List vlastníctva vybavíte aj na pošte, k nahliadnutiu postačí online kataster

10.06.2021 | Roland Regely, Finance.sk
Hypotéky - spravodajstvo


Ak chcete nahliadnuť do listu vlastníctva, postačí vám online kataster. Ak ho potrebujete pre právne účely, čaká vás návšteva pošty alebo obecného úradu.


List vlastníctva vás bude najviac zaujímať, ak riešite kúpu či predaj nehnuteľnosti. Dokáže vám dať dôležité informácie o tej-ktorej nehnuteľnosti. Nahliadnuť doň môžete aj online, ak budete potrebovať výpis, musíte navštíviť obecný úrad či poštu.

Čo nám prezrádza a na čo slúži list vlastníctva?

List vlastníctva je dokument, ktorý preukazuje vzťah vlastníka k danej nehnuteľnosti. Využijete ho najmä vtedy, ak potrebujete dokázať vlastníctvo nehnuteľnosti, no zároveň vtedy, ak budete kupovať nehnuteľnosť a budete si chcieť overiť vlastnícke pomery.

Čo obsahuje list vlastníctva (v skratke):

  • okres, obec, katastrálne územie nehnuteľnosti,
  • číslo listu vlastníctva,
  • výmera v m2, druh stavby, pozemku,
  • súpisné číslo, parcelné číslo pozemku,
  • vlastníci, podiel,
  • typ nadobudnutia,
  • záložné právo (hypotéka z banky).

V skratke to tiež znamená, že ten, kto nehnuteľnosť predáva, by mal byť uvedený aj v liste vlastníctva danej nehnuteľnosti. To, či je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom, zistíte aj rýchlym nahliadnutím do internetového katastra.

 

online kataster umožní získať informácie o vlastníkovi nehnuteľnosti

Zdroj: Katastrálny portál

Online kataster ako užitočný pomocník

Všetky potrebné informácie sú dostupné k nahliadnutiu v online katastri na stránke katasterportal.sk. Získate ich bezplatne, kedykoľvek a pohodlne z domu.

Ako sa dopracujete k požadovanej nehnuteľnosti? Vyhľadávať môžete podľa čísla listu vlastníctva, alebo podľa mena vlastníka, čísla parcely i súpisného čísla nehnuteľnosti.

Údaje sa aktualizujú každých 24 hodín, takže takmer nepretržite pracujete s veľmi čerstvými informáciami.

Na portáli mapka.gku.sk si viete pozrieť rovno aj mapové podklady z katastra nehnuteľností.

Koľko stojí výpis z listu vlastníctva?

List vlastníctva zväčša potrebujete z dvoch dôvodov - pre získanie potrebnej informácie alebo pre použitie na právne účely. Ak ho potrebujete pre informačné účely, postačí vám jednoduchý bezplatný výpis, ktorý však nie je použiteľný na právne úkony.

Výpis z listu vlastníctva vhodný pre právne úkony môžete získať aj na počkanie, jeho cena je 8 eur. Avšak takto rýchlo ho získate len na katastrálnom odbore daného Okresného úradu, čiže v mieste vášho trvalého bydliska.

Omnoho komfortnejšie je požiadať o výpis z listu vlastníctva na najbližšej pobočke Slovenskej pošty. Takýto výpis je platný 3 mesiace od doby vyhotovenia. Výpis na pošte môžete získať do 24 hodín a zaplatíte zaň tiež 8 eur. Často sa stáva, že výpis na pošte získate na počkanie, najneskôr však do jedného dňa. Na pošte stačí uviesť katastrálne územie a číslo listu vlastníctva.

Každé nové vyhotovenie výpisu na základe jednej žiadosti stojí 2 eurá. Platíte elektronickým kolkom, ktorý si viete zakúpiť priamo na pošte.

Čo robiť, ak nájdete v liste vlastníctva plombu?

Na konci listu vlastníctva sa môže nachádzať tzv. plomba alebo poznámka. Je to dôležitá informácia, ktorá vám napovie, či je nehnuteľnosť aktuálne dotknutá nejakou zmenou, prípadne na nej prebieha zápis vecného bremena.

V poznámke sa zase môžete dozvedieť informácie o vlastníkovi. Napríklad ak bola na majetok vlastníka vyhlásená likvidácia alebo sa začalo vyvlastňovacie konanie.

Ak sa na liste vlastníctva nachádza plomba, pošta ani kataster vám ho podľa zákona nesmú vydať – platí, ak nie ste vlastníkom alebo inou oprávnenou (napr. splnomocnenou) osobou.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 19 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Hypotéky - spravodajstvo