Elektronický recept platí v akejkoľvek lekárni. Pri niektorých liekoch však musíte mať aj papierový

20.06.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Od januára minulého roka je súčasťou elektronizácie zdravotníctva aj takzvaný eRecept.


Elektronizácia zdravotníctva

Elektronizácia zdravotníctva je národný program, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zároveň zefektívniť systém zdieľania zdravotných informácií. Väčšina záznamov a postupov sa pretransformuje do elektronickej podoby. Do systému sú zapojené všetky relevantné inštitúcie, ktoré sú oprávnené s takýmito informáciami pracovať. Samotný program sa realizuje viacerými národnými projektmi.

Systém eZdravie ma zatiaľ funkcie Elektronická zdravotná knižka, Pacientsky sumár, eRecept, eVyšetrenie, eObjednanie, bezpečné overenie pri prihlasovaní pacienta aj zdravotníckeho pracovníka či eLab, ktorý sa pripravuje v tomto roku.

Papierové recepty by mali úpne zaniknúť do roku 2022 s pomocou postupného zavádzania občianskych preukazov s elektronickým čipom pre každého občana SR.

 

eRecept má svoje výhody

eRecept je v podstate transformácia papierového receptu do elektronickej podoby. Lekárom umožňuje vidieť históriu liečby pacienta, jeho aktuálne lieky a pomáha pri zdieľaní zdravotných záznamov medzi jednotlivými lekármi. Najpodstatnejšou funkciou eReceptu je, že zabraňuje duplicite predpisovania liekov. To znamená, že systém lekára upozorni, že daný liek vám už bol predpísaný iným lekárom.

Lekár bude systémom upozornený aj na možnú interakciu medzi jednotlivými liekmi, ktoré pacient už berie alebo mu boli predpísané. V praxi teda eRecept zabráni, aby lekár predpísal pacientovi lieky, ktoré by mohli mať negatívne alebo nežiaduce účinky v kombinácii s inými liečivami. Zvyšuje sa tým bezpečnosť samotného pacienta pri liečbe.

Ako to funguje v praxi?

V postupe predpisovania lieku sa v zásade nič nemení. Lekár po vyšetrení pacientovi predpisuje požadované lieky, pri ktorých si v systéme overí ich prípadnú duplicitu, možnú interakciu s inými liekmi a ďalšie potrebné informácie. Ak môže byť liek z hľadiska lekára pacientovi predpísaný, lekár eRecept odošle do Národného zdravotníckeho informačného systému (NCZI).

Recept je tým pádom v elektronickej podobe a pacient vo väčšine prípadov nepotrebuje jeho papierovú podobu. Do tohto systému sú pripojené aj lekárne, kde vám predpísaný recept vydajú na základe záznamov o predpísaných liekoch. V lekárni sa treba preukázať kartičkou poistenca, prípadne občianskym preukazom s elektronickým podpisom.

Pre úplnosť treba dodať, že pracovníci lekárne môžu pri vydávaní v systéme vidieť všetky vaše predpísané lieky. Ak nechcete, aby lekárnik videl všetky tieto záznamy, môžete lekára pri predpisovaní liekov požiadať aj o vydanie papierového, teda klasického receptu. Elektronický a papierový recept musia byť totožné, v opačnom prípade môže lekárnik výdaj odmietnuť.

Pacient si môže liek z eReceptu vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni, väčšina je už dlhodobo pripojená do systému.

Ako funguje eRecept?

Foto: ezdravotnictvo.sk

V niektorých prípadoch musíte mať papierový recept

V lekárni budú od vás žiadať papierový predpis v prípade, ak ide o omamné a psychotropné látky 2. skupiny. Klasický recept musia mať aj pacienti, ktorí pochádzajú z krajín mimo EÚ, prípadne sú z krajín EÚ, ale preukázali sa len európskym preukazom poistenca alebo formulárom E111, ktorý platí pre turistov.

To isté platí aj pri predpisoch od neambulantných lekárov a pri výdaji zdravotnej pomôcky v očnej optike. Môže nastať aj situácia, že pri vytváraní eReceptu ho lekár, s použitím elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, nesprávne podpíše. Lekárnika na to systém upozorní, no liek vám pri tejto chybe bez klasického papierového receptu nevydá.

Lekáreň môže eRecept zablokovať

Ak lekáreň nemá daný liek momentálne k dispozícii, ale je možné ho objednať, eRecept dočasne zablokuje. Dôvodom je prípadne vydanie lieku v inej lekárni. Doba blokovania závisí od platnosti receptu a nastavenia maximálnej doby pre výdaj, ktoré spravidla neprevyšuje dobu platnosti predpisu. Lekáreň eRecept odblokuje až pri reálnom vydaní lieku, alebo ak objednaný liek nedokáže vydať v stanovenom čase.

Opakovaný recept pomôže chronicky chorým pacientom

V rámci eReceptu je veľkou pomocou aj služba "Opakovaný recept". Jej cieľom je zjednodušiť výber liekov chronicky chorým pacientom, ktorí berú rovnaké druhy liekov dlhodobo. Nutnosť predpisovania vždy posudzuje lekár, ktorý pozná dlhodobý zdravotný stav takéhoto pacienta.

Opakovaný recept predpíše s platnosťou maximálne 365 dní, pričom určí dávku liekov na jeden výber, počet dovolených výberov a periodicitu výberov liekov, respektíve koľko dní musí uplynúť medzi dvoma výbermi. Maximálne doba medzi výbermi sú tri mesiace. Opakovaný recept je výlučne v elektronickej podobe.

V rámci opakovaného receptu existuje aj zoznam liekov, ktoré nie je možné týmto spôsobom predpisovať. Okrem iných sú na ňom rôzne antibiotiká, psychotropné či omamné látky. Pacient sa pri výdaji preukazuje občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID), preukazom poistenca alebo bežným občianskym preukazom.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 13 krát 5 0.5