Ako a kde požiadať o dotáciu z eurofondov na podnikanie (návod)

25.07.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Eurofondy, alebo tzv. Európske štrukturálne investičné fondy (EŠIF) nie sú určené len verejnému sektoru a veľkým firmám. O dotáciu môžu požiadať aj živnostníci či malé a stredné podniky.


Slovensko ako členský štát EÚ môže využívať jednu z výhod, ktorou je čerpanie eurofondov na rozvoj v rôznych oblastiach. Vďaka tejto možnosti bolo realizovaných množstvo projektov, ktoré posunuli našu krajinu vpred, ako napr. postavenie diaľnic, modernizácia železníc, oprava škôl a nemocníc a podobne. Aj preto chce Slovensko čerpať eurofondy aj v ďalších rokoch.

Pre koho sú teda eurofondy určené?

Spektrum podnikov, ktoré sa môžu zapojiť do realizácie projektov podporovaných eurofondami je naozaj veľké.

Dotácie sú určené pre:

 • Malé a stredné podniky
 • Veľké podniky
 • Obce a mestá
 • Neziskové organizácie
 • Školy
 • Oblasť kultúry a kreativity
 • Poľnohospodárov a lesníkov

V našom článku sa budeme venovať oblasti malých a stredných podnikov. Predtým si však ešte v krátkosti popíšeme, ako celý proces čerpania eurofondov funguje.

 

Ako získať eurofondy a čo je pre to potrebné spraviť

Blížime sa k záveru 7-ročného cyklu

Proces čerpania eurofondov prebieha v 7-ročných cykloch, aktuálne beží cyklus od roku 2014 a končí o niekoľko mesiacov, v roku 2020.

Na začiatku stojí Európska komisia a Slovenská vláda, ktoré sa spoločne dohodnú na prioritách v rámci financovania. Po schválení sú vypracované zo strany Slovenska operačné programy, teda strategické rámce pomenúvajúce spôsob realizácie jednotlivých priorít, ktoré taktiež schvaľuje Európska komisia.

Na obdobie 2014 – 2020 má Slovensko schválené všetky operačné programy. Ďalej už sa všetko deje na národnej úrovni, kedy príslušné orgány rozdeľujú projekty a nastavujú výberové procesy podľa určených kritérií. Úspešní účastníci výberových procesov podpíšu so slovenskými orgánmi zmluvy a prichádza na rad samotná realizácia projektov, ktoré sú po ich úspešnej realizácií preplácané Európskou komisiou.

Preto, ak sa rozhodnete realizovať projekt z európskych dotácií, je nutné mať na začiatku vlastný kapitál, ktorý vám bude preplatený až po úspešnej realizácií projektu.

Čerpať môžu aj malé a stredné podniky

V rámci eurofondov je pre Slovensko vyčlenených viac ako 15 miliárd eur. Kľúčovým operačným programom je Rozvoj a inovácie, pre ktorý bolo vyčlenených viac ako 2 miliardy eur a práve malé a stredné podniky majú z toho vyčlenených 400 miliónov eur, pre realizáciu projektov na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti a schopnosti inovácií.

Pod skupinou malých a stredných podnikov rozumieme nasledovné rozdelenie :

 • Živnostníci
 • Mikropodniky do 9 zamestnancov
 • Malé podniky do 49 zamestnancov
 • Stredné podniky do 249 zamestnancov

Tieto podniky môžu vytvárať projekty podporené eurofondami na rozvoj v nasledovných oblastiach:

 • Rozvoj podnikania
 • Výskum a vývoj
 • Poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a lesníctvo
 • Informačno-komunikačné technológie
 • Kultúra, cestovný ruch a voľnočasová infraštruktúra
 • Vodné hospodárstvo a odpadové hospodárstvo
 • Zamestnanosť a tvorba pracovných miest
 • Sociálne služby a zdravotníctvo
 • Vzdelávacie aktivity
 • Energetická efektívnosť budov
 • Analýzy, plány, stratégie

Žiadosť o dotáciu a potrebná príprava

Vypracovanie žiadosti o dotáciu z eurofondov a následná implementácia projektu predstavuje pomerne náročný proces po právnej, metodickej a administratívnej stránke, čo môže odradiť mnoho podnikateľov.

Príslušné zodpovedné orgány sa však usilujú proces neustále zjednodušovať, či už znižovaním potrebných príloh k žiadosti, alebo prípadným udelením výnimiek zo stanovených pravidiel. Existujú aj firmy, ktoré sa zaoberajú vypracovávaním projektov a poskytujú komplexné poradenstvo k žiadostiam.

Svoju žiadosť o dotáciu z eurofondov budete predkladať na portáli www.itms2014+.sk. Tu si ako žiadateľ vytvoríte konto. Vo verejnej časti môžete vyhľadávať výzvy (granty) a naštudovať si o nich detailné informácie. Portál taktiež poskytuje prehľad schválených a už realizovaných projektov, ale rovnako aj tých neschválených. Po prihlásení do notifikácií môžete dostávať informácie o všetkých nových výzvach.

Ako postupovať?

1. Vypracovanie projektového zámeru

Ešte predtým, ako začnete hľadať výzvu, ktorá by vás zaujala pre spracovanie projektu, je potrebné si premyslieť daný projekt a jeho realizáciu. Ak sa chcete zapojiť do čerpania eurofondov, je naozaj dôležité, aby projekt vychádzal zo strategických zámerov vašej firmy.

Váš projektový zámer musí mať jasne a merateľne nastavené ciele, ktoré budú dosiahnuteľné pomocou aktivít projektu. Premyslenie a vypracovanie projektového zámeru vám bude vodítkom pri hľadaní konkrétneho grantu.

2. Nájdenie správnej výzvy, resp. grantu

Na webovom portáli www.itms2014+.sk je prehľad všetkých aktuálnych výziev, do ktorých sa môžete zapojiť. Pri hľadaní vám pomôže niekoľko filtrov, v ktorých si zadáte zvolené kritériá. Pozorne si preštudujte materiály ku zvolenej výzve, najmä kto sú oprávnení žiadatelia a aké sú oprávnené aktivity, či sa zhodujú s vaším projektovým zámerom a či realizácia vášho projektu dospeje k naplneniu cieľa výzvy.

3. Vypracovanie a podanie žiadosti

Podať žiadosť na portáli www.itms2014+.sk môžete len s registráciou do systému. Registrácia prebieha prostredníctvom formulára, ktorý sa vám otvorí po kliknutí na príslušnú ikonu na webe. Formulár je po vyplnení odoslaný na schválenie.

Po úspešnom prihlásení sa môžete pustiť do napísania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP). Túto žiadosť už vypĺňate ako vašu odozvu na konkrétnu výzvu a je potrebné postupovať podľa presných pokynov vyhlasovateľa výzvy. Pri každej výzve sú uvedené podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť aby mohol svoju žiadosť predložiť na schválenie. Na uvedených kontaktných údajoch sa v prípade nejasností môžete obrátiť priamo na vyhlasovateľa výzvy.

Vyplnenie žiadosti budete robiť elektronicky, po prihlásení sa do verejnej časti systému ITMS2014+, kde vám pod vami vybranou výzvou bude sprístupnený formulár žiadosti na vyplnenie.

Žiadosť bude podaná danému vyhlasovateľovi na schválenie.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 14 krát 5 0.5