Všetko, čo potrebujete vedieť o systéme eKasa

06.06.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Systém eKasa funguje v ostrej prevádzke pre nových podnikateľov a dobrovoľníkov už od začiatku apríla. Od 1. júla 2019 musia byť v systéme povinne pripojení už všetci podnikatelia s registračnou pokladnicou.


Aktualizované 27.6.2019, 9:26

Proti daňovým podvodom

Systém eKasa je jedným z ďalších opatrení a súčasťou akčných plánov Finančnej správy Slovenskej republiky na boj proti daňovým podvodom„Vďaka nim (akčným plánom, poz. redakcie) sme znížili daňovú medzeru zo 41 % na 26 % a do štátnej pokladnice priniesli viac o približne 3,7 mld. eur," píše Finančná správa na svojich stránkach.

eKasa má predovšetkým zahatať, respektíve aspoň znížiť daňové medzery na DPH v hotelových, reštauračných a kaviarenských sektoroch. Elektronická registračná pokladňa sa zmení na online registračnú pokladňu. Už nejakú dobu funguje aj virtuálna registračná pokladňa, ktorá sa tiež automaticky stane online registračnou pokladnicou. Obe zariadenia musia byť povinne pripojené v systéme eKasa.

 

eKasu schválil parlament

Systém eKasa, respektíve zákon o tomto systéme schválil slovenský parlament ešte v decembri minulého roka. Cieľom je priame online prepojenie všetkých registračných pokladníc s Finančnou správou a už spomínaný boj proti daňovým únikom. Všetky údaje z pokladnice sa budú posielať priamo do systému eKasa a tiež ukladať na chránené dátové úložisko.

Ostrá prevádzka bola spustená už na začiatku apríla 2019, kedy sa do nej povinne museli prihlasovať len novovzniknuté podnikateľské subjekty. Ako informovala ČTK, hovorkyňa Finančnej správy SR Ivana Skokanová potvrdila, že systém bol do prevádzky spustený úspešne. Od 1. júla 2019 musia byť na systém celoplošne napojení aj ostatní podnikatelia, ktorých sa týka povinnosť elektronicky evidovať svoje tržby.

Povinnosť sa nevzťahuje na služby, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ďalej na poskytovanie služieb fyzickou osobou s ŤZP, prevádzok vo vysokohorských zariadeniach bez cestnej komunikácie a verejného rozvodu elektrickej siete, služby v rámci praktického vyučovania žiakov a poskytovanie služieb pomocou predajných automatov.

Do konca júna sa pripojí do systému eKasa zhruba 200 000 registračných pokladníc, z ktorých podnikatelia museli až doteraz evidovať tržby niekoľko rokov. Registračné pokladnice neboli napojené na žiadny systém a údaje si ukladali len do svojej pamäte. Daňové kontroly odhalili viacero prípadov, kedy sa s registračnou pokladnicou manipulovalo s cieľom znížiť si daňovú povinnosť.

Prevádzka bez internetu

eKasa funguje na princípe online prepojenia podnikateľa na Finančnú správu SR. Z tohto hľadiska je teda nutné byť pripojený na internet. Pred zavedením tejto novinky sa však počítalo aj s tým, že niektoré prevádzky sa nachádzajú v miestach bez prístupu na internetovú sieť. Podnikateľom v takejto situácii udelili možnosť takzvaného povolenia odkladu.

Podnikateľ však musí dokázať, že prevádzka nemá prístup k internetovému signálu a bezodkladne podať žiadosť o povolenie odkladu zasielania údajov do systému eKasa. Daňový úrad následne schváli alebo zamietne takúto žiadosť. V prípade schválenia bude vaša evidencia fungovať tak, že všetky tržby sa budú ukladať do dátovej správy registračnej pokladnice. Následne má podnikateľ 30 dní na dodatočné zaslanie tržieb do eKasy.

Všetko, čo potrebujete vedieť o systéme eKasa

Foto: Finančná správa SR

Virtuálna registračná pokladňa

Virtuálna registračná pokladnica je bezplatná aplikácia Finančnej správy SR, ktorá je už dávnejšie v prevádzke. Keďže ide o aplikáciu, môže byť nainštalovaná v notebooku, stolnom počítači, tablete alebo aj v smartfóne. Tento typ registračnej pokladnice využívajú hlavne malý podnikatelia, pre ktorých je aj vhodná.

Ako sme už spomenuli, virtuálna pokladnica spĺňa podmienky stanovené schváleným zákonom a automaticky sa stane online registračnou pokladnicou. Podnikateľov, ktorí používajú virtuálnu registračnú pokladnicu teda nečaká žiadna zmena, ak už sú na eKasu úspešne napojení.

Elektronická vs. online registračná pokladnica

O niečo zložitejšie to budú mať podnikatelia, ktorí majú takzvané elektronické registračné pokladnice. Budú sa musieť rozhodnúť medzi niekoľkými možnosťami úspešného pripojenia do systému eKasa. Prvou možnosťou je modifikácia doteraz používanej elektronickej pokladnice, ak spĺňa technické požiadavky definované zákonom, na online registračnú pokladnicu.

Ďalšou možnosťou je, že si zaobstarajú novú online registračnú pokladňu, prípadne sa rozhodnú používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Podnikateľ ďalej musí požiadať daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient prostredníctvom elektronického formulára. Daňový úrad prideľuje kód pokladnice eKasa klient každej pokladni, ktorá je na prevádzke.

Pokuty budú vysoké

V súvislosti s prechodom na nový systém sa môžu udeľovať aj vysoké pokuty. Ak si podnikateľ nesplní povinnosť a nestihne sa pripojiť do systému eKasa do konca júna, hrozí mu pokuta od 330 až do 3 330 eur. Sankcie od 50 do 330 eur hrozia aj podnikateľom, na ktorých sa povinnosť pripojenia do eKasy nevzťahuje. Tí sú povinní na každom svojom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, že nie sú podľa zákona povinní používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu eKasa.

Pokuta do 3 330 eur hrozí aj vtedy, ak pokladničné bločky nebudú obsahovať povinné údaje definované zákonom. Pri neoprávnených zásahoch do údajov, dátovej správy, prípadne inom neoprávnenom manipulovaní s elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou eKasa, hrozí podnikateľovi pokuta od 4 000 do 20 000 eur.

Odklad do konca roka

Vláda na poslednú chvíľu schválila návrh zákona, ktorým sa podnikateľom de facto odkladá povinné používanie eKasy do 31. decembra 2019. Dôvodom sú hlavne problémy niektorých výrobcov a distribútorov, ktorí nezískali certifikáciu od Finančnej správy. Navyše, na trhu je nedostatok týchto pokladníc a problematické je aj ich napojenie na softvéry.

Dátum pre povinné používanie eKasy v podstate ostáva rovnaký, podnikatelia však ešte nemusia eKasu používať do konca roka a nebudú pokutovaní, ak do 31. júna 2019 požiadali aspoň o pridelenie kódu do systému eKasy. Výnimka sa netýka podnikateľov, ktorí používajú virtuálnu registračnú pokladnicu. S jej pripojením do systému problémy nie sú.

Ak podnikateľ splnil tieto podmienky, vyhne sa pokute a môže používať klasickú registračnú pokladnicu ešte do konca roka. Ostatní podnikatelia, ktorí si túto povinnosť nesplnili, budú pokutovaní podľa pôvodného znenia zákona.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 7 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo