Príspevok na opatrovanie môže získať aj príbuzný (návod)

04.10.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Staráte sa o nevládneho rodinného príslušníka a spôsobuje vám to problémy v zamestnaní? Požiadajte štát o príspevok na opatrovanie.


Opatrovať zdravotne ťažko postihnutého príbuzného napr. rodiča môže akýkoľvek člen rodiny. Rovnako však aj súdom stanovený opatrovník alebo osoba, ktorá žije s opatrovaným v spoločnej domácnosti. Takýto príspevok však môže získať v rámci opatrovanej osoby len jediná oprávnená osoba.

Opatrovať možno aj popri zamestnaní

Príspevok môžete poberať aj popri zamestnaní. Zárobok však nesmie presahovať dvojnásobok životného minima a vaše zamestnanie nesmie byť v rozpore s účelom opatrovania.

Opatrovať rodiča môže aj študent vysokej školy. Avšak v čase svojej neprítomnosti musí zabezpečiť za seba adekvátnu náhradu. Opatrovať môže osoba, ktorá je plnoletá, spôsobilá na právne úkony, fyzicky a psychicky zvládne opatrovanie a rodič s jeho pomocou súhlasí.

 

Ako získať príspevok na opatrovanie pre príbuzného

Zdroj: Shutterstock

Kto je odkázaný na opatrovanie?

Odkázanosť na opatrovanie sa posudzuje podľa zdravotného stavu dotknutej osoby, pričom sa používa tzv. bodovanie. Za jednotlivé oblasti sa prideľujú body, a to buď 10, čo znamená, že zdravotne postihnutý pomoc nepotrebuje, 5, ak pomoc potrebuje pri niektorých úkonoch, alebo 0, keď pomoc potrebuje pri všetkých svojich úkonoch.

Sleduje sa najmä to, či dotknutá osoba zvláda bez pomoci bežné úkony spojené so stravovaním, osobnej hygieny, základných ľudských potrieb či pohybom po domácnosti.

Kto môže byť opatrovateľom?

Opatrovateľom môže byť iba rodinný príslušník ťažko zdravotne postihnutého. Najmä manžel, manželka, rodič, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec alebo osoba, ktorá s opatrovaným býva, t. j. má rovnakú adresu trvalého alebo prechodného pobytu.   

Ako požiadať o príspevok na opatrovanie

Žiadosť o príspevok na opatrovanie je potrebné podať osobne v pobočke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo elektronicky. Žiadosť sa podáva písomne a podkladom na rozhodnutie o vyplácaní je komplexný posudok.

Elektronická forma má svoje špecifiká. Žiadosť treba podpísať zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Budete však v tomto prípade musieť elektronicky predložiť aj zdravotnú dokumentáciu.

Výška príspevku na opatrovanie

Výška príspevku sa odvíja od toho, či je človek v produktívnom veku, alebo ide o penzistu. Pri opatrovaní jednej osoby môže človek v produktívnom veku poberať príspevok vo výške 369,36 eur.

Ak je opatrovateľom penzista, pri opatrovaní jednej osoby má nárok na 184,71 eura, pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb je to 246,20 eura.

Ak osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie: peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela, a za nasledujúci kalendárny mesiac.

Sumu príspevkov možno navýšiť o 100 eur a to v prípade, že je opatrovanou osobou s ťažkým postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí. Zároveň však fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodok.

Od júla vyšší príspevok

Od 1. júla 2019 stúpla výška príspevku na opatrovanie o 35 eur a budúci rok v júli sa má opäť zvýšiť o ďalších 35 eur. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP (ťažké zdravotné postihnutie) je to suma 492,34 eura.

Na výpočet použite kalkulačku

Chcete si vypočítať výšku opatrovateľského príspevku? Využite KALKULAČKU, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na svojej stránke.

Kalkulačka umožňuje žiadateľom skontrolovanie nároku a nezáväzný výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Je potrebné zadať parametre - výšku príjmu, dôchodku, či je ťažko zdravotne postihnutá osoba nezaopatrené dieťa a pod. Kalkulačka následne vypočíta sumu príspevku.

Suma vraj nie je dostatočne adekvátna

Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb privítala zvýšenie príspevku na opatrovanie, no minimálnu mzdu nepovažuje za adekvátnu fyzickej, ako aj psychickej náročnosti, ktorú si vyžaduje opatrovateľské povolanie. Uvádza to v správe prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb Mária Kovaľová.

Ako ďalej upozornila, opatrovatelia sú vystavovaní psychickej aj senzorickej záťaži, ktorá zvyšuje ich vyčerpanosť, chorobnosť, syndróm vyhorenia a v neposlednej miere aj chybovosť pri samotnom výkone. Uvádza ďalej, že ak budeme chcieť bezpečné a kvalitné opatrovanie, potom štát bude musieť zvýšiť príspevky o ešte raz takú sumu, ako majú opatrovatelia dnes. Podobne je to podľa nej aj s osobnou asistenciou.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 9 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.