Môže otec poberať materské?

03.10.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Áno, môže. Od začiatku roka do konca augusta vyplatila Sociálna poisťovňa mužom až 14 tisíc dávok materského. Otec však musí splniť všetky podmienky.


Nárok na materské neplynie automaticky ani matke narodeného dieťatka. Je to dávka, ktorá vychádza z nemocenského poistenia a poskytuje sa z dôvodu tehotenstva a následnej starostlivosti o narodené dieťa.  Táto dávka sa môže vyplácať aj inému poistencovi z dôvodu prevzatia starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

 

Podmienky na získanie materského pre otca

Podmienkou na poskytunutie materského je, že v uplynulých 2 rokoch musela byť matka nemocensky poistená najmenej 270 kalendárných dní. To teda platí aj pre otca, ktorý sa chystá prevziať dieťa do svojej starostlivosti. Ku dňu začatia poberania materského musí byť nemocensky poistený a v období posledných dvoch rokoch, musí byť počet kalendárných dní, kedy bol nemocensky poistený najmenej 270.

V prípade, ak je otec SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatok v Sociálnej poisťovni.

Tabuľka: Počet mužov, ktorý poberali materské

Rok Počet poberateľov
2019 (január - august) 14 373
2018 12 836
2017 6 553
2016 3 076

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ako dlho sa poskytuje materské otcovi

Matke sa táto dávka poskytuje 34 týždňov od vzniku nároku, pričom sa s poskytovaním začína 8 prípadne 6 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu. Osamelá matka poberá dávku 37 týždňov a matka, ktorej sa narodia súčasne 2 a viac detí, poberá materské 43 týždňov.

Otec má nárok na poberanie materského v dĺžke 28 týždňov. Osamelý otec poberá materské 31 týždňov a v prípade narodenia dvojičiek 37 týždňov.

Tip: Otec dvojičiek nemusí prevziať do starostlivosti obe deti naraz. Môže si uplatniť nárok na materské najskôr na jedno a potom na druhé. Tak môže získať až 56 (28 + 28) týždňov materského namiesto 37. Pochopiteľne však platí, že sa matka musí postarať o to druhé.

Ak  matka poberá materské, môže otec požiadať o materské až  po skončení poberania materského matkou. Ak matka nepoberá materské, ale rovno rodičovský príspevok, môže otec požiadať o materské najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu. To, kedy dieťa prevezme otec do svojej starostlivosti, záleží od dohody s matkou dieťaťa. V ten deň, keď sa tak stane, však matka príde o svoj rodičovský príspevok. Otec môže poberať materské najneskôr do uplynutia troch rokov veku dieťaťa.  Teda nie je možné, aby matke skončila doba na poberanie rodičovského príspevku a potom by otec požiadal o materské.

Výška sumy materského sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu. Ten sa odvíja od príjmov, z ktorých bolo v danom sledovanom období zaplatené nemocenské poistenie. Suma materského predstavuje 75 % z denného vymeriavacieho základu. U zamestnanca sa veľmi blíži úrovni jeho čistej mzdy. Materské je tak vyššie ako rodičovský príspevok Prečítajte si, ako sa určí a vypočíta: Aká je výška materského.

Môže otec poberať materské?

Zdroj: Shutterstock

Môže alebo musí matka pracovať, keď otec poberá materské?

Nie je možné, aby na to isté dieťa poberali materské alebo rodičovský príspevok obaja rodičia. Môže však nastať situácia, kedy otec bude poberať dávku napr. na staršie dieťa a matka na mladšie.

Ak by materské poberal otec a matka by sa nestarala o ďalšie dieťa a ani sa nevrátila do práce, musí počítať so situáciou, že nebude za ňu platené zdravotné poistenie a teda sa odo dňa prevzatia dieťaťa do otcovej starostlivosti stane samoplatiteľkou zdravotného poistenia alebo sa nahlási do evidencie nezamestnaných.

Ak by chcel otec počas poberania materského pracovať, dá sa to avšak obmedzene. Platí, že nesmiete pracovať na základe tej zmluvy, z ktorej čerpáte materské. Bližšie sa o tejto téme dočítate v: Práca popri materskej dovolenke: ako si možno privyrobiť?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo