Stal sa vám pracovný úraz? Živnostník nemá nárok na úrazové dávky

13.08.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Je lepšie byť zamestnancom alebo živnostníkom? Všetko má svoje plusy aj mínusy. Ak pre niekoho pracujete so živnostenským listom, nie ste chránení v prípade pracovného úrazu.


Úrazové poistenie živnostníka môže byť len individuálne. Ak živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) utrpí vo výkone svojej činnosti úraz, nemôže jej vzniknúť nárok na úrazové dávky.  Na tie majú nárok iba zamestnanci.

 

Ako funguje úrazové poistenie

Ako sa uvádza na webe Sociálnej poisťovne má úrazovné poistenie ochraňovať zamestnávateľa pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom. Povedané ľudskou rečou, ide o to, aby vyplatenie odškodného zamestnancovi, ktorému sa stal pracovný úraz, daného zamestnávateľa nezruinovalo.

Úrazové poistenie si platí zamestnávateľ už od prvého prijatého zamestnanca a zaniká, ak zamestnávateľ už žiadneho zamestnanca nemá. SZČO tak nemôže platiť úrazové poistenie na seba ani dobrovoľne. Platí ho len ak je sama zamestnávateľom a to na svojich zamestnancov. Jedinou možnosťou, ako sa môže živnostník chrániť proti riziku pracovného úrazu je potom komerčné individuálne poistenie.

Z úrazového poistenia vypláca Sociálna poisťovňa 13 druhov úrazových dávok:

 • úrazový príplatok,
 • úrazová renta,
 • jednorázové vyrovnanie,
 • pozostalostná úrazová renta,
 • jednorázové odškodnenie,
 • pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabilitačné,
 • rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikačné,
 • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 • náhrada nákladov spojených s liečením,
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom

Dokazovanie faktu, že došlo k pracovnému úrazu, však vôbec nie je jednoduché. Musí sa preskúmať, či boli dodržané všetky bezpečnostné predpisy a pokyny na zaistenie ochrany zdravia pri práci. Ak zamestnanec svojím zavinením porušil tieto predpisy, nebudú mu dávky poskytnuté. Pozor aj na alkohol, či užitie omamných a psychotropných látok. V takom stave nemá zamestnanec vôbec na pracovisko vstupovať.

Živnostník a úrazové dávky

Foto: Shutterstock

Aké poistné platí SZČO

Živnostník a ďalšie SZČO platia príspevky na sociálne poistenie, ktoré je zložené z nemocenského a dôchodkového poistenia:

 • 4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie
 • 18 % na dôchodok a to buď:
  • 18 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia (II. pilier),
  • alebo 13,25 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie a 4,75 % na príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)
 • 6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie
 • 4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity

Na aké dávky zo Sociálnej poisťovne má SZČO nárok

Samostatne zárobkovo činné osoby majú narok na dávky zo Sociálnej poisťovne, ktoré vyplývajú z nemocenského a dôchodkového poistenia.

Z nemocenského poistenia si môže živnostník po splnení podmienok nárokovať:

 • nemocenské
  • je dávka, ktorá slúži ako náhrada počas pracovnej neschopnosti. Aby ste si mohli nárokovať nemocenské, musíte mať zaplatené poistné na nemocenské. Nesmiete mať dlh na poistnom. Počas pracovnej neschopnosti (PN) musíte dodržiavať liečebný režim. PN môžete byť pár dní alebo týždňov, maximálne jeden rok. Ak sa zdravotný stav do tej doby nezmení, môže dôjsť k prekvalifikovaniu na invalidného dôchodcu a začne sa konanie o určení invalidného dôchodku.
 • materské
  • je dávka, ktorá nahrádza príjem kvôli tehotenstvu a starostlivosti o narodené dieťa. Dávka sa obvykle poskytuje 8 až 6 týždňov pred plánovaným pôrodom v celkovej dĺžke 34 týždňov (43 týždov pri narodení dvojčat). Aby si mohla matka nárokovať materské, musí byť v posledných 2 rokoch pred pôrodom nemocensky poistená aspoň 270 dní.
 • ošetrovné
  • je dávka, ktorá sa poskytuje z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela/manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela/manželky

Z dôchodkového poistenia potom vyplývajú živnostníkovy nasledujúce dôchodkové dávky:

 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok
 • vdovský/vdovecký


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.