Kvíz: Materské v 9 najčastejších otázkach a odpovediach

26.09.2019 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Aká je výška materského? Ako dlho sa vypláca a kedy má nárok podnikateľka, či študentka? Ak nespĺňa mamička podmienky na materské, nedostane žiadny príspevok? Môže sa súčastne pracovať a súčastne poberať materské? Hľadajte odpovede, otestujte sa v našom kvíze.


1. Čo je materské?

Materské je dávka z nemocenského poistenia, ktorá sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa.

2. Aká je výška materského?

Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že výška materského predstavuje približne výšku čistej mzdy zamestnankyne.

Kedže sa vypláca z nemocenského poistenia, závisí, koľko ste v sledovanom období na nemocenskom poistení odviedli.

Výška materského sa vypláca z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ sa obvykle veľmi približuje úrovni hrubej mzdy.

Výška dávky sa potom určí ako 75 % z denného vymeriavacieho základu a vynásobí sa počtom dní v príslušnom mesiaci.

3. Ako dlho sa vypláca materské?

Materské sa vypláca 8 prípadne 6 týždňom pred očakávaným dňom pôrodu, a následne ďalších 26 alebo 28 týždňov. Teda sa vypláca celkovo 34. týždňov (8 a pol mesiaca).

U osamelej poistenkyni sa vypláca 37 týždňov. Ak sa narodie dvojičky, prípadne trojičky vypláca sa materské 43 týždňov.

4. Kto má nárok na materské?

Kedže sa jedná o dávku z nemocenského poistenia, je jasné, že jednou z podmienok je povinnosť platiť odvody na nemocenské poistenie sledované obdobie.

U tejto dávky musí byť tehotná poistenkyňa poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Čiže je dôležité, aby v posledných dvoch rokoch bola poistenkyňa aspoň približne 9 mesiacov zamestnaná, alebo si platila poistné ako SZČO (živnostníčka) či dobrovoľne poistená osoba.

5. Ako žiadať o materské?

O materské žiadate na tlačive Sociálne poisťovne, tzv. Žiadosť o materské. Tú vystaví lekár na začiatku 8 týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Toto tlačivo dáva zamestnankyňa zamestnávateľovi a tej ho postúpi Sociálnej poisťovni.

Živnostníčky a ostatné poistenkyňe prinesú tlačivo na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Materské: 10 najčastejších otázok a odpovedí

Zdroj: Shutterstock

6. Ak nespĺňa mamička podmienky na materské, nedostane žiadny príspevok?

Ak nie sú splnené nároky na poskytnutie materského, je odo dňa pôrodu mamičke vyplácaný rodičovský príspevok. Ten sa obvykle vypláca do 3 rokov veku dieťaťa.

7. Má nárok na materské podnikateľka - živnostníčka?

Každá živnostníčka, ktorá si odvádzala poistné na nemocenské poistenie aspoň 270 dní v priebehu 2 rokov pred pôrodom, má nárok na materské. Aby si však mohla túto dávku nárokovať, nesmie mať dlhy na poistnom v Sociálnej poisťovni.

8. Má nárok na materské študentka?

Nárok na materské študenti štandardne nemajú. Z hľadiska poskytovania materského nie sú povinne nemocensky poistené osoby. Aby študentka mala nárok na materskú dávku, musela by byť dobrovoľne nemocensky poistená aspoň 270 dní pred pôrodom.

9. Môže sa súčastne pracovať a súčastne poberať materské?

Materské je náhrada príjmu. Vychádza z toho predpokladu, že poistenkyňa nemôže pracovať, pretože sa stará o novonarodené dieťa.

Žena, ktorá nastúpi na materskú dovolenku neskôr ako v 6. týždeň pred plánovaným dňom pôrodu sa sama pripraví o materské za dané dni. A taktiež, v prípade, že by sa vrátila do zamestnania skôr ako po uplynutí 34. týždňa, môže o materské prípadne jeho časť prísť.

Pokiaľ by si však chcela popri poberaní materského privyrobiť, môže tak urobiť na základe dohody o pracovnej činnosti.


Kvíz: 9 najčastejších otázok a odpovedí o materskom

Aké sú podmienky nároku na materskéPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5