6 dôvodov, prečo sa oplatí využiť študentský program Erasmus

09.08.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Vysokoškolský program, vďaka ktorému sa študenti môžu zúčastniť stúdia v zahraničí je zážitok na celý život. Okrem skúseností a známostí má študent nárok aj na grant, ktorý mu hradí základné náklady.


Účasť na programe Erasmus by mal zvážiť každý študent vysokej školy. Ponúka obrovské množstvo výhod. V dnešnom článku sme sa pozreli na tie najväčšie.

Ako funguje Erasmus

Erasmus poskytuje mladým ľuďom možnosť štúdia v zahraničí. Funguje už viac ako 30 rokov a za ten čas túto možnosť využili už milióny študentov z celej Európskej únie. Cieľom programu je boj proti nezamestnanosti a tiež snaha ukázať, že školská dochádzka je v živote človek mimoriadne dôležitá.

Štúdium v zahraničí možno využiť po dobu jedného semestra až celého roka. Týka sa to 33 krajín Európy. 

Kto môže ísť na Erasmus

Výmenný pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ môžete ako študent alebo stážista využiť viackrát. Celkový čas strávený v zahraničí (vrátane období štúdia v zahraničí) však nesmie presiahnuť 12 mesiacov v rámci jedného študijného cyklu.

„Cyklus“ znamená úroveň štúdia vymedzenú v európskom kvalifikačnom rámci (EKR):

  • prvý cyklus (bakalársky alebo rovnocenný) – 5/6,
  • druhý cyklus (magisterský alebo rovnocenný) 7 ,
  • tretí cyklus (doktorandský alebo rovnocenný) 8 .

Aby ste mohli študovať v zahraničí v rámci programu Erasmus, musíte byť zaregistrovaný(-á) v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaný(-á) na štúdium, ktoré sa končí získaním uznaného titulu alebo uznanej kvalifikácie terciárneho stupňa. Ak ste študentom prvého cyklu, musíte byť aspoň v druhom ročníku.

„Obdobie štúdia v zahraničí musí byť relevantné z hľadiska vášho študijného odboru a osobnostného rozvoja a musí byť súčasťou vášho študijného programu.

Vaša domáca a hostiteľská inštitúcia musia mať uzavretú medziinštitucionálnu dohodu, aby ste mohli študovať v rámci programu Erasmus+.“, píše sa na oficiálnej stránke Erasmus+.

 

ako sa prihlásiť na erasmus

Zdroj: Shutterstock.com

Aký je rozdiel medzi Erasmus a Erasmus+

„V novom programovom období (2014 – 2020) nahradí Erasmus nový program s názovm Erasmus+, na ktorý je vyčlenených 15 miliárd eur. Je určený študentom, ale aj vedeckým pracovníkom, pedagógom. Cez Erasmus+ je možné absolvovať nielen študentské pobyty, ale aj odborné stáže,“ uviedla pre portál Aktuality.sk Ingrid Ludviková, z tlačového oddelenia Európskej komisie v Slovenskej republike. 

Kto má nárok na štipendium či grant

Študenti počas štúdia v programe Erasmus majú nárok aj na štipendium resp. grant. Výška štipendia sa líši podľa krajiny pôvodu a cieľovej krajiny. Radovo hovoríme o stovkách eur, ktoré majú pokryť počiatočné náklady.

V mnohých krajinách (a väčších mestách) si za túto sumu prenajmete len izbu. Za každých okolností je nutné počítať s tým, že sa bez vlastných zdrojov nezaobídete.

Medzi náklady musíte určite započítať nájom, dopravu na miesto a zase domov, dopravu, jedlo, učebnice, v krajinách mimo EÚ aj zdravotné poistenie.

Najväčšie výhody programu Erasmus:

  1. Nový pohľad na štúdium

Takmer všetky krajiny Európy majú iný školský systém a pohľad na štúdium. To, čo je bežné napríklad u nás alebo v Čechách je v iných krajinách absolútne naopak. Metódy jednotlivých škôl a vyučujúcich vám ukážu diametrálne odlišné pohľady na štúdium. Takáto skúsenosť vám môže pomôcť usmerniť vás a zistiť, čo v živote skutočne chcete/nechcete robiť.

  1. Ľahšie sa zamestnáte

Mnohé firmy na Slovensku vyžadujú cudzí jazyk, prax či skúsenosti v zahraničí. Erasmus môže byť preto skvelý odrazový mostík pre vašu budúcu prácu. Počas štúdia totiž môžete absolvovať aj stáž či prax v zahraničí.

Podľa štúdií Európskej únie majú absolventi programu Erasmus až o 50% vyššiu šancu získať si zamestnanie ako ostatní uchádzači.

  1. Vylepšíte svoje cudzie jazyky

Zahraničné univerzity umožňujú štúdium v anglickom jazyku, prípadne v inom cudzom jazyku. To znamená, že počas štúdia rozšírite svoje jazykové znalosti. Závisí to všetko od tej-ktorej krajiny, no je veľmi pravdepodobné, že počas štúdia sa okrem anglického jazyka budete mať možnosť naučiť aj najpoužívanejšie jazyky v Európe: nemčinu, taliančinu, španielčinu či francúzštinu.

Cudzí jazyk nebudete používať len v škole, ale aj mimo nej. Naučíte sa tak okrem spisovnej formy aj slangy a budete sa vedieť dohovoriť omnoho lepšie.

  1. Naučíte sa fungovať aj bez pomoci blízkych

Drvivá väčšina študentov počas školy využíva tzv. mama hotel. Bývajú u rodičov, využívajú výhody spoločnej domácnosti a fungujú takmer bez nákladov. Vďaka programu Erasmus cestujú študenti do novej krajiny sólo a nemajú podporu blízkych. Ďalšou výhodou preto je, že sa takmer okamžite osamostatnia. Pre mnohých je to výborná príprava na život, prvýkrát sa naučia optimalizovať náklady domácnosti a mať svoj vlastný rozpočet.

  1. Spoznáte nové krajiny

Študovať budete stovky kilometrov od domova, takže ak máte cestovateľské chúťky, môžete spoznávať samotné mesto i jeho okolie. Mnohí študenti počas programu Erasmus precestovali celú krajinu, v ktorej študovali.

  1. Spoznáte nových ľudí

Počas programu Erasmus stretnete okrem domácich študentov aj množstvo zahraničných z rôznych kútov Európy. Vďaka tomu získate nové známosti a kamarátstva, ktoré môžu pretrvávať celý život.

Okrem iného spoznáte aj nové kultúry, náboženstvá a zvyklosti jednotlivých krajín.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo