Daňovým dlžníkom chcú zadržiavať vodičské preukazy

24.07.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Reč je o návrhu novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ktorý predložilo Ministerstvo financií do pripomienkového konania ešte v júni tohto roka.


Rezort financií predložil návrh na zmeny v daňovom poriadku, ktorého primárnym cieľom je zníženie administratívnej záťaže daňovníkov a zefektívnenie daného zákona. Zvýšenú pozornosť tejto novely spôsobil bod, v ktorom sa navrhuje vymáhanie daňových nedoplatkov formou zadržania vodičského preukazu. „Nakoľko dane sú jedným z najdôležitejších nástrojov hospodárskej politiky štátu, je potrebné dôsledné vyžadovanie ich platenia a následného vymáhania, a preto sa navrhuje zaviesť nový spôsob exekúcie zadržaním vodičského preukazu,“ píše ministerstvo v predkladacej správe. Ak návrh v konečnej fáze prejde parlamentom, neplatičom bude možné zadržať vodičský preukaz od 1. januára 2020.

 

Čo obsahuje návrh zákona

Ako sa uvádza v predkladacej správe, hlavným cieľom tohto návrhu je zníženie administratívnej záťaže bežných daňovníkov a zefektívnenie niektorých častí daňového poriadku. Ide napríklad o úpravu plnej moci, respektíve zastupovania. Nové splnomocnenie by po novom malo vždy nahradiť predchádzajúce v takom rozsahu, v akom sa zhodujú.

Rezort tiež navrhuje skrátiť päťročnú lehotu, počas ktorej správca dane nemôže povoliť odklad alebo platenie dane v splátkach daňovníkovi, ktorý nedodržal stanovené podmienky. Po novom by sa táto lehota mala skrátiť na dva roky. Návrh počíta aj so zrušením povinnosti, podľa ktorej museli daňovníci nahlasovať správcovi dane čísla bankových účtov.

Ľuďom, ktorí vyhlásia osobný bankrot by mali vďaka novele zaniknúť aj daňové nedoplatky. Keďže od nového roka bude povinné používať eKasu, zmena zákona by mala uľahčiť aj administratívne ukončenie používania klasických elektronických registračných pokladníc. Ako sme uviedli na začiatku článku, ministerstvo chce tiež zefektívniť vymáhanie daňových nedoplatkov novým spôsobom exekúcie, resp. zadržaním vodičáku.

„Dane sú dôležitý fiškálny nástroj politiky štátu, aby však bolo možné zabezpečiť riadne plnenie všetkých jeho funkcií, je potrebné dôsledné vyžadovanie ich platenia a následné vymáhanie,“ píše sa v dôvodovej správe návrhu v súvislosti s novým spôsobom exekúcie.

Zadržanie vodičského preukazu za neplatenie daní

Foto: Polícia SR/Facebook

Ako by to malo fungovať

Aktuálne znenie zákona umožňuje vymáhať daňové nedoplatky formou strhávania zo mzdy, prípadne aj exekúciou hnuteľného či nehnuteľného majetku. V predloženom návrhu nie je stanovená minimálna výška daňového nedoplatku, no zákon o správe daní definuje výšku dočasne nevymožiteľného nedoplatku, ktorý nesmie presiahnuť 170 eur.

Po novom bude možné neplatičom daní (len fyzickým osobám) zadržať vodičský preukaz na základe daňového exekučného príkazu, ktorý správca dane doručí dlžníkovi a príslušnému oddeleniu Policajného zboru podľa miesta trvalého bydliska. Rovnaký postup prebehne aj pri zastavení daňového exekučného konania. Na tento účel bude v prípade schválenia doplnený aj zákon o cestnej premávke.

„V prípade výkonu daňovej exekúcie týmto spôsobom je daňový dlžník nepriamo nútený na splnenie svojej povinnosti, aby mu mohol byť vodičský preukaz vrátený,“ uvádza ďalej dôvodová správa. Toto opatrenie má podľa ministerstva skôr preventívny charakter.

Neplatičom, ktorým takto bude zadržaný vodičský preukaz a napriek tomu budú prichytení za volantom, hrozia vysoké pokuty, prípadne aj zákaz činnosti.

Neplatenie výživného

V súčasnosti môžu prísť o vodičský preukaz aj neplatiči výživného. Táto možnosť na Slovensku existuje už od roku 2009. Ak rodič neplatí súdom nariadené výživné, okrem trestného oznámenia sa odporúča podať aj návrh na exekúciu. Ak neplatič nebude s exekútorom komunikovať a dlh ignorovať, exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu.

Podľa zaužívanej praxe však k tomu exekútori pristupujú až v prípadoch, kedy neplatič vôbec nespolupracuje. Zadržanie vodičského preukazu na základe exekučného príkazu môže byť problematické aj pri vodičoch z povolania, keďže sa tým môže úplne zmariť plnenie exekučného konania.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5