Povinnosti študenta po ukončení strednej školy: návod, čo všetko (ne)treba vybaviť

28.05.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Maturita za vami, nové zážitky a skúsenosti pred vami. To, aké povinnosti budete mať voči štátu a poisťovniam po ukončení strednej školy závisí od toho, či budete študovať ďalej alebo začnete pracovať.


Zdravotná poisťovňa i úrad práce. Úspešní absolventi strednej školy majú po maturite niekoľko možností, akým smerom sa vybrať a od toho sa odvíjajú aj ich oznamovacie povinnosti voči inštitúciám. V prípade, že sú prijatí na vysokú školu a budú študovať ďalej – majú minimum povinností. Ak štúdium ukončia a rozhodnú sa hľadať si prácu, čaká ich kolotoč vybavovania na úradoch.

Študent prijatý na vysokú školu

Ideálny scenár je, ak sa po maturite rozhodnete študovať ďalej na vysokej škole. V takom momente totiž štát za vás bez prestávky platí zdravotné poistenie – a to aj počas letných prázdnin, kým nenastúpite na ďalšie štúdium.

Nemusíte nič oznamovať zdravotnej poisťovni, ani chodiť na úrad práce a nemusíte ani platiť zdravotné či sociálne poistenie. Potešia sa aj rodičia, ktorí budú mať naďalej nárok na prídavok na dieťa.

 

Povinnosti študenta sterdnej školy po ukončení štúdia

Študent neprijatý na vysokú školu a jeho povinnosti

Ak ste sa nedostali na žiadnu vysokú školu a nepokračujete v ďalšom štúdiu, v hre je niekoľko možných scenárov – v závislosti od toho, či budete pracovať alebo nie. V každom prípade, zdravotné poistenie za vás štát platí do 31. augusta, teda celé leto. To isté platí o daňovom bonuse a prídavku na dieťa – posledným mesiacom na uplatnenie daňového bonusu a vyplatenie prídavku na dieťa je v takomto prípade september.

Nástup do práce po ukončení strednej školy

Ak po ukončení strednej školy plynule prejdete do pracovného pomeru, resp. začnete pracovať na trvalý pracovný pomer od septembra, váš zamestnávateľ oznámi túto skutočnosť zdravotnej poisťovni a hradí za vás aj poistné.

Ak sa rozhodnete pre prácu v zahraničí, musíte túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni a to do 8 dní od vzniku pracovného pomeru. V takomto prípade budete platiť zdravotné poistenie v zahraničí a na Slovensku ho nepotrebujete odvádzať.

Podnikanie po ukončení strednej školy

Povinnosť nahlásiť začiatok podnikania si musíte splniť vždy, nielen po ukončení strednej školy. Robíte tak tiež do 8 dní od začiatku podnikania. V takom prípade sa automaticky stávate platcami zdravotného poistenia a platíte každý mesiac preddavky v zákonom stanovenej výške. Sociálne odvody začnete platiť až po roku – prvý rok ste od platenia sociálneho poistenia oslobodení.

Po strednej škole a bez práce - povinnosti

Ak nechcete, nemusíte sa po ukončení štúdia hlásiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Zaradenie medzi uchádzačov o zamestnanie je dobrovoľné. Navyše, do 31. augusta za vás zdravotné poistenie hradí štát.

Ak chcete, od 1. septembra sa môžete zaradiť do databázy uchádzačov o prácu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak nemáte prácu, je to pre vás výhodné – štát za vás odvádza zdravotné poistenie. Vašou povinnosťou však je aktívne sa zaujímať o pracovné ponuky, ktoré budete dostávať a hľadať si prácu – budete to musieť dokladovať úradu práce. Pri evidencii na úrade práce rodičia študenta automaticky prídu o prídavky na dieťa.

Ak to nezdokladujete, budete vyradení z databázy a stanete sa dobrovoľne nezamestnanou osobou. Znamená to, že budete musieť hradiť zdravotné poistenie z vlastného vrecka. Status dobrovoľne nezamestnanej osoby musíte nahlásiť do zdravotnej poisťovne.

Povinnosti študenta voči Sociálnej poisťovni

Voči Sociálnej poisťovni nemajú študenti žiadne povinnosti z dôvodu začiatku, ukončenia, predĺženia, prípadne prerušenia štúdia - nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať a ani platiť poistné poisťovni. Jedinú oznamovaciu povinnosť majú vtedy, ak poberajú sirotský dôchodok.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 10 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.