Ste SZČO a podali ste daňové priznanie v riadnom termíne? Ustrážte si odvody od 1. júla

22.07.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Odvodová povinnosť tých SZČO, ktoré podali daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 v riadnom termíne, teda do 1.4.2019, sa posudzuje k 1.7.2019. Pre SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie za rok 2018 s odkladom, vznikne odvodová povinnosť až od 1.10.2019.


Samostatne zárobkovo činná osoba si počas roka musí ustrážiť niekoľko dôležitých termínov. Okrem dátumu podania daňového priznania koncom marca, prípadne začiatkom apríla sa jej týka aj odvodová povinnosť, ktorá sa prehodnocuje vždy k 1. júlu v danom roku. Sociálna poisťovňa vás na novú výšku platby upozorní oficiálnym listom.

Kedy vzniká SZČO odvodová povinnosť od 1.7.2019?

Povinnosť odvádzať odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019 vznikne SZČO vtedy, ak podala daňové priznanie k dani z príjmov v riadnom termíne, t.j. do 1.4.2019 (keďže deň 31.3.2019 pripadol na nedeľu) a ktorej príjem z podnikania za rok 2018 presiahol 12-násobok 50% priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok 2017.

Výška priemernej mesačnej mzdy v roku 2017 bola 954 eur, z čoho 50% je 477 eur. Z toho vyplýva, že povinnosť platiť odvody od uvedeného termínu vznikne SZČO, ak jej príjem za rok 2018 presiahol výšku 5 724 eur. Ak príjem SZČO neprekročil výšku 5 724 eur, povinnosť hradiť odvody jej nevzniká a to až do 30.6.2020, kedy bude od 1.7.2020 Sociálna poisťovňa znova posudzovať jej príjem pre prípad vzniku povinnosti.

Ak SZČO hradila odvody do termínu 30.6.2019 na základe vzniku povinnosti v roku 2018, a v roku 2018 dosiahla príjem vyšší ako 5 724 eur, bude plynule pokračovať v úhrade odvodov, avšak v závislosti od priemernej mesačnej mzdy sa môže ich výška zmeniť.

 

sociálne odvody a ich výška k 1.7.2019

Podávali ste DP s odkladom? Čaká vás to v októbri

Ak ste ako SZČO svoje daňové priznanie podávali s odkladom a váš príjem v roku 2018 presiahol sumu 5 724 eur, vznikne vám povinnosť platiť odvody až od 1.10.2019. Ak výška príjmu SZČO za rok 2018 nepresiahne sumu 5 724 eur, nevzniká jej povinnosť platiť odvody od 1.10.2019. V ďalšom roku, t.j. 1.7. resp. 1.10.2020 bude SZČO znova posudzovaná Sociálnou poisťovňou pre povinnosť platiť odvody.

Ak platíte, resp. ste platili odvody do Sociálnej poisťovne v termíne do 30.9.2019 a váš príjem v roku 2018 presiahol hranicu 5 724 eur, budete platiť odvody aj naďalej, ich výška sa môže zmeniť v závislosti od výšky priemernej mesačnej mzdy za príslušné obdobie.

Dôležité informácie obdržíte v oficiálnom liste

To, či ste alebo nie ste povinný platiť odvody a v akej výške, si viete vypočítať informatívne sami. Určite si však kladiete otázku, ako sa o tom uistiť. Sociálna poisťovňa informuje SZČO listom o vzniku a taktiež zániku povinnosti hradiť odvody. V prípade vzniku povinnosti v liste bude uvedená vaša povinnosť platiť odvody, výška vymeriavacieho základu a výška odvodov, ktoré ste povinný hradiť.

Povinnosť uhradiť odvody je vždy v termíne do 8. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sú odvody uhrádzané. To znamená, že pri vzniku povinnosti hradiť odvody od 1.7.2019, resp. 1.10.2019, bude vaša prvá úhrada odvodov najneskôr do 8.8.2019, resp. 8.11.2019.

Minimálne a maximálne odvody do Sociálnej poisťovne

Základnou hodnotou pre určenie výšky odvodov je priemerná mesačná mzda dva roky dozadu (teda v roku 2017). Výška priemernej mesačnej mzdy bola v roku 2017 deväťstopäťdesiatštyri eur. Z tejto mzdy sa ďalej vypočítava vymeriavací základ nasledovne:

  • Minimálny vymeriavací základ ako 50% z priemernej mesačnej mzdy (954 eur) = 477 eur
  • Maximálny vymeriavací základ ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy (954 eur) = 6678 eur

SZČO je povinná hradiť 33,15% z výšky maximálneho a minimálneho vymeriavacieho základu. To znamená, že minimálna výška mesačných odvodov bude 158,11 eur a maximálna výška 2213,75 eur.

Prehľad konkrétnych poistení v prípade minimálneho vymeriavacieho základu:

Druh poistného Sadzba Vymeriavací základ Odvod v €
Nemocenské poistenie 4,4 % 477 20,98
Starobné dôchodkové poistenie 18 % 477 85,86
Invalidné dôchodkové poistenie 6 % 477 28,62
Rezervný fond solidarity 4,75 % 477 22,65
SPOLU 33,15 % 477 158,11

Prehľad konkrétnych poistení v prípade maximálneho vymeriavacieho základu:

Druh poistného Sadzba Vymeriavací základ Odvod v €
Nemocenské poistenie 4,4 % 6 678 293,83
Starobné dôchodkové poistenie 18 % 6 678 1 202,04
Invalidné dôchodkové poistenie 6 % 6 678 400,68
Rezervný fond solidarity 4,75 % 6 678 317,20
SPOLU 33,15 % 6 678 2 213,75

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo