Máte eseročku? Do konca roka musíte zapísať konečného užívateľa výhod firmy

11.10.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Povinnosť zapísať konečných užívateľov výhod do obchodného registra zatiaľ urobilo minimum firiem. Za meškanie môže súd udeliť pokutu viac ako 3-tisíc eur.


V snahe ochrániť pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti štát prikazuje každej firme a neziskovej organizácii zapísať do konca roku 2019 do obchodného registra (ORSR) takzvaných konečných užívateľov výhod.

Novinka platí aj pre jedno-osobové eseročky a dokonca aj vtedy, keď firma nemá zákazky od štátu. Zápis do obchodného registra je zadarmo, no prejsť celým procesom nemusí byť až také jednoduché. 

Táto legislatívna novinka vznikla z dôvodu európskej smernice.

Kto všetko musí vykonať zápis

Novela zákona platná od roku 2019 priniesla novinku, ktorá sa týka všetkých obchodných spoločností vrátane eseročiek, založených pred novembrom 2018, a to aj vtedy, keď nepodnikajú so štátom. Do skupiny však patria aj družstvá, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Na fyzické osoby – podnikateľov, zapísané v obchodnom registri a na občianske združenia sa nová povinnosť zatiaľ nevzťahuje.

Ak ste svoju firmu zaregistrovali po novembri 2018, netýky sa vás to. Po tomto dátume už totiž firmy majú zapísané konečného užívateľa výhod od svojej registrácie. Tým pádom majú svoju povinnosť splnenú.

 

Všetky firmy musia do konca roka do OR zapísať konečných užívateľov výhod

Zdroj: Shutterstock

Podať zápis možno fyzicky alebo online

Zápis treba vykonať do 31. decembra 2019 a to na špeciálnom formulári. Zodpovedná osoba tak môže urobiť prostredníctvom formulára online alebo v listinnej podobe.

Formulár treba odoslať buď elektronicky cez portál slovensko.sk (podpísaný zaručeným elektronickým podpisom) alebo doručiť v listinnej podobe (osobne či poštou). K elektronickému odoslaniu teda budete potrebovať aj elektronický občiansky preukaz.

Zmenu osoby konečného užívateľa výhod je možné obchodnému registru bezplatne nahlásiť kedykoľvek, tým istým tlačivom.

Kto je konečný užívateľ výhod

Snahou nového zákona je odhaliť nekalé praktiky niektorých slovenských firiem. Cieľom nového zákona je zistiť, ktorá osoba je reálne (skutočne) za ktorou firmou. Aj preto musíte po novom určiť fyzickú osobu, ktorá ju skutočne (fakticky, nielen formálne) ovláda alebo kontroluje resp. má z nej skutočný prospech. Takýchto konečných užívateľov výhod môže byť aj viac. Koneční užívatelia výhod sú spravidla spoločníci, akcionári, tichí spoločníci a podobne.

Návrh do obchodného registra podpisuje štatutárny orgán, teda konateľ.

Tieto údaje treba zapísať do ORSR do konca roka

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu
  • štátna príslušnosť
  • druh a číslo dokladu totožnosti

Zápis nesúvisí s registrom RPVS

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri (OR) nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (RPVS).

Koľko stojí zápis konečného užívateľa výhod

Na rozdiel od iných zápisov zmien do obchodného registra, pri ktorých sa štandardne platí súdny poplatok vo výške 66 eur pri podaní v papierovej podobe resp. 33€ pri elektronickom podaní, je zápis konečného užívateľa výhod bez súdneho poplatku - teda zadarmo.

V prípade, že konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, spoločnosti hrozí pokuta až do výšky 3 310 eur.

Zatiaľ zápis urobilo menej ako 15% firiem

Firmy si zápis konečného užívateľa do obchodného registra nechávajú na poslednú chvíľu. Na zápis síce majú ešte približne tri mesiace, svoju povinnosť si podľa dostupných informácií doposiaľ splnilo len niečo viac ako 40-tisíc firiem. Znamená to, že do konca roka svoju povinnosť musí splniť ešte viac ako 330-tisíc firiem.

V registri môžu byť aj bežní zamestnanci

Ako upozornila poradenská spoločnosť Grant Thornton, v registri konečných užívateľov výhod sa môžu objaviť aj bežní zamestnanci. Odborník upozorňuje, že sa do registra nemusia dostať len vlastníci firiem. "Ak nikto nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona, tak sa za konečných užívateľov považujú členovia vedenia firmy. Čiže členovia predstavenstva, dozornej rady, ale aj členovia top manažmentu či senior manažéri. Takýto postup nemá žiadnu logiku a v praxi sú mnohí vyšší manažéri prekvapení, že sa ocitajú v zozname vedľa reálnych majiteľov firiem, aj keď nevlastnia žiadne podiely," priblížil poradca spoločnosti a odborník na audit Pavol Ondek.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Firmy - spravodajstvo