Výška životného minima: čo všetko ovplyvňuje?

04.07.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Výška životného minima, ktorá sa každoročne valorizuje k 1. júlu, má vplyv na množstvo ďalších sociálnych a daňových veličín. Ktoré sú to?


Výška životného minima sa valorizuje vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Od 1.7.2019 je výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu stanovená na 210,20 € mesačne, čo predstavuje oproti minulému roku nárast o 2,5 %. Stanovenie výšky životného minima prebieha na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Sumy životného minima od 1.7.2019 do 30.6.2020

Sumy životného minima stanovené od 1.7.2019 do 30.6.2020 sú nasledovné :

  • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  •  95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.
 

výška životného minima ovplyvňuje dávk a daňové bonusy

Výška životného minima ovplyvňuje ďalšie dôležité hodnoty

Výška životného minima má vplyv na ďalšie hodnoty ako je výška sociálnych dávok, nárok na predčasný starobný dôchodok aj na sumu minimálneho dôchodku. Taktiež ovplyvňuje sumu nepostihnuteľnej časti na povinného a na vyživovanú osobu pri výpočte zrážok. V neposlednom rade sa od životného minima odvíja aj minimálna suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie a teda vo výške životného minima plnoletej fyzickej osoby, čo je 210,20 €. Životné minimum ovplyvňuje aj rôzne sociálne dávky.

V tabuľke uvádzame nové sumy vybraných hodnôt, platné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, resp. od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.

Vybraná veličina Suma v € Platnosť od – do Výpočet
Daňový bonus na dieťa (mesačný) 22,73 € (na dieťa nad 6 rokov)* 1.1.2020-31.12.2020 0,108 – násobok sumy životného minima
Daňový bonus na dieťa (ročný) 272,76 € (na dieťa nad 6 rokov)* 1.1.2020-31.12.2020  
Rodičovský príspevok 226,20 € 1.1.2020-31.12.2020  
Prídavok na dieťa 24,95 € 1.1.2020-31.12.2020  
Príplatok k prídavku na dieťa 11,70 € 1.1.2020-31.12.2020  
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) 336,32 € (mesačne) 4 035,84 € (ročne) 1.1.2020-31.12.2020 1,6 – násobok sumy životného minima
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádzku ku kráteniu ročnej NČZD 21 020 € 1.1.2020-31.12.2020 100 – násobok životného minima
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane 3 096,95 € (mesačne) 37 163,36 € (ročne) 1.1.2020-31.12.2020 176,8 – násobok životného minima
Daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu sumu 2 017,92 € 1.1.2020-31.12.2020 ½ ročnej nezdaniteľnej časti základu dane
Suma minimálneho dôchodku (mesačná) 285,90 € 1.1.2020-31.12.2020 1,36 násobok sumy životného minima
Základná suma pri exekučných zrážkach (nepostihnuteľná) 210,20 € 1.7.2019-30.6.2020 1 násobok sumy životného minima
Suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o nárok na predčasný starobný dôchodok: 252,30 € 1.7.2019-30.6.2020 1,2 násobok sumy životného minima

*poznámka: v prípade dieťaťa do 6 rokov, je daňový bonus na dieťa v dvojnásobnej výške

Zdroj tabuľky: Sociálna poisťovňa a Podnikajte.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo