Na Slovensko sa vrátili mladomanželské pôžičky na bývanie

08.08.2019 | Redakcia, Finance.sk
Úvery a pôžičky - spravodajstvo


Po vyše 30 rokoch sa na Slovensko vracajú mladomanželské pôžičky. Od 1. júla ich poskytuje Štátny fond rozvoja bývania.


Len pre (mladých) mladomanželov

Ako dlho sa môže pár považovať za mladomanželov? Nepísaná definícia je 12 mesiacov. Tak to evidentne posúdil aj štát, pretože o mladomanželskú pôžičku môžu požiadať manželia, ak sú zosobášení najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti. To znamená, že žiadosť môžu podať do roka od uzatvorenia manželstva. Druhou dôležitou podmienkou je vek, ktorý nesmie v deň podania žiadosti presahovať 35 rokov. Túto podmienku musí spĺňať manžel aj manželka.

Niektorým žiadateľom môže spôsobiť problémy časové rozmedzie, počas ktorého sa žiadosť podáva. „Mladí ľudia so svadbou v zimných mesiacoch a na jar budú mať menej času na žiadosť, keďže tie sa budú podávať každoročne len od apríla do konca októbra," vysvetľuje finančný analytik Marián Búlik.

V tomto roku bude fond prijímať žiadosti o úvery od 1. júla do 31. októbra, od budúceho roku v termíne od 1. apríla do 31. októbra. Mladomanželská pôžička je určená hlavne na podporu bývania. Financie sú teda poskytnuté len na presne definované účely, ktoré súvisia s riešením bytovej otázky.

 

Mladomanželská pôžička sa poskytuje na:

  • Výstavbu bytu (bytový dom, v rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome)
  • Kúpu bytu (bytový alebo polyfunkčný dom, max. do 3 rokov od kolaudácie)
  • Kúpu staršieho bytu (bytový dom, polyfunkčný a rodinný dom, starší ako 3 roky od kolaudácie)
  • Stavebnú úpravu bytu (bytový dom, v rodinnom dome pre byty, ktoré sú užívané aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti)

Podmienky sú lepšie ako v banke

Pôžička mladomanželom garantuje aj dve úrokové sadzby. Časť z celkového úveru, najviac však do 15 000 eur a maximálne na 15 rokov, sa poskytuje s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou 1 %. Zvyšok úveru, teda suma nad 15 000 eur a maximálne na 20 rokov, sa poskytuje s ročným úrokom 2 %. Toto pravidlo platí pri úvere na akýkoľvek vyššie spomenutý účel.

Rozdiel nastáva až pri výške samotného úveru, ktorá závisí od účelu financovania. Pri výstavbe a kúpe nového bytu je možné získať úver vo výške 75 % z ceny nehnuteľnosti, najviac však 75 000 eur. Ak pôjde o kúpu staršieho bytu, maximálna výška úveru je 50 000 eur. Pri rekonštrukcií vám fond poskytne úver vo výške 100 % nákladov, najviac však 30 000 eur.

Dlh je zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorej hodnota musí byť aspoň 1,3 násobok výšky požadovanej pôžičky. „Mladomanželská pôžička môže pri menších bytoch v mestách a na vidieku poslúžiť ako hlavný úver pri kúpe. Pri drahších bytoch v krajských mestách zase pomôže s dofinancovaním kupovanej nehnuteľnosti. V porovnaní napríklad so spotrebným úverom to môže byť lacnejšie riešenie," vysvetľuje Marián Búlik.

Ako získať mladomanželskú pôžičku (podmienky)

Zdroj: shutterstock

Pozor na rozlohu bytu a spôsob rekonštrukcie

Štátny fond obmedzuje aj maximálnu rozlohu bytu či bytu v rodinnom dome a definuje, čo všetko môže byť súčasťou nákladov pri stavebnej úprave. Maximálna rozloha bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome je 80 m2. Do tejto rozlohy sa počítajú aj pivnice, balkón či terasa.

V prípade bytu v rodinnom dome je možná maximálna rozloha 120 m2 a viac ako polovica tejto plochy musí byť určená na bývanie. Na rozdiel od bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome sa do tejto rozlohy nezapočítava balkón, lodžia, terasa a garáž do 25 m2.

Ak sa pôžička poskytuje na rekonštrukciu bytu, súčasťou nákladov môže byť výmena rozvodov, bytového jadra a okien, obnova kúpeľne, úprava podlahy a stien, zabudované spotrebiče a kuchynská linka, prípadne iné pevne zabudované stavebné výrobky.

Príjem a žiadosť

Celkový, resp. maximálny príjem žiadateľov za predchádzajúci kalendárny rok nesmie presiahnuť 4-násobok životného minima na domácnosť. Napríklad pri mladomanželoch s jedným dieťaťom je to suma 1 811,20 eur. Ak žiadatelia neprekročia maximálnu hranicu príjmu, posudzuje sa ich minimálny príjem podľa vzorca:

Priemerný mesačný príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok v čistom - 1,3-násobok životného minima domácnosti - záväzky domácnosti ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru

Sumy životného minima na účely poskytovania úveru zo ŠFRB (platné od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020)

Domácnosť Životné minimum domácnosti 1,3-násobok životného minima domácnosti 4-násobok životného minima domácnosti
Dvojčlenná (manžel + manželka) 356,84 € 463,892 € 1 427,36 €
Trojčlenná (manžel + manželka + dieťa) 452,80 € 588,64 € 1 811,20 €
Štvorčlenná (manžel + manželka + 2 deti) 548,76 € 713,388 € 2 195,04 €
Päťčlenná (manžel + manželka + 3 deti) 644,72 € 838,136 € 2 578,88 €

Zdroj tabuľky: sfrb.sk

Marián Búlik upozorňuje, že k samotnej žiadosti je potrebné nechať si potvrdiť aj príjem za uplynulý rok. Žiadosť sa podáva na mestskom úrade v sídle okresu, kde budete potrebovať aj občiansky preukaz a sobášny list. „Žiadosť sa dáva na úrad podľa miesta stavby, nie podľa vášho bydliska," upozorňuje Búlik. Poverený úradník má následne 10 dní na zaregistrovanie vašej žiadosti do elektronického príjmu žiadostí a jej odoslanie na ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania).

Pri narodení dieťaťa vám odpustia časť úveru

Zaujímavým benefitom tejto pôžičky je odpustenie sumy 2 000 eur z istiny úveru pri narodení alebo osvojení dieťaťa„To znamená, že túto sumu už rodina nebude musieť vracať a vďaka zníženému zostatku úveru jej klesne aj splátka," vysvetľuje Búlik. O tento benefit však musíte písomne požiadať najneskôr do jedného roka od narodenia alebo osvojenia dieťaťa. Úver si môžete znížiť o 2 000 eur maximálne trikrát, čiže pri troch deťoch.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Úvery a pôžičky - spravodajstvo