Oplatí sa ešte sporiť peniaze na vkladnej knižke?

27.06.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Banky,sporenie - spravodajstvo


Vkladné knižky si pamätáme ešte z minulého storočia, keď boli obľúbeným spôsobom odkladania a šetrenia peňazí, najmä pre novonarodených členov rodiny. Postupom času boli vytlačené modernými, najmä elektronickými spôsobmi sporenia. Ako je to s nimi dnes?


Vkladná knižka je produkt, na ktorom si svoje peniaze sporíte fyzicky. Je cenným papierom a všetky operácie (vklady a výbery) sú do nej fyzicky aj zaznamenávané. Ak chcete na ňu vložiť peniaze, musíte prísť s hotovosťou na pobočku banky, rovnako aj výbery sa robia výhradne osobne. Uprednostňujú ju najmä konzervatívni sporitelia, ktorí práve elektronickým transakciám a elektronickej podobe peňazí nedôverujú.

Len v troch bankách na Slovensku

Väčšina slovenských bánk tento produkt postupne vyradila zo svojho portfólia. V súčasnosti je v ponuke už len v troch finančných inštitúciách: VÚB Banka, Poštová Banka a Slovenská sporiteľňa.

Vkladné knižky sa delia na 2 základné druhy:

  • Vkladné knižky bez viazanosti, kedy majiteľ má svoje úspory k dispozícii kedykoľvek potrebuje.
  • Vkladné knižky s výpovednou lehotou od 1 do  24 mesiacov, plánovaný výber musí majiteľ hlásiť vopred v závislosti od lehoty. Ak by ste si chceli peniaze vybrať skôr, banka si bude účtovať poplatky.

Z uvedených troch bánk, ktoré majú vkladnú knižku vo svojom portfóliu, ponúkajú VÚB Banka a Slovenská sporiteľňa oba typy vkladných knižiek, v portfóliu Poštovej banky sa nachádza len vkladná knižka s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Samostatným produktom bánk je tzv. Detská vkladná knižka, ktorá prináša sporiteľom viaceré ponúkané výhody.

Pri všetkých typoch vkladných knižiek sa záujemca dozvie ďalšie údaje po prejavení záujmu zanechaním svojich kontaktných údajov. Poštová banka na svojej webovej stránke uvádza zhodnotenie úspor úrokovou sadzbou 0,30 % p.a., pri detskej vkladnej knižke ponúka navyše úrokovú prémiu + 0,35 % p.a., ak nebudú počas roka uskutočňované žiadne výbery.

Minimálna suma vkladu sa pohybuje od 6 do 10 eur.

Viac informácií o tom, ako a kedy založiť deťom sporenie, prinášame v samostatnom článku.

 

vkladná knižka a jej existencia na Slovensku

Nízke výnosy

Úrokové sadzby na vkladných knižkách, ktoré nepresahujú 1% hovoria o tom, že tento produkt je v porovnaní s inými, ako sú sporiaci účet či termínovaný vklad, nevýhodný. Ani z dlhodobého hľadiska vám nedokáže zhodnotiť peniaze o viac ako len pár eur.

Pravdou je, že aj napriek tomu má vkladná knižka ešte stále hŕstku priaznivcov, najmä z radov starších ľudí, ktorí jej rozumejú a dôverujú už z minulosti.

No postupom času je viac ako pravdepodobné, že záujem o vkladnú knižku bude stále viac klesať, čo spôsobí, že z ponuky finančného trhu úplne vymizne.

Prvá vkladná knižka? V Rakúsko-Uhorsku

Začiatky sporenia na Slovensku súviseli so vznikom prvých peňažných ústavov, najmä so vznikom Bratislavskej sporiteľne v roku 1841. Tak ako uvádza portál vofinanciach.sk, prvým vkladateľom sporiteľne bol gróf Jozef Zichy, syn predsedu správnej rady sporiteľne Františka Zichyho, ktorý vložil na svoju vkladnú knižku 20 zlatých.

Podľa prvých stanov prijímala Bratislavská sporiteľňa vklady len do výšky 2 000 zlatých. To malo zabraňovať tomu, aby sa zužoval priestor pre malých vkladateľov. V bilanciách slovenských bánk prevládali vklady na vkladné knižky, čo boli vlastne úspory širokých vrstiev vkladateľov.

Vkladná knižka prežila dve svetové vojny a obľube sa tešila aj počas socializmu, kedy nemala takmer žiadnu konkurenciu. Vkladné knižky v súčasnosti preferujú skôr konzervatívnejší klienti. 

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5