Aká je suma daňového bonusu a o koľko sa zvýšia prídavky na deti v roku 2020?

23.07.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Daňový bonus aj prídavky na deti sa zvýšia, keď sa zvýši životné minimum. Štát týmto chce podporovať rodinu. Je to však dostatočné?


Aj keď sa životné minimum oproti minulému roku zvýšilo o 2,5 %, v reálnych mesačných čiastkach však ide iba o centové zvýšenie. Prinášame vám prehľad o tom, ako budú vyzerať nové vyššie sumy. Dočítate sa aj o tom, kto má nárok na prídavky na deti a kedy si možno uplatniť daňový bonus na deti.

 

Daňový bonus 2020: až 545,52 eur ročne

Sumu 545,52 eur ročne si môže uplatniť daňovník na dieťa mladšie ako 6 rokov veku. Na staršie deti a študentov sa potom uplatní polovičný daňový bonus. V prípade, že si nemôžete uplatniť daňový bonus počas celého roka, uplatníte si ho za jednotlivé mesiace, kedy boli splnené podmienky. Výška mesačného daňového bonusu na dieťa je 22,73 eur a 45,46 eur na dieťa do 6 rokov veku. Prehľad súm daňového bonusu za rok 2019 a 2020 nájdete v tabuľke č. 1.

Tabuľka č.1: Daňový bonus 2019 a 2020

Rok Mesačný daňový bonus Ročný daňový bonus
Dieťa do 6 rokov Dieťa od 6 rokov Dieťa do 6 rokov Dieťa od 6 rokov
2019 44,34 € 22,17 € 532,08 € 266,04 €
2020 45,46 € 22,72 € 545,52 € 272,76 €

Vypočítať daňový bonus si môžete aj na kalkulačke daňového bonusu. Ak máte viac detí, alebo si uplatňujete bonus len v niektorých mesiacoch, hneď sa dozviete, akú sumu môžete získať.

Prídavky na deti stále pod hranicou 25 eur

Aj keď len o päť centov, predsa len prídavok na dieťa za mesiac nepresiahne hranicu 25 eur. Oproti tomuto roku sa dávka zvýši o 61 centov, teda zo súčasných 24,34 eur na 24,95 eur.  Za rok si tak poberatelia prilepšia o 7,32 eur.

V roku 2020 vyplatí štát rodičovi alebo inému zákonnému zástupcovi 299,40 eur na jedno dieťa. Z definície prídavku na dieťa sa dozvedáme, že ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Keď si však uvedomíme, aké veľké sú výdavky na uspokojenie potrieb dieťaťa, ide skutočne o pomerne nízku  podporu.

Osobám, ktoré si nemôžu uplatniť daňový bonus, prispieva štát k prídavku na dieťa ešte tzv. príplatkom. Jeho zvýšenie vzbudzuje ešte väčší (ironický) úsmev. Ide totiž o 29 centov mesačne. Zo súčasných 11,41 eur dostane poberateľ 11,70 eur mesačne. V roku 2020 tak oprávnená osoba získa 140,40 eur. Spoločne s prídavkom na dieťa sa jedná o 439,80 eur.

Rodičovský príspevok a daňový bonus 2020

Foto: Pixabay

3 podmienky na získanie daňového bonusu a prídavku na deti

1. Trvalý pobyt na Slovensku

U občanov Európskej únie stačí prechodný pobyt. Nie je dôležité, aby mal žiadateľ výlučne slovenské občianstvo. Skôr je dôležité, že žije na Slovensku a má tu stredisko svojich životných záujmov.

2. Starostlivosť o dieťa

Aby ste si mohli uplatniť daňový bonus alebo prídavok na dieťa, musíte sa starať o nezaopatrené dieťa. Buď sa staráte o maloleté dieťa, alebo vaše dieťa navštevuje základnú či strednú školu. Uplatniť bonus alebo prídavok na študenta vysokej školy si môžete len v prípade, že navštevuje prezenčnú formu štúdia (tzv. denné štúdium) a to najviac do dovŕšenia 25 rokov veku.

3. Povinnosť dosahovať príjmy

Táto podmienka platí len pre získanie daňového bonusu. Aby ste si mohli uplatniť daňový bonus, musíte dosahovať príjem aspoň na úrovni polovice minimálnej mzdy. Tiež je dôležité, aby bol tento príjem dosiahnutý z tzv. aktívnych príjmov.

Do aktívnych príjmov patria tie podľa § 5 a 6 zákona o dani z príjmov. Sú to príjmy zo závislej činnosti (zamestnanie, dohody) a príjmy z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak by ste v danom roku dosiahli len príjmy z prenájmu či z kapitálového majetku, nemôžete si daňový bonus na dieťa uplatniť.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 8 krát 5 0.5