Od 1. júla sa zvyšujú sumy stravného

03.07.2019 | Redakcia, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Rezort práce schválil zmeny v sumách stravného, ktoré začali platiť od 1. júla. Zmeny sa týkajú aj príspevku na stravu pre zamestnancov.


Stravné na služobnej ceste (tuzemsko)

Na služobnej ceste máte okrem iného nárok aj na preplatenie stravného. Tuzemská pracovná cesta však musí trvať aspoň 5 hodín. Samotná výška stravného je rozdelená do troch časových skupín: 5 až 12 hodín, 12 až 18 hodín a nad 18 hodín. Stravné sa počíta za každý kalendárny deň pracovnej cesty.

Stravné od 1. júla 2019

Časová skupina Stravné
5 až 12 hodín 5,10 €
12 až 18 hodín 7,60 €
nad 18 hodín 11,60 €

Stravné si vypočítate aj sami

Príklad: Vypočítať si nárok na stravné je v tomto prípade veľmi jednoduché. Pracujme s predpokladom, že vás zamestnávateľ poslal na pracovnú cestu z Bratislavy do Košíc. Vaša pracovná cesta oficiálne začala v stredu o 10.00 hodine ráno, skončí sa príchodom do Bratislavy v piatok o 14.00 hodine. Za prvý deň máte nárok na stravné vo výške 7,60 eur, ďalší deň pokrýva pracovná cesta celých 24 hodín (nad 18 hodín), čiže 11,60 eur, posledný deň je to tiež 7,60 eur. Spolu teda v rámci tuzemského stravného dostanete 26,80 eur.

1. deň 2. deň 3. deň Spolu
12 až 18 hodín nad 18 hodín 12 až 18 hodín  
7,60 € 11,60 € 7,60 € 26,80 €

Zvýšenie stravného od 1.7.2019 (gastrolístky, služobná cesta)

Foto: shutterstock

Kedy a ako sa kráti stravné

Suma stravného sa v niektorých prípadoch môže aj krátiť, a to vtedy, ak vám bola poskytnutá bezplatná strava. Týka sa to raňajok, obeda a večere. Obvyklé občerstvenie ako káva, balená voda, bageta, prípadne iné menšie pohostenie sa za bezplatnú stravu v rámci preplácania stravného nepovažuje.

Stravné sa kráti za:

  • raňajky o 25 %
  • obed o 40 %
  • večeru o 35 %
Bezplatne poskytnuté: Stravné sa kráti o: Výpočet

Raňajky

2,90 €

11,60 / 100 x 25

Obed

4,64 €

11,60 / 100 x 40

Večera

4,06 €

11,60 / 100 x 35

Raňajky + obed

7,54 €

11,60 / 100 x 65

Raňajky + večera

6,96 €

11,60 / 100 x 60

Večera + obed

8,70 €

11,60 / 100 x 75

Večera + obed + raňajky

11,60 €

11,60 / 100 x 100

TIP: Vypočítajte si stravné na tuzemskej pracovnej ceste na našej kalkulačke

Príspevok na stravovanie pre zamestnanca

Zvýšenie stravného bude mať dopad aj na stravovanie zamestnancov. Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť stravovanie každému zamestnancovi, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny v daný deň.

S tým súvisí aj príspevok na stravu od zamestnávateľa, ktorý musí byť vo výške najmenej 55 % z ceny jedla a maximálne do výške 55 % zo sumy stravného, ktoré je poskytované v časovej skupine 5 až 12 hodín (5,10 €).

V prípade, že zamestnávateľ poskytuje príspevok pre zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok, respektíve gastrolístkov, ich hodnota musí byť vo výške minimálne 75 % zo sumy stravného, ktoré je poskytované v časovej skupine 5 až 12 hodín (5,10 €).

Maximálny príspevok na stravovanie 2,81 € 5,10 / 100 x 55
Minimálna hodnota gastrolístka 3,83 € 5,10 / 100 x 75


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo