Stravné 2021: Pozrite si, aká je jeho výška a kedy sa znižuje

29.06.2021 | Redakcia, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Od 1. júla 2021 nenastávajú žiadne zmeny v sumách stravného. Stále totiž platí pandemická legislatíva z vlaňajšieho mája, ktorá sumy zamrazila až do konca tohto roka. Výška stravného sa tak naposledy zmenila v júli 2019 a odvtedy sa nezmenila.


Stravné na služobnej ceste (tuzemsko)

Na služobnej ceste máte okrem iného nárok aj na preplatenie stravného. Tuzemská pracovná cesta však musí trvať aspoň 5 hodín. Samotná výška stravného je rozdelená do troch časových skupín: 5 až 12 hodín, 12 až 18 hodín a nad 18 hodín. Stravné sa počíta za každý kalendárny deň pracovnej cesty.

Stravné v roku 2021

Časová skupina Stravné
5 až 12 hodín 5,10 €
12 až 18 hodín 7,60 €
nad 18 hodín 11,60 €
 

Ako si vypočítať stravné v roku 2021?

Príklad: Vypočítať si nárok na stravné je v tomto prípade veľmi jednoduché. Pracujme s predpokladom, že vás zamestnávateľ poslal na pracovnú cestu z Bratislavy do Košíc. Vaša pracovná cesta oficiálne začala v stredu o 10.00 hodine ráno, skončí sa príchodom do Bratislavy v piatok o 14.00 hodine. Za prvý deň máte nárok na stravné vo výške 7,60 eur, ďalší deň pokrýva pracovná cesta celých 24 hodín (nad 18 hodín), čiže 11,60 eur, posledný deň je to tiež 7,60 eur. Spolu teda v rámci tuzemského stravného dostanete 26,80 eur.

1. deň 2. deň 3. deň Spolu
12 až 18 hodín nad 18 hodín 12 až 18 hodín  
7,60 € 11,60 € 7,60 € 26,80 €

Výška stravného 2021 (gastrolístky, minimálne stravné)

Foto: shutterstock

Kedy a ako sa kráti stravné

Suma stravného sa v niektorých prípadoch môže aj krátiť, a to vtedy, ak vám bola poskytnutá bezplatná strava. Týka sa to raňajok, obeda a večere. Obvyklé občerstvenie ako káva, balená voda, bageta, prípadne iné menšie pohostenie sa za bezplatnú stravu v rámci preplácania stravného nepovažuje.

Stravné sa kráti za:

  • raňajky o 25 %
  • obed o 40 %
  • večeru o 35 %
Bezplatne poskytnuté: Stravné sa kráti o: Výpočet

Raňajky

2,90 €

11,60 / 100 x 25

Obed

4,64 €

11,60 / 100 x 40

Večera

4,06 €

11,60 / 100 x 35

Raňajky + obed

7,54 €

11,60 / 100 x 65

Raňajky + večera

6,96 €

11,60 / 100 x 60

Večera + obed

8,70 €

11,60 / 100 x 75

Večera + obed + raňajky

11,60 €

11,60 / 100 x 100

TIP: Vypočítajte si stravné na tuzemskej pracovnej ceste na našej kalkulačke

Príspevok na stravovanie pre zamestnanca

Výška stravného má spravidla dopad aj na stravovanie zamestnancov. Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť stravovanie každému zamestnancovi, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny v daný deň.

S tým súvisí aj príspevok na stravu od zamestnávateľa, ktorý musí byť vo výške najmenej 55 % z ceny jedla a maximálne do výške 55 % zo sumy stravného, ktoré je poskytované v časovej skupine 5 až 12 hodín (5,10 €).

V prípade, že zamestnávateľ poskytuje príspevok pre zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok, respektíve gastrolístkov, ich hodnota musí byť vo výške minimálne 75 % zo sumy stravného, ktoré je poskytované v časovej skupine 5 až 12 hodín (5,10 €).

Maximálny príspevok na stravovanie 2,81 € 5,10 / 100 x 55
Minimálna hodnota gastrolístka 3,83 € 5,10 / 100 x 75

Finančný príspevok od marca 2021

Tohtoročnou zmenou však je marcová novela Zákonníka práce, ktorá zmenila aj pravidlá pri strave. Po novom si môžu zamestnanci vo firme vybrať, či im zamestnávateľ bude poskytovať stravný lístok alebo finančný príspevok na obedy.

Zamestnanec má právo na finančný príspevok, ak:

  • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,
  • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie,
  • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,
  • ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce,
  • zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.

Keď si už zamestnanec po novom vyberie, či chce dostávať gastrolístok alebo finančný príspevok, bude jeho výber platný maximálne jeden rok. Potom môže svoje rozhodnutie opäť zmeniť. Suma príspevku je rovnaká ako pri stravnom lístku.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 8 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo