Zmenilo sa životné minimum, rásť budú dôchodky aj prídavky

09.07.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Zvyšovanie dávok niekedy závisí od výšky životného minima. U iných sa výška mení až vyhláškou ministerstva či zákonom. Pozrite sa spolu s nami, ako vzrastú jednotlivé dávky v budúcom roku.


Keďže životné minimum k 1. júlu 2019 vzrástlo o 2,5 % na 210,20 eur, prejaví sa zvýšenie niektorých dávok práve o nejaký násobok tejto sumy alebo dôjde k zvýšeniu dávok práve o 2,5 %.

 

Zvýšenie spodnej hranice dôchodku

Výška životného minima ovplyvňuje aj výšku starobného a predčasného starobného dôchodku. Starobný dôchodok (i ten predčasný) sa poskytuje z dôchodkového poistenia, ktoré vám počas vášho ekonomického života bolo strhávané zo mzdy alebo ste ho odvádzali z vašich príjmov. Jeho výška teda priamo závisí od toho, z akých príjmov a v akej výške ste odviedli poistné na dôchodkové poistenie do prvého, prípadne i druhého dôchodkového piliera.

Životné minimum ovplyvní len tie úplne najnižšie dôchodky. Stanový, aký najmenší dôchodok sa vôbec môže poskytnúť. Najnižší predčasný starobný dôchodok musí dosahovať úrovne 1,2 - násobku životného minima. Zvýšenie dôchodku teda pocítia len poberatelia toho minimálneho.

Tabuľka č. 1: Minimálny predčasný starobný dôchodok

  do 30. júna 2019 od 1. júla 2019 Zvýšenie o
Predčasný starobný dôchodok za mesiac 246,10 € 252,30 €  6,20 €

K zvýšeniu predčasného starobného dôchodku došlo už k 1. júlu 2019. Naproti tomu sa minimálny starobný dôchodok zvýši až k 1. januáru 2020. Jeho výška sa určuje od životného minima platného v II. polroku predchádzajúceho roka.

Tabuľka č. 2: Garantovaný minimálny starobný dôchodok

  2019 2020 Zvýšenie o
Starobný dôchodok za mesiac 278,90 € 285,90 € 7 €

Aké dávky sa zmenia, keď rastie životné minimum? (7/2019)

Foto: Pixabay

Rodinné dávky v roku 2020

Zvýšenie životného minima pozitívne ovplyvní aj rast prídavkov na deti a príplatku k prídavku na deti.

Tabuľka č.3: Zvýšenie rodinných prídavkov podľa životného minima

  2019 2020 Zvýšenie o
Prídavok na dieťa 24,34 € 24,95 €  0,61 €
Príplatok k prídavku na dieťa 11,41 € 11,70 €  0,29 €

Sumy prídavkov a príplatkov sú za mesiac. Aj keď sa výška životného minima mení k 1.júlu, sumy prídavku a príplatku k prídavku sa zvyšujú až od 1. januára 2020. Kým pre získanie prídavku na dieťa stačí, že sa staráte o maloleté dieťa, žiaka alebo študenta, aby ste mohli získať daňový bonus, musíte dosahovať príjmy aspoň na úrovni polovice minimálnej mzdy.

Výška daňového bonusu na dieťa tiež závisí od životného minima. Na rozdiel od prídavku na dieťa sa však nejedná o sociálnu dávku. Ide o formu, akou si môžete znížiť daň z príjmu. Je preto logické, že musíte nejaký príjem najskôr dosiahnuť.

Daňový bonus sa v roku 2020 zvýši nasledovne:

  • 45,46 € mesačne na dieťa do šiestich rokov veku. Bonus si môžete uplatniť už aj v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo. Naposledy si zvýšený daňový bonus uplatníte v mesiaci, v ktorom dosiahlo dieťa vek 6 rokov. Ak si uplatníte daňový bonus za všetkých dvanásť mesiacov, získate bonus vo výške 545,52 eur.
  • 22,73 € na deti vo veku od 6 rokov. Výška ročného daňového bonusu v roku 2020 potom predstavuje 272,76 eur.

Okrem daňového bonusu sa kvôli zmene životného minima menia aj nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manželku. Pri ich výpočte sa posúvajú príjmové hranice ako aj samotná suma nezdaniteľnej časti.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 11 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.