Môže vás zamestnávateľ nútiť pracovať aj cez sviatok alebo v nedeľu?

07.10.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Nariadil vám zamestnávateľ na nedeľu inventúru a vám sa to vôbec nehodí? Čítajte, v akých prípadoch vás môže zamestnávateľ zavolať do práce aj cez víkend či počas sviatkov.


Rozvrhnutie pracovného času je kľúčové

Odpoveď na to, či budete musieť do práce aj cez víkend, záleží v prvom rade od rozvrhnutia vášho pracovného času. O jeho rozplánovaní v zásade rozhoduje zamestnávateľ. Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času však musí aspoň prerokovať s odbormi či inými zástupcami zamestnancov; nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času musí byť zástupcami zamestnancov dokonca odsúhlasené. Ak u vášho zamestnávateľa nijakí zástupcovia zamestnancov nepôsobia, musí sa zamestnávateľ na nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času dohodnúť priamo s vami. Rozvrh zmien by vám mal byť predložený vždy najmenej 1 týždeň vopred.

Či už ide o rovnomerné alebo nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, Zákonník práce zamestnávateľovi ukladá, aby vám raz za týždeň poskytol 2 po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku. Nepretržitý odpočinok by mal u väčšiny zamestnancov primárne pripadnúť na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok. Právna úprava však zároveň rešpektuje, že takéto rozvrhnutie pracovného času nie je možné v každej prevádzke. Pokiaľ to s ohľadom na povahu práce a podmienky prevádzky nejde inak, môže byť nepretržitý odpočinok v týždni poskytnutý aj v iných dvoch po sebe nasledujúcich dňoch. Takéto riešenie je ale prípustné len u zamestnancov starších ako 18 rokov. V niektorých prevádzkach právna úprava umožňuje aj kratšie stanovenie nepretržitého odpočinku v týždni, než 2 po sebe nasledujúce dni. Uvedené však musia vždy schváliť zástupcovia zamestnancov alebo príslušný zamestnanec, ktorého sa to týka.

Ak teda máte podľa rozvrhu práce stanoveného v zmysle vyššie uvedených pravidiel pracovať aj v sobotu či v nedeľu, nebude vo vašom prípade záležať na tom, že si väčšina zamestnancov užíva voľný víkend; zamestnávateľ má samozrejme právo na to, aby ste sa do práce aj v týchto dňoch dostavili. Zákonník práce toto znevýhodnenie kompenzuje aspoň poskytnutím príplatkov. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prinesie vám pracovná sobota mzdové zvýhodnenie v sume 50 % minimálnej mzdy; za prácu v nedeľu dostanete príplatok až v sume 100 % minimálnej mzdy.

 

Sviatok a dni nepretržitého odpočinku môže zamestnávateľ prerušiť len výnimočne

Aj keď dni vášho nepretržitého odpočinku v týždni nemusia vždy pripadať na sobotu či nedeľu, musí vám v nich zamestnávateľ dopriať čas na náležitý relax či vybavovanie súkromných záležitostí. Ak je podľa vášho pracovného rozvrhu určitý deň zároveň dňom vášho nepretržitého odpočinku v týždni, považuje sa takýto deň spolu so sviatkami za deň pracovného pokoja.

V dňoch pracovného pokoja vám môže zamestnávateľ nariadiť prácu iba z mimoriadnych dôvodov; jej nariadenie navyše musí prerokovať so zástupcami zamestnancov. Obmedzené sú aj druhy prác, ktorými vás môže zamestnávateľ v dňoch pracovného pokoja poveriť.

V dňoch vášho nepretržitého odpočinku v týždni musí ísť vždy o nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch a ktoré môžu spočívať len v:

 • naliehavých opravárskych prácach,
 • nakladacích a vykladacích prácach,
 • inventúrnych a uzávierkových prácach,
 • prácach vykonávaných v nepretržitej prevádzke za iného zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,
 • prácach na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,
 • prácach nevyhnutných so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,
 • kŕmení a ošetrovaní hospodárskych zvierat,
 • naliehavých prácach v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín.

Vo sviatočný deň vám môže zamestnávateľ nariadiť len vyššie uvedené práce, ktorými by vás mohol poveriť v deň nepretržitého odpočinku v týždni a ďalej práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení jeho objektov.

Tip: Vypočítajte si výšku vašej čistej mzdy na našej mzdovej kalkulačke

Môže vás zamestnávateľ nútiť pracovať cez sviatky?

Zdroj: Shutterstock

Predavačom v obchodoch pomohol zákaz sviatočného predaja

V dnešnej dobe nie je výnimkou, že cez víkend (a to aj  v nedeľu) vidíme pracovať najmä zamestnancov rôznych supermarketov či predavačov v obchodných domoch. Ak patríte do tejto kategórie zamestnancov, určite vás potešil aspoň zákaz sviatočného predaja, ktorý u nás platí od roku 2017. V zmysle tohto zákazu vám zamestnávateľ v zákonom vymenovaných dňoch nemôže ani nariadiť, ani s vami dohodnúť prácu spočívajúcu v predaji tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Zákaz maloobchodného predaja platí 1. januára, 6. januára, na Veľký piatok, na Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra po 12:00 hod., 25. decembra a 26. decembra.

Zákaz predaja (a teda ani obmedzenie spočívajúce v práci cez sviatok) sa ale netýka:

 • maloobchodného predaja na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,
 • maloobchodného predaja a výdaja liekov v lekárňach,
 • maloobchodného predaja na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,
 • predaja cestovných lístkov,
 • predaja suvenírov,
 • predaja kvetov; na ich predaj sa však výnimka vzťahuje len v dňoch 8. mája a 1 septembra a ďalej 1. novembra, pokiaľ ide o predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo