KVÍZ: Čo všetko viete o dávkach v nezamestnanosti? Otestujte sa

21.06.2019 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Pri strate zamestnania sa štát snaží ľuďom pomôcť prekonať obdobie bez práce pomocou finančnej podpory. Tá však netrvá večne.


Dávka v nezamestnanosti

Tejto problematike sa venuje Zákon č 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Ten ustanovuje aj podmienky, za akých má občan nárok na dávku v nezamestnanosti. Dávky sa teda poskytujú len za určitých podmienok, len na určité obdobie a len v jasne stanovenej výške. Všetky podrobnosti o podpore v nezamestnanosti nájdete TU.

Ešte predtým, než sa pustíte do vypĺňania nášho krátkeho testu, prečítajte si niekoľko zásadných faktov, ktoré sa týkajú podpory v nezamestnanosti.

KVÍZ: Kto a kedy má nárok na dávky v nezamestnanosti?

Foto: shutterstock

Vedeli ste, že...

 • Na dávku v nezamestnanosti má nárok poistenec, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (730 dní).
 • Ak je vám vyplácané ošetrovné, materské, nemocenské či rodičovský príspevok, nemáte nárok na dávku v nezamestnanosti.
 • Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov, t.j. dávka v nezamestnanosti sa vypláca 6 mesiacov.
 • V prípade, že ste však poberali dávku v nezamestnanosti najmenej 3 mesiace a ste potom vyradený z evidencie nezamestnaných, máte nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky za zostávajúcu časť podporného obdobia. O jednorazové vyplatenie však musíte písomne požiadať.
 • Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatňujete v pobočke Sociálnej poisťovne , ktorá je príslušná podľa miesta vášho trvalého pobytu.
 • Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni.
 • Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu.
 • Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. 
 • Maximálny vymeriavací základ sa vypočítava podľa vzorca: DVZmax = 2 x VZV / 365
 • V prípade skončenia výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka dochádza k nároku na dávku v nezamestnanosti, ak neboli splnené podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok a zároveň bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (730 dní).
 • Aby ste mohli získať nejaké peniažky, musíte sa zaregistrovať medzi uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a o dávky v nezamestnanosti požiadať.
 • Ak pracujete vo viacerých štátoch Európskej únie, o dávku by ste mali žiadať v štáte posledného zamestnania.
 • Do doby poistenia v nezamestnanosti sa započítavajú aj doby, kedy poistenie v nezamestnanosti trvalo, ale bola vylúčená povinnosť platiť poistné (napríklad zamestnanec na PN, poberajúci materské, ošetrovné).

Pri riešení nášho krátkeho testu vám prajeme veľa šťastia. 


KVÍZ: Čo všetko viete o dávkach v nezamestnanosti?

Žiadať o podporu v nezamestnanosti môžu:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.