KVÍZ: Viete, čo všetko vám hrozí, ak nemáte zákonnú poistku na auto?

07.06.2019 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


PZP je skratka povinného zmluvného poistenia, ktoré kryje škody spôsobené prevádzkou vozidla. Toto poistenie je zo zákona povinné.


Prečo je PZP povinné?

Väčšina ľudí nemôže slovíčko "povinné" ani počuť. Táto povinnosť však mnoho vodičov odbremenila od vysokých finančných strát. PZP je dané zákonom 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení, ktorý ukladá každému majiteľovi motorového vozidla povinnosť, uzavrieť si toto poistné krytie.

Ako to už býva zvykom, nedodržiavanie zákonom stanovených povinností sa trestá rôznymi sankciami. V tomto prípade vám pri neslnení povinnosti hrozí pokuta od 16,60 eur až do výšky 3 319,39 eur. Navyše, ak spôsobíte prevádzkou vozidla škodu, budete ju musieť hradiť z vlastného vrecka.

Štatistiky slovenských vodičov áut sú však niekedy až hrozivé. Z neplatenia povinného zmluvného poistenia si u nás totiž vodiči ťažkú hlavu nerobia. Ročne takto jazdí asi 160-tisíc áut, pričom zhruba 65-tisíc dlhodobo. Sú medzi nimi dokonca i kamióny.

Pripravili sme pre vás krátky test, v ktorom si môžete otestovať svoje vedomosti o PZP. Ešte predtým si prečítajte niekoľko faktov, ktoré sa týkajú poistného krytia vozidiel.

KVÍZ: Viete, čo sa stane, ak nemáte uzatvorené PZP na auto?

Foto: Polícia SR/Facebook

Vedeli ste, že...

 • Pri tomto poistení uhradí poisťovateľ (ďalej poisťovňa) poškodenému za Vás nároky na náhradu škody.
 • Poistná udalosť musí nastať v dobe trvania poistenia.
 • Poisťovňa nehradí predovšetkým škodu na vozidle vodiča, ak spôsobil škodu (táto škoda je hradená z havarijného poistenia).
 • Ak máte v súvislosti s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k trestnému činu, oznámte udalosť polícii.
 • Poisťovňa nehradí predovšetkým škodu, ktorú utrpel(a) manžel(ka) alebo osoby, ktoré s ním žili v dobe vzniku škodovej udalosti v spoločnej domácnosti.
 • Poisťovňa nehradí predovšetkým škodu, ktorá vznikla medzi vozidlami jazdnej súpravy tvorenú motorovým a prípojným vozidlom, v prípade že nebola spôsobená prevádzkou iného vozidla.
 • V prípade vzniku škody polícii oznámte každú krádež, pri ktorej bola spôsobená škoda vyššia než 33,19 €.
 • Ak ide o poistnú udalosť spôsobenú dopravnou nehodou, vždy privolajte na miesto nehody políciu.
 • Oznámte vznik poistnej udalosti neodkladne poisťovni. Ústne alebo telefonické oznámenie následne potvrďte písomne.
 • Nezabudnite, že máte zo zákona povinnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni, že došlo k poistnej udalosti s uvedením skutkového stavu týkajúceho sa tejto udalosti, predložiť k tomu príslušné doklady a v priebehu šetrenia škodnej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovne.
 • Biela karta je potvrdením o platnosti poistenia o povinnom zmluvnom poistení v tuzemsku.
 • Zelená karta je potvrdením o platnosti poistenia o povinnom zmluvnom poistení v zahraničí.
 • Popri systéme zelenej karty, ktorý vychádza z jednotnej dohody, v Európe funguje aj systém garancií za poznávaciu značku.
 • Ak motorista plánuje svoje vozidlo dlhší čas nepoužívať (napr. v zimnom období a i.), môže ho na istý čas vyradiť z cestnej premávky.

Pri riešení nášho krátkeho kvízu vám prajeme veľa šťastia. 


KVÍZ: Viete, čo všetko vám hrozí, ak nemáte PZP na auto?

Majiteľ auta, ktorý nemá zaplatenú zákonnú poistku, porušuje zákon, za čo mu hrozí:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.