Povinnosti po založení živnosti: stačí navštíviť jediný úrad, proces sa zjednodušil

15.10.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Chystáte sa založiť si živnosť? Dnes už vybavíte všetko potrebné na jednom mieste.


Založiť si podnikanie na základe živnostenského oprávnenia je na Slovensku čoraz jednoduchšie. Ide o najrozšírenejšiu formu podnikania, využívať ju môžu fyzické osoby a za určitých podmienok aj právnicke osoby. Návod k založeniu živnosti sme priniesli v samostatnom článku. Ak sa rozhodnete živnosť založiť osobne, čaká vás návšteva živnostenského úradu. Do Sociálnej poisťovne či na daňový úrad už po novom nemusíte.

Založenie živnosti „po starom“

Živnosť si na Slovensku môžete založiť osobne alebo elektronicky. Ak sa rozhodnete živnosť založiť prvým spôsobom, budete musieť navštíviť živnostenský úrad, ktorým je okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Fyzická osoba navštívi príslušný úrad podľa miesta trvalého bydliska, právnicka osoba podľa miesta jej sídla. Živnosť možno ohlásiť aj na základe splnomocnenia.

Formulár na ohlásenie živnosti obsahuje aj prihlášku k registrácii daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby. Ak ide o fyzickú osobu, podávate aj prihlášku na verejné povinné zdravotné poistenie.

Všetko vybavíte pod jednou strechou

Zmenou oproti minulosti je, že už nemusíte osobitne navštevovať resp. kontaktovať daňový úrad, sociálnu ani zdravotnú. Živnostenský úrad im sprostredkuje potrebnú informáciu o založení živnosti.

Ak ste v ohlasovaní živnosti uviedli inú adresu, ako vaše trvalé bydlisko, budete potrebovať súhlas resp. oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti. Napríklad list vlastníctva, nájomnú zmluvu či súhlas s užívaním nehnuteľnosti.

Ak živnosť zakladáte fyzicky, budete za tento úkon platiť poplatok. Elektronicky je to zadarmo. Platíte 5 eur za každú voľnú živnosť, 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Úhradu môžete urobiť pomocou e-kolkov, v hotovosti, platobnou kartou či bankovým prevodom v závislosti od vybavenia jednotného kontaktného miesta.  

 

Aké povinnosti má živnostník po založení živnosti

Zdroj: Shutterstock

Do troch pracovných dní máte osvedčenie

Ak ste všetky údaje v žiadosti uviedli správne a neexistujú ďalšie dôvody na úpravu formulára, živnostenské osvedčenie získate do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Ak ste údaje chybne uviedli, máte na nápravu podľa zákona 15 dní. Riadiť sa treba pokynmi pracovníka finančnej správy, ktorý vás bude kontaktovať telefonicky, prípadne e-mailom.

Osvedčenie ako doklad oprávňujúci prevádzkovať živnosť úrad spravidla zašle poštou, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť osobne.

Otvorenie bankového účtu

Založenie podnikateľského bankového účtu nie je nutnosťou. Ak ale účet z titulu živnosti otvárate, je potrebné tak spraviť ihneď po založení živnosti, aby ste mali prehľad pri vedení účtovníctva, prípadne evidencii nákladov a výnosov. Napokon číslo účtu budete uvádzať aj na všetkých faktúrach.

Pečiatka nie je povinnosť

Živnostník nemá povinnosť zabezpečiť si pečiatku na potvrdzovanie či podpisovanie dokumentov. Ak ju však máte, je to prospešné a pôsobí to dôveryhodne. Vďaka nej jednoduchšie a rýchlejšie uvediete svoje podnikateľské údaje na listinách. Zákony na Slovensku neprikazujú používať pečiatku ani v obchodnom ani v úradnom styku, ide len o odporúčanie.

Vystavovanie faktúr? Cez internet

Dnes už si nemusíte kupovať drahý softvér na fakturáciu. Existuje množstvo voľne dostupných aplikácií, kde si založíte účet a do pár minút vystavujete faktúry. Každá z týcho aplikácií má aj platenú verziu, ktorá uľahčuje prácu s faktúrami a pomáha prehľadnejšie archivovať dokumenty, či pripomína neuhradené faktúry vám i vašim odberateľom.

Ako živnostník si môžete viesť jednoduché či podvojné účtovníctvo. Môžete ho viesť sám, alebo si niekoho nájdete, kto to spraví za vás. Stále však platí, že zaň zodpovedáte.

Už vyše 5 rokov si živnostníci môžu zvoliť jednoduchšiu formu účtovania reálnych nákladov – tzv. daňovú evidenciu. Pri daňovej evidencii netreba robiť účtovné závierky, inventarizáciu majetku a zásob atď.

Označenie miesta podnikania

Ako SZČO alebo podnikateľ musíte miesto podnikania označiť obchodným menom. Pokojne však stačí, ak bude obchodné uvedené na schránke. Podnikateľ si musí označiť miesto podnikania najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo