Minimálny dôchodok na Slovensku 2019: kto má nárok a kedy sa zvyšuje

05.08.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Tak ako dôchodkové dávky aj minimálne dôchodky sa pravidelne valorizujú. Výška závisí najmä od životného minima. Kto má nárok na minimálny dôchodok a ako ho získať?


Od roku 2015 máme na Slovensku aj inštitút minimálneho dôchodku. Jeho primárnym účelom je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem v takej podobe, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné požiadať, o upravení dôchodkovej dávky na minimálnu čiastku rozhoduje Sociálna poisťovňa.

Čo je to minimálny dôchodok

Minimálny dôchodok je dávka určená ľuďom, ktorí sa nachádzajú v dôchodkovem veku a ich príjmy v období, kedy boli pracovne aktívni, boli veľmi nízke. Takí dôchodcovia majú zo zákona nárok na poberanie minimálneho dôchodku.

Kedy vzniká nárok na minimálny dôchodok

Na získanie minimálneho dôchodku je potrebné splniť zákonom stanovené podmienky.

Vo všeobecnosti hovoríme o troch základných podmienkach. Musíte mať za sebou najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Výška vašich dôchodkových príjmov musí byť nižšia ako hodnota minimálneho dôchodku. Požiadať musíte o všetky relevantné dôchodkové dávky, a to v praxi znamená, napr. vdovský, vdovecký, atď.

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

  • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
  • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
  • výsluhový dôchodok,
  • invalidný výsluhový dôchodok,
  • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
  • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
  • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera
  • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.
 

minimálny dôchodok na slovensku a jeho výška v roku 2019

Zdroj: Pixabay.com

Výška minimálneho dôchodku

Minimálny dôchodok existuje predovšetkým preto, aby aj ľudia s nízkymi príjmami mali garantovanú určitú výšku dôchodku. Výška sa odvíja od počtu odpracovaných rokov i životného minima. Ak sa na Slovensku zvyšuje životné minimum, zvyšuje sa aj minimálny dôchodok.

Minimálny dôchodok sa valorizuje vždy k 1. januáru daného kalendárneho roka.

Pri 30 odpracovaných rokoch rezort práce stanovil koeficient pre určenie minimálneho dôchodku vo výške 1,36-násobku životného minima. Percentuálna výmera životného minima sa bude zvyšovať za každý ďalší kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia od 31 rokov do 39 rokov o 2 percentuálne body a od 40 odpracovaných rokov o 3 percentuálne body.

Tabuľka výšky minimálneho dôchodku

Počet kvalifikovaných rokov Násobok životného minima Minimálny dôchodok pre rok 2019 v eurách
30 1,36 278,90
31 1,38 283
32 1,40 287,10
33 1,42 291,20
34 1,44 295,40
35 1,46 299,50
36 1,48 303,60
37 1,50 307,70
38 1,52 311,80
39 1,54 315,90
40 1,57 322
41 1,60 328,20
42 1,63 334,30
43 1,66 340,50
44 1,69 346,60
45 1,72 352,80
46 1,75 358,90
47 1,78 365,10
48 1,81 371,20
49 1,84 377,40
50 1,87 383,50
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sporíte si v druhom pilieri? Dostanete menej

Minimálny dôchodok sa kráti ľuďom, ktorí si sporia v druhom dôchodkovom pilieri. A to podľa rovnakých zásad, ako sa znižuje dôchodok takéhoto človeka v prvom pilieri. Zároveň sa bude pri posudzovaní dôchodku a určovaní minimálneho dôchodku brať do úvahy len dôchodok z prvého piliera.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 12 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo