Chcete si založiť živnosť? Urobte tak začiatkom roka

24.09.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Správne načasovanie založenia živnosti vám umožní využívať výhody podnikateľa začiatočníka.


Mať živnosť a byť samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) sa dnes oplatí viac, ako pred niekoľkými rokmi. Vďaka zmene uplatňovania paušálnych výdavkov môže živnostník výhodnejšie optimalizovať náklady a ušetriť financie. Ak sa chystáte založiť si živnosť, máme niekoľko rád, ako z toho „vymačkať“ pre seba čo najviac.

Ušetrite za založenie, urobte to online

Založiť živnosť na Slovensku dnes môžete dvomi spôsobmi. Osobne alebo elektronicky. Ak si vyberiete prvú možnosť, budete musieť prísť na Okresný úrad podľa miesta trvalého pobytu – a za založenie živnosti zaplatiť. Za každú voľnú živnosť zaplatíte 5 EUR a za každú viazanú a remeselnú živnosť zaplatíte 15 EUR. Následne Vám úradník vystaví Vaše živnostenské oprávnenie.

Ak sa rozhodnete založiť živnosť elektronicky, vyberiete si najvýhodnejšiu možnosť. Robíte tak prostredníctvom portálu slovensko.sk. Potrebujete mať aktivovaný občiansky preukaz s čipom, spolu so všetkými kódmi na prístup do online aplikácií na stránke slovensko.sk. Potrebujete tiež čítačku na prepojenie počítača s občianskym preukazom, a stiahnuté a nainštalované príslušné ovládače a iné aplikácie, ktoré sú potrebné na prihlásenie na stránku slovensko.sk.

Potom sa už stačí len prihlásiť, vyplniť príslušný formulár na získanie živnostenského oprávnenia a je to. Pri využití portálu slovensko.sk máte všetky voľné živnosti zadarmo. Za každú viazanú alebo remeselnú živnosť zaplatíte 7,50 eur. Oproti osobnej návšteve je to úspora desiatok eur.

 

kedy je výhodné založiť si živnosť?

Zdroj: Shutterstock

Platenie odvodov si môžete oddialiť o mesiace

Po založení živnosti treba povinne platiť zdravotné odvody. Sociálne odvody platiť nemusíte. Keď si založíte živnosť, až do júla nasledujúceho roka nemusíte platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. Z toho vychádza, že ak si živnosť založíte v januári 2020, sociálne odvody začnete podľa súčasnej legislatívy platiť až v júli 2021.

Ak však požiadate o odklad podania daňového priznania o tri mesiace, odložíte o ďalšie tri mesiace aj platenie sociálnych odvodov. V prípade, že ste mali pravidelné príjmy zo zahraničia, môžete odklad daňového priznania posunúť až o šesť mesiacov a daňové priznanie podať až v septembri. V takom prípade začnete platiť sociálne odvody až od októbra 2021, čo je 21 mesiacov od začatia podnikania, čo neplatíte sociálne odvody.

Odvody však platíte len v tom prípade, ak ste v predchádzajúcom roku mali príjem z podnikania vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Táto suma sa každý rok mení. Príjmom sa myslí hrubý príjem, čiže tržby bez odpočítania výdavkov.

Sociálne odvody môžete platiť aj dobrovoľne. Je to dôležité uviesť najmä preto, že v období, kedy odvody do Sociálnej poisťovne neplatíte, si nešetríte nič na dôchodok. Zároveň si neplatíte poistenie v nezamestnanosti. Tým pádom sa pripravujete o možnosť dostať podporu v nezamestnanosti, ak by ste skončili s podnikaním a zostali bez príjmu. To isté platí o práceneschopnosti.

Príspevok pri začatí podnikania

Aj v roku 2019 možno získať príspevok na štart podnikania presahujúci výšku 5000 eur. Jeho výška sa odvíja aj od toho, v ktorom regióne začnete podnikať. Podmienky sú však pomerne striktné a nie vždy sa vám ich podarí splniť.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na to, aby ste si uhradili počiatočné náklady súvisiace s prevádzkou. Musíte však splniť niekoľko podmienok:

  • Byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace – to znamená, že pred založením živnosti by ste mali byť evidovaný na úrade práce aspoň 3 mesiace
  • Ak ste však v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie podnikania, platí pre vás podmienka byť evidovaný na úrade práce minimálne 12 mesiacov
  • Budete prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
  • Prípadne budete vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
  • Živnosť budete prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky, inak o príspevok prídete
  • Žiadosť podáte písomne


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5