Kedy má SZČO nárok na ošetrovné (OČR)

16.03.2020 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ošetrovné sa poskytuje z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do desiatich rokov jeho veku. Nárok naň majú zamestnanci, ale aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).


Ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa (vlastného, osvojeného alebo zvereného do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu), chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku. Kedy a ako vzniká nárok na ošetrovné pre živnostníka?

Kedy vzniká nárok na ošetrovné

Zákon hovorí jasne a myslí pritom na všetky skupiny pracujúcich ľudí. Na ošetrovné má teda nárok zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Ak ste dobrovoľne nemocensky poistená osoba, musíte mať 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a nesmie mať podlžnosti na poistnom.

Pozor na nedoplatky. Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.

Pri chorobe dieťaťa si nárok na ošetrovné môže uplatniť vždy len jeden rodič, rodičia sa nemôžu pri dieťati vystriedať.

Čo ak zanikne nemocenské poistenie? Vzťahuje sa na to tzv. ochranná lehota. Avšak trvá len 7 dní po skončení nemocenského poistenia, prípadne, ak toto poistenie trvalo menej ako 7 dní, trvá ochranná lehota toľko dní, koľko trvalo poistenie. Ak nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, ochranná lehota v tomto prípade trvá 8 mesiacov.

 

kedy vzniká nárok na ošetrovné pre SZČO

Zdroj: Shutterstock

Výška ošetrovného pre živnostníka

Maximálna doba nároku na ošetrovné je 10 kalendárnych dní. Pre zamestnanca je výška ošetrovného 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa vzniku potreby celodenného ošetrovania. Pre živnostníka sa dávky spravidla určujú z úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých platil živnostník odvody v predchádzajúcom roku.

Od roku 2013 je minimálny vymeriavací základ pre živnostníkov 50 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V roku 2019 sa minimálne nemocenské dávky určujú z minuloročného najnižšieho možného vymeriavacieho základu na úrovni 456 eur.

Ak ako živnostník platíte minimálne odvody, nemocenská dávka tento rok v prvých troch dňoch „péenky“ dosahuje 3,75 eur na kalendárny deň a od štvrtého dňa to už je 8,25 eur na deň. Ak je živnostník 30 dní na péenke, dostane zo Sociálnej poisťovne 234 eur a pri 31-dňovej PN nemocenská dávka dosiahne 242,25 eur.

14-dňové ošetrovné kvôli koronavírusu

V súvislosti s koronavírusom uzná Sociálna poisťovňa 14-dňové  obdobie, kedy budú školy a predškolské zariadenia uzavreté. Uplatniť sa dá na dieťa vo veku 10 rokov a 364. dní, teda najneskôr deň pred 11. narodeninami dieťaťa.

Kedy strácate nárok na ošetrovné

Na ošetrovné zaniká nárok v čase, ak dostávate od Sociálnej poisťovne náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, máte nárok na výplatu nemocenského alebo máte nárok na výplatu materského.

Ako požiadať o ošetrovné (OČR)

Rodič si uplatňuje ošetrovné podaním I. dielu Žiadosti o ošetrovné, ktoré vystaví lekár, resp. pediater. Tento formulár musíte bezodkladne zaniesť či zaslať do Sociálnej poisťovne – zamestnanci to majú jednoduchšie – podávajú cez zamestnávateľa, SZČO je odkázaná na kontakt so Sociálnou poisťovňou.

Rovnako tak treba odovzdať potvrdenie o skončení osobného a celodenného ošetrovania – II. diel tohto tlačiva.

Koronavírus: Ako žiadať o ošetrovné

Aby sa zamedzilo šíreniu nákazy COVID-19 vyzýva Sociálna poisťovňa, aby ste o ošetrovné žiadali telefonicky alebo mailom, vyplniť môžete aj elektronický formulár a ten vytlačiť a odoslať poštou. V prípade, že budete zasielať žiadosť o ošetrovné emailom, je potrebné uviesť v prílohe emailu vyplnenú žiadosť o ošetrovné.

Momentálne je obmedzená činnosť na pobočkách.

Formulár nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne, alebo si ho môžete stiahnuť aj z našich stránok:

Zdroj: Sociálna poisťovňaPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 6 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo