený strop

Ešte na konci marca parlament schválil zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov. Vek odchodu do dôchodku u žien sa bude odvíjať od počtu vychovaných detí počas života. V zásade bude platiť, že za každé vychované dieťa môžu ísť do dôchodku o pol roka skôr. Maximálne však o 1,5 roka, čiže pri troch a viac vychovaných deťoch.

„Problémom je, že napríklad žena, ktorá vychovala 3 deti nielenže bola na rodičovskej dovolenke pravdepodobne až 9 rokov (čo to spôsobí sme popísali vyššie), ale skorším odchodom do dôchodku bude jej výsledný dôchodok ešte nižší,“ myslí si Marián Búlik.


Prečítajte si tiež:


Zastropovanie dôchodku však nespôsobí komplikácie len ženám. Podľa predpokladov sa môžu plošne znížiť všetky vyplácané dôchodky, a to až o 10 % voči úrovni, v akej by boli vyplácané podľa starých pravidiel. Skorší odchod do dôchodku môže v rámci financií zle znášať aj Sociálna poisťovňa.

Ako si zabezpečiť vyšší dôchodok

  1. Odkladať si do súkromného dôchodkového sporenia, a to čo najskôr.
  2. Vstúpiť do druhého piliera a zvoliť si rastovú stratégiu (vhodná najmä pre mladších ľudí na začiatku produktívneho veku).
  3. Využiť prípadnú možnosť príspevkov do tretieho piliera od zamestnávateľa.
  4. Nastúpiť do práce už po skončení materskej dovolenky, ktorá u žien trvá 34 týždňov. Na materskú môže následne nastúpiť partner a ďalších 28 týždňov poberať materský príspevok od štátu.
  5. Môžete zvážiť aj možnosť, aby partner prispieval svojej partnerke na súkromné dôchodkové sporenie počas jej materskej a rodičovskej dovolenky (ak je pre rodinu výhodnejšie, aby celé tri roky čerpala rodičovskú dovolenku žena).
  6. Ak máte finančného poradcu, môže vám vypracovať finančný plán, ako si súkromne odkladať na dôchodok.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 13 krát 5 0.5h