Príspevok pri dochádzaní za prácou: na koľko máte nárok?

26.08.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Jedným z motivačných príspevkov, ktoré štát poskytuje uchádzačom o zamestnanie je aj príspevok na dochádzku za prácou. Jeho získanie je viazané na viaceré podmienky, ktoré musí uchádzač splniť. Ktoré to sú?


Máte prácu v inom meste ako je vaše trvalé bydlisko? Požiadajte o príspevok pri dochádzaní za prácou. Jeho účelom je úhrada časti cestovných nákladov. Poradíme vám kedy a za akých podmienok máte nárok naň nárok.

Na príspevok nemá nárok každý

Štát v minulom roku zvyšoval príspevok pre zamestnancov na dochádzku za prácou. Na úvod však treba povedať, že zamestnanec musel byť pred uzatvorením pracovnej zmluvy najmenej tri mesiace evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Prípadne bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného pomeru (obdobný pracovný pomer je napr. štátnozamestnanecký pomer v štátnej správe).

Výška príspevku závisí od počtu kilometrov z domu do práce. Poskytuje sa najviac na šesť mesiacov. Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie (napr. osoby staršie ako 50 rokov alebo ZŤP) štát vypláca príspevok najviac po dobu 12 mesiacov.

 

výška príspevku pri dochádzaní do práce

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Výška príspevku závisí od počtu kilometrov

Prinášame prehľad maximálnej výšky príspevku. Upozorňujeme, že o konkrétnej výške príspevku rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 • 15 eur pri vzdialenosti do 4 km,
 • 30 eur pri vzdialenosti od 4 km do 10 km,
 • 40 eur pri vzdialenosti od 10 km do 20 km,
 • 60 eur pri vzdialenosti od 20 km do 30 km,
 • 75 eur pri vzdialenosti od 30 km do 40 km,
 • 80 eur pri vzdialenosti od 40 km do 50 km,
 • 95 eur pri vzdialenosti od 50 km do 60 km,
 • 105 eur pri vzdialenosti od 60 km do 80 km,
 • 125 eur pri vzdialenosti od 80 km do 100 km,
 • 150 eur pri vzdialenosti od 100 km do 150 km,
 • 185 eur pri vzdialenosti od 150 km do 200 km,
 • 200 eur pri vzdialenosti nad 200 km.

Ako požiadať o príspevok

O príspevok musíte požiadať písomne najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. Ak to nestihnete v stanovenej lehote, Úrad práce príspevok na dochádzku za prácou nebude vyplácať.

Žiadosť o príspevok možno podať osobne, prostredníctvom druhej osoby, poštou (doporučene), elektronicky (s elektronickým podpisom). Rozhodujúci je deň doručenia žiadosti.

Po podaní žiadosti podpíšete dohodu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí príspevku. Príspevok zamestnanec dostávať aj v prípade, že by počas lehoty šiestich mesiacov zmenil zamestnanie. Musí ísť však ísť o bezprostredne nadväzujúce zamestnanie.

Po roku môžete žiadať opäť

Príspevok je možné opätovne poskytnúť. Avšak až po uplynutí jedného roka od ukončenia jeho poskytovania.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.