Invalidný dôchodca a nemocenské dávky

20.08.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Invalidný dôchodca má nárok na PN-nku, len ak mu zamestnávateľ odvádzal poistné zo mzdy. To, že je invalid, mu však úľavy na poistnom neprinesie.


Aby ste mohli poberať nemocenské dávky, musíte byť nemocensky poistení. To znamená, musíte si platiť poistné na nemocenské poistenie.

Zmyslom nemocenského poistenia je zabezpečiť dočasný výpadok príjmu, z dôvodu pracovnej neschopnosti kvôli vlastnému ochoreniu alebo choroby blízkej osoby.

Aby mohol invalidný dôchodca poberať resp. si nárokovať nemocenské dávky, musí si platiť poistné buď ako SZČO alebo ho za neho bude odvádzať zamestnávateľ.

 

Kto je invalidný dôchodca

Invalidný dôchodok sa poskytuje osobám, ktoré v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu nemôžu pracovať (vykonávať zárobkovú činnosť) alebo len čiastočne. To či bude poistenec Sociálnej poisťovne uznaný za invalidného a do akej miery rozhoduje posudkový lekár. Ten určí mieru poškodenia zdravotného stavu. Ak uzná invaliditu s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %, poskytuje sa plný invalidný dôchodok. Pri nižšej miere ako 70 % sa kráti aj suma poskytnutého dôchodku. Aby mohol byť poskytnutý invalidný dôchodok, musí byť osoba aj dôchodkovo poistená určitý počet rokov, alebo sa musí jednať o pracovný úraz či chorobu z povolania.

Plný invalidný dôchodoch sa v súčasnosti poskytuje vo výške 379 eur. Podľa posledných vyjadrení Sociálnej poisťovne vedie k plnej invalidite najčastejšie nádorové ochorenie (až dve tretiny prípadov). Ďalším dôvodom sú choroby obehovej sústavy (10,5 %), duševné poruchy a poruchy správania (9,8 %) a choroby nervového systému (8,5 %). Na Slovensku momentálne poberá invalidný dôchodok približne 236 tisíc invalidných dôchodcov.

Invalidný dôchodok sa poskytuje až do doby, kedy splní osoba nárok na starobný alebo predčasný starobný dôchodok. 

Tip: Vypočítajte si výšku čistej mzdy na našej mzdovej kalkulačke

Invalidný dôchodca a nemocenské dávky

Zdroj: Shutterstock

Zárobková činnosť invalidného dôchodcu a poistné

Invalidný dôchodca môže byť zamestnaný alebo podnikať. Zamestnávateľia obvykle berú na zreteľ zdravotný stav zamestnanca a ten pracuje na pozícii pre neho vhodnej.

Rovnako ako u všetkých zamestnancov aj v tomto prípade odvádza zamestnávateľ zo mzdy zamestnanca poistné na sociálne poistenie. U invalidné dôchodcu s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť na 70 % neplatí zamestnávateľ poistné na poistenie v nezamestnanosti. Neodvádza ho ani zo mzdy zamestnanca ani nemá túto povinnosť za zamestnávateľa.

Tabuľka: Poistné*, ktoré platí zamestnanec alebo SZČO s invalidným dôchodkom

  Zamestnávateľ Zamestnanec SZČO
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 % 4,4 %
Starobné poistenie 14 % 4 % 18 %
Invalidné poistenie 3 % 3 % 6 %
Úrazové poistenie 0,8 % xxx xxx
Garančné poistenie 0,25 % xxx xxx
Poistenie v nezamestnanosti 1 %, neplatí sa u invalidity na 70 % 1 %, neplatí sa u invalidity na 70 % xxx
Rezervný fond solidarity 4,75 % xxx 4,75 %

*Poistné sa vypočítava ako percentá z vymeriavacieho základu

Z nemocenského poistenia sa poskytujú tieto dávky:

 • nemocenské
  • náhrada mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • ošetrovné
  • náhrada mzdy, kedy sa poistník musí starať o dieťa či iného blízkeho člena rodiny
 • materské
  • náhrada mzdy, z dôvodu tehotenstva a následnej starostlivosti o narodené dieťa
 • vyrovnávacia dávka
  • náhrady mzdy zamestnankyni, ktorá bola kvôli tehotenstvu preradená na inú menej platenú prácu


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 5 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo