Ako a kedy zmeniť poisťovňu pri povinnom zmluvnom poistení (PZP)?

09.12.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Nie ste spokojní s cenou alebo službami svojej poisťovne? Výpoveď treba doručiť najneskôr 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia.


Dôvodov na zmenu poisťovne v prípade povinného zmluvného poistenia môže byť viacero. Okrem ceny poistného by vás mali zaujímať aj služby navyše, spôsob, akým poisťovna s vami komunikuje a akým spôsobom sa stavia k poistným udalostiam.

Pri výbere poisťovne preto dbajte na rady známych, vlastné skúsenosti z minulosti a porovnávajte.

Čo je dôležité vedieť pri PZP

  • Povinné zmluvné poistenie musí uzatvoriť každý držiteľ alebo majiteľ vozidla, registrovaného na území Slovenskej republiky
  • Poistenie sa uzatvára zvyčajne na jeden rok od dátumu nadobudnutia vozidla
  • 10 týždňov, teda približne dva a pol mesiaca pred jeho ukončením by ste mali dostať zo svojej poisťovne list, ktorým vás poisťovňa upozorní na blížiaci sa koniec platnosti poistnej zmluvy
  • Výpoveď poistnej zmluvy je možné podať z akéhokoľvek dôvodu najneskôr 6 týždňov pred jeho ukončením (42 dní)
  • Ak výpoveď zmluvy nestihnete zaslať v stanovenom termíne, budete si na zmenu musieť počkať na ďalší rok 
  • Ak máte zmluvu na PZP od začiatku kalendárneho roka, výpoveď musíte doručiť najneskôr najneskôr 18. novembra
 

Ako vymeniť povinné zmluvné poistenie

Zdroj: Shutterstock

Postup ako zmeniť poisťovňu

Výpoveď zmluvy o PZP je tak trochu boj s časom. Poisťovňa totiž musí mať vašu výpoveď k dispozícii šesť týždňov pred výročím daného poistenia. To znamená, že ak zasielate výpoveď poštou, musíte tak urobiť včas, aby bola doručená pred vypršaním tejto lehoty. Dôležitý je však v tomto prípade dátum doručenia výpovede do poisťovne, nie dátum podania na pošte. 

Formulár výpovede PZP si stiahnite na webstránke svojej poisťovne. V žiadosti treba uviesť základné identifikačné údaje ako meno a priezvisko poistníka alebo obchodné meno firmy (IČO), adresu resp. sídlo spoločnosti a číslo poistnej zmluvy. Výpoveď musí podpísať poistník, čiže osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvorila, alebo ním splnomocnená osoba. V prípade právnickej osoby musí výpoveď podpísať štatutárny zástupca.

Ak ste zistili, že poštou to už nestíhate, urobte tak osobne. Výpoveď odneste osobne priamo na pobočku poisťovne a vypýtajte si potvrdenie o doručení výpovede. Takto budete mať istotu, že poisťovňa vašu výpoveď prebrala a bude ju akceptovať.

Dôvody na zmenu poisťovne

  • výpoveď poistnej zmluvy pred jej výročím bez nutnosti uvádzať dôvod
  • zánik predmetu poistenia – ak vaše vozidlo ukradli, alebo ide o totálnu škodu po havárii, prípadne je staré a vyraďujete ho z prevádzky
  • zmena držiteľa vozidla – keď prepisujete vozidlo na iného majiteľa, poistenie automaticky zaniká
  • nezaplatenie poistného – ak neuhradíte poistné, prípadne splátku poistného do jedného mesiaca odo dňa splatnosti, prichádzate o PZP, zároveň však s vozidlom nesmiete jazdiť, hrozí vám vysoká pokuta

Cena, zľava, ponuka

Pri výbere PZP si nechajte vypracovať ponuky vo viacerých poisťovniach. Cena za to isté poistenie (krytie) sa totiž môže líšiť aj o viac ako stovku ročne.

Začiatkom roku 2017 začala platiť novela zákona, ktorá pre poisťovne zaviedla 8-percentný úrok z prijatého poistného z neživotného poistenia. Väčšina poisťovní preniesla tento výdavok do výšky povinného zmluvného poistenia. Aj preto si nechajte spraviť ponuku od viacerých poisťovní a rozhodujte sa aj podľa toho, či berú do úvahy napríklad aj to, že ste nemali žiadnu nehodu.

V rámci PZP sa oplatí uzatvoriť také poistenie, ktoré obsahuje aj kvalitné asistenčné služby. Teda platíte si v podstate aj za záruku, že ak napríklad dôjde k poruche auta v rámci Európskej únie, poisťovňa sa o vás a o vaše auto postará.

Pokiaľ je to možné, nastavte si platbu ročne. Pri štvrťročných či polročných platbách môžu poisťovne použiť inú sadzbu a vy tak v konečnom dôsledku pár eur navyše preplatíte.

Nové poistenie začína platiť od tej doby, odkedy podpíšete zmluvu resp. zaplatíte poistné. Ak podpisujete zmluvu osobne, poistenie platí od dátumu podpisu. Ak ste poistenie zakúpili cez internet alebo elektronicky, začína platiť od toho momentu, kedy ste uhradili výšku poistného.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo