Demolácia starého domu či stavby: toto všetko potrebujete vybaviť

16.08.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Zdedili ste alebo kúpili starý dom a chcete ho zbúrať? Pri odstránení stavby sa musíte riadiť presnými pravidlami.


Plánujete postaviť nový dom, no na jeho mieste stojí ešte iná stavba? Idete búrať starú šopu alebo inú budovu na vašom súkromnom pozemku? Budete o tom musieť informovať stavebný úrad. Odstrániť stavbu je totiž možné len na základe nariadenia alebo povolenia stavebného úradu.

Prinášame stručný prehľad, aby ste vedeli, na aké „papierovačky“ a vybavovanie je potrebné sa pripraviť.

Je stavba vysporiadaná? Skontrolujte kataster

Ak idete búrať starý dom, budete potrebovať súhlas stavebného úradu. O odstrávenie akejkoľvek stavby musí jej majiteľ požiadať a získať tak povolenie. 

Ak ste dom dedili a chcete mať istotu, že ste jediným majiteľom, nechajte si spraviť výpis z katastra nehnuteľností. Dozviete sa napríklad to, či je stavba zaťažená vecným bremenom a plombou.

 

ako odstrániť stavbu návod

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Povolenie na odstránenie domu či stavby

V žiadosti o povolenie treba uviesť druh, účel, miesto a označenie stavby. Taktiež musíte napísať dôvody odstránenia stavby a napríklad aj to kedy začnete s búracím prácami a kedy ich plánujete ukončiť.

Stavebný úrad zaujíma aj to, či stavbu búrate svojpomocne alebo k tomu prizvete špecializovanú firmu. Ak odstraňujete stavbu svojpomocne, musíte uviesť aj meno a adresu osoby, ktorá vykoná odborný dozor nad prácami. Ak využijete druhú možnosť, potrebujete uviesť aj názov a sídlo organizácie, ktorá vykoná búranie.

Dôležitou súčasťou je aj informácia, ako plánájete naložiť s odpadom a čo plánujete robiť s miestom na pozemku, ktoré sa odstránením stavby uvoľní.

Na príslušnom stavebnom úrade dostanete na podanie žiadosti o povolenie na odstránenie stavby tlačivo. Na základe rozhodnutia stavebného úradu možno zrušiť zápis stavby na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.

Čo všetko bude treba platiť

Súčasťou žiadosti o povolenie na odstránenie stavby je aj správny poplatok.

Za podanie samotnej žiadosti zaplatíte 6,50 €, no k žiadosti je potrebné doložiť ešte niekoľko príloh.

List vlastníctva (8 eur), kópia katastrálnej mapy (8 eur), správny poplatok (okolo 20 eur), posudok statika nutný pri radovej zástavbe (50-70 eur) a takisto budete s veľkou pravdepodobnosťou platiť aj architekta, ktorý bude projektovať nový dom.

V ktorých prípadoch netreba povolenie

Ak na vašom pozemku stojí napríklad altánok alebo garáž, ktorú ste na pozemok priniesli v „hotovom“ stave, zaobídete sa bez povolenia aj pri jeho odstránení. Stačí len ohlásiť predpokladaný dátum dokedy budú tieto objekty zbúrané. Stavebný úrad do takýchto búracích prác zasahuje len veľmi výnimočne.

Povolenie od susedov

V prípade búracích prác treba objekt kompletne odpojiť od zdrojov elektrickej energie, vody či plynu. Budete k tomu potrebovať posudok od odborníka – zistíte tak, či odpojením vašich prípojok neovplyvníte život svojich okolitých susedov. Napokon, od všetkých zainteresovaných budete potrebovať písomné vyjadrenie a súhlas.

Zbúraním stavby to nekončí

Ak stavbu úspešne zbúrate, ešte vás čaká odvoz vzniknutého odpadu. Najčastejšie tento problém občania riešia veľkokapacitnými kontajnermi. K nim vybavujete aj potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu, ktorý od vás bude vyžadovať stavebný úrad.

S odpadom musíte naložiť v rámci zákona. Pri demolačných prácach sa totiž musí dodržiavať bezpečnosť, ekológia a ochrana životného prostredia.

Pozor treba dávať aj pri veľmi starých stavbách, kde možno nájsť azbest. Táto ohňuvzdorná látka sa používala ako izolácia potrubí a pridávala sa do striech domov či do strešných krytín. Do ovzdušia sa pri likvidácii stavby môže dostať azbestový prach, ktorý je nebezpečným odpadom a spôsobuje vážne ochorenia pľúc. Ak si nie ste istí, či sa na vašej stavbe nachádza azbest, pre istotu kontaktujte odborníka.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 5 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo