Crowdfundingové platformy na Slovensku a v Českej republike (porovnanie)

01.08.2019 | Redakcia, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Slovenský a český trh tiež ponúka pomerne veľké množstvo crowdfundingových platforiem. Väčšina z nich však bojuje o prežitie alebo pomaly zaniká. V článku sme porovnali najväčšie a najúspešnejšie platformy z našich končín.


Úspešnosť vykazuje len malá hŕstka portálov. Potenciálny podnikatelia s nápadom by preto mali byť pri výbere opatrní. Ako sme už v úvode spomenuli, na našom trhu je len niekoľko platforiem, ktoré sa oplatí využiť z pohľadu podnikateľa, ale aj potenciálneho investora či podporovateľa. Našinci však môžu využiť aj zahraničný portál, lepšie je však začať len na lokálnej úrovni. Medzi najväčších hráčov trhu na Slovensku a v Česku môžeme zaradiť HitHit, StartLab, Startovač a investičné platformy Crowdberry a Conda.

 

HitHit

O platforme HitHit môžeme s čistým svedomím povedať, že ide o jeden z najúspešnejších crowdfundingov. Je ochotný podporiť takmer všetky nápady a projekty, ktoré dávajú zmysel a nemá stanovenú minimálnu alebo maximálnu cieľovú sumu. Projekt vytvoríte priamo na stránkach, kde vyplníte všetky potrebné údaje, názov, sumu, kontaktné údaje a podobne.

Do niekoľkých dní dostanete z webu spätnú väzbu. Princípom úspešnosti projektov je už spomínané „Všetko alebo nič“, takže ak sa v stanovenom čase nevyzbiera cieľová suma, bude projekt neúspešný, peniaze budú vrátené podporovateľom a autor projektu neplatí žiadne poplatky. Provízia pre portál sa odvíja od výšky cieľovej sumy. V prípade, že je cieľová suma projektu do 7 500 eur, výška provízie bude 9 % s DPH zo sumy a administratívny poplatok 699 Kč/27,28 eur.

Ak je cieľová suma projektu vyššia ako 7 500 eur, platforma si vyhradzuje právo dojednať výšku provízie individuálne. Autor projektu musí počítať aj s transakčnými poplatkami vo výške 1,5 % z cieľovej sumy. Portál tiež upozorňuje, že sa špecializuje na nové projekty a myšlienky, nie na charitatívne zbierky, na ktoré existujú iné špecializované weby.

Dĺžka jednotlivých projektov trvá vždy od 30 do 45 dní odo dňa zverejnenia. HitHit v rámci uvedeného poplatku poskytuje konzultáciu ku projektu a nonstop užívateľskú podporu. Autor by tiež nemal zabudnúť na prípadné poďakovanie pre svojich podporovateľov. HitHit môže byť vhodný pre podnikateľské nápady súvisiace s jedlom, módou alebo technológiami.

StartLab

Platforma StartLab funguje v podstate na rovnakom princípe ako HitHit. Na StratLabe sa vyskytujú skôr rôzne vzdelávacie projekty, prípadne činnosti prospešné pre spoločnosť. Portál je tiež vhodný pre startupistov, umelcov, dizajnérov a kreatívne nápady. Aj v tomto prípade sú vylúčené projekty, ktorých cieľom je charitatívny účel alebo podpora životných potrieb jednotlivca.

Po úspešnej registrácii môžete zadať projekt, ktorý bude prechádzať schvaľovacím procesom webu. V rámci nápadu si autor môže vybrať medzi flexibilným a fixným financovaním. Fixné financovanie funguje na princípe „Všetko alebo nič“. Flexibilné financovanie funguje tak, že autor musí byť schopný projekt uskutočniť, aj keď sa nepodarí dosiahnuť cieľovú sumu, čiže dosiahnuť aj adekvátne poďakovanie prípadných podporovateľov.

Zadávateľ projektu by však mal vymyslieť nejakú formu poďakovania aj v prípade fixne nastaveného projektu. Minimálna  cieľová suma je 500 eur, pri úspešnom projekte je poplatok pre StartLab vo výške 7 % z cieľovej sumy. Aj v tomto prípade musí zadávateľ počítať s transakčnými poplatkami vo výške zhruba 1,3 % z celkovej sumy. Doba trvania projektu je 30 až 40 dní. StartLab využilo niekoľko začínajúcich podnikateľov na rozbehnutie bezobalového obchodu s potravinami.

Crowdfunding na Slovensku a v Česku (porovnanie platforiem)

Foto: shutterstock

Startovač

Medzi úspešné platformy crowdfundingu patrí aj česko-slovenský Startovač, na ktorom získalo chýbajúce financie už mnoho projektov. Dá sa povedať, že väčšina z nich je umeleckého charakteru ako napríklad knihy, filmové, hudobné a tanečné projekty, prípadne hry a aplikácie. Samozrejme, zameriava sa aj na podnikateľské nápady, v rámci ktorých sa na portáli Startovač môže zvoliť takzvaný „podnikateľský projekt“.

V tom prípade môže ísť aj o odmenu vo forme podielu na zisku alebo fixnej čiastky za určité obdobie. Nie je určená minimálna ani maximálna cieľová suma. Aj na tejto platforme platí, že ak projekt nedosiahne cieľ v stanovenej lehote, pokladá sa za neúspešný a všetky príspevky sa vracajú odosielateľom. Portál dáva na výber medzi 15, 30 a 60-dňovým časovým limitom trvania kampane. Výška provízie pre platformu sa odvíja od výšky cieľovej sumy.

V prípade čiastky rovnej alebo vyššej ako 20 000 eur je poplatok 5 % s DPH z celkovej sumy, pri sume rovnej alebo vyššej ako 2 000 eur je to 7 % s DPH, a ak je cieľová čiastka nižšia ako 2 000 eur je poplatok 9 % s DPH. Opäť je nutné počítať s transakčnými poplatkami. Pri Startovači a všetkých predchádzajúcich platformách platí, že väčšina projektov sú zbierky na vydanie kníh, hudobných albumov, filmových snímok, vzdelávacích časopisov do škôl a podobne. Nájde sa však aj mnoho podnikateľských nápadov. Tento portál môže byť vhodný napríklad na projekt otvorenia reštauračnej prevádzky.

Crowdberry a Conda

Ďalšími veľkými hráčmi na našom trhu sú CrowdberryConda. V tomto prípade však ide o platformy, kde sú minimálne cieľové sumy projektov podstatne vyššie. V prípade portálu Conda musí byť cieľová suma aspoň 50 000 eur. Ak chcete rozbehnúť projekt na Crowdberry, minimálna cieľová suma je 250 000 eur. Na týchto portáloch rozvíjajú svoj podnikateľský kapitál už väčšie a rozbehnutejšie firmy, výmenou za percentuálny podiel v spoločnosti.

Jednotliví investori sa po vzájomnej dohode dokonca môžu zapájať do fungovania firmy a uplatňovať svoje skúsenosti z podnikania. Obe platformy ponúkajú autorom projektov profesionálne poradenstvo a rôzne služby. Crowdberry si účtuje 8 % zo získaného kapitálu, Conda má poplatky rozdelené do troch balíčkov.

V balíčku SILVER je poplatok vo výške 7,5 %, v balíčku GOLD 9,5 % a v balíčku PLATINUM je to 11,5 %. Potenciálny predkladatelia projektov majú možnosť zaplatiť si aj prípravu kampane a všetko nechať na danú platformu. Conda si tiež kladie podmienku, že autor musí byť ešte pred založením projektu, už oficiálna s.r.o. alebo akciová spoločnosť.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo