KVÍZ: Čo všetko viete o úrazových dávkach? Otestujte sa

26.07.2019 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Viete, že okrem bežných sociálnych dávok majú zamestnanci pri splnení určitých podmienok aj nárok na úrazové dávky? Urobiť si v nich prehľad môžete aj hravo formou nášho kvízu.


Úrazové dávky

Úrazové dávky sú súčasťou sociálneho poistenia obyvateľov. Jeho úlohou je chrániť nás v prípade pracovných úrazov alebo k úmrtiu kvôli chorobe z povolania. V tomto prípade ide však o princíp zásluhovosti, čo znamená, že výška dávky závisí od výšky a doby odvodov do poistných fondov, ktoré občan odvedie zo svojho príjmu.

Sociálna poisťovňa vypláca úrazové dávky každoročne takmer 10-tisícom poberateľov. Až v dvoch tretinách prípadov je vyplácaná úrazová renta. Ešte predtým, ako sa pustíte do vypĺňania nášho krátkeho kvízu, pozrite si prehľadnú tabuľku vyplatených úrazových dávok a prečítajte si niekoľko faktov, ktoré sa tejto dávky zo sociálneho poistenia týkajú.

 

Priemerný počet poberateľov úrazových dávok a priemerná výška úrazovej dávky

Druh dávky Počet poberateľov Mesačná výška
2017 2016 2015 2017 2016 2015
úrazový príplatok 2621 2506 2328 150 € 142 € 135 €
úrazová renta 6931 6880 6847 310 € 307 € 303 €
jednorazové vyrovnanie 5 5 6 2155 € 2344 € 2042 €
pozostalostná úrazová renta 178 186 199 147 € 139 € 141 €
jednorazové odškodnenie 4 4 4 15597 € 15688 € 10967 €
pracovná rehabilitácia a rehabilitačné 0 0 0 0 0 0
rekvalifikácia a rekvalifikačné 0 0 0 0 0 0
náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 846 825 813 1327 € 1351 € 1421 €
náhrada nákladov spojených s liečením 82 81 88 128 € 126 € 113 €
náhrada nákladov spojených s pohrebom 3 3 3 1407 € 1414 € 1179 €
výplata poistných plnení minulých rokov 2 2 3 4981 € 4596 € 4349 €

Zdroj: Sociálna poisťovňa

KVÍZ: Kto a kedy má nárok na úrazové dávky? Otestujte sa

Foto: shutterstock

Vedeli ste, že...

  • K ich poskytovaniu dochádza, ak dôjde k poškodeniu zdravia alebo k úmrtiu kvôli chorobe z povolania, alebo kvôli pracovnému úrazu.
  • Výška úrazového príplatku závisí o denného vymeriavacieho základu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
  • Za prvé tri dni sa určí ako 55 % základu a od štvrtého dňa sa poskytuje vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu.
  • Úrazová renta sa poskytuje osobám, ktorým sa kvôli pracovnému úrazu alebo chorobe z povolania znížila pracovná schopnosť o viac ako 40 %.
  • Výška úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.
  • Ak poškodený poberá invalidný dôchodok, úrazová renta sa zníži o sumu invalidného dôchodku.

Pri riešení nášho krátkeho kvízu vám prajeme veľa šťastia.


KVÍZ: Čo všetko viete o úrazových dávkach?

Úrazové dávky sa poskytnú len tím zamestnancom:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo