Kto má nárok na nový rodičovský príspevok 2020

10.10.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Staráte sa o maloleté dieťa? V novom roku dôjde k zvýšeniu príspevku o 50 alebo až o 150 eur. O akú sumu zvýšia ten váš príspevok? Čítajte o podmienkach na získanie rodičovského príspevku.


Rodičovský príspevok patrí  predovšetkým osobe, ktorá zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa do troch rokov veku (Všetko, čo potrebujete vedieť o rodičovskom príspevku). Príspevok sa poskytuje buď už od narodenia dieťaťa, alebo až po vyčerpaní materského.

Na materské nemajú nárok automaticky všetky matky.  Je to náhrada príjmu, ktorá plynie z nemocenského poistenia. Aby mohla mamička poberať materské, musí byť v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená aspoň 270 dní. To znamená, že musela byť zamestnaná, alebo podnikať alebo byť dobrovoľne nemocensky poistená.  U mamičiek živnostníčok navyše platí, že nesmú mať dlh na poistnom v Sociálnej poisťovni (dlh 5 eur sa toleruje).

 

A práve to, či rodič pred materskou dovolenkou pracoval a mal nárok na materské, je rozhodujúce i v tom, aká výška rodičovského príspevku mu bude od januára vyplácaná.

Nový rodičovský príspevok sa bude poskytovať vo výške 370 eur tým rodičom, ktorí splňovali nárok aj na materské. Ostatní dostanú pridané len o 50 eur, teda na úroveň 270 eur.

Pripadá vám to diskriminujúce? Z dôvodovej správy k novele zákona vyplýva, že cieľom bolo predovšetkým zmierniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti. Zvýšenie rodičovského príspevku už i o 50 eur je predsa len viac, než keby došlo k zvýšeniu podľa koeficientu zohľadňujúceho rast živostného minima.  Týmto spôsobom sa zvyšoval rodičovský príspevok doteraz. Vývoj súm rodičovského príspevku si môžete pozrieť v nasledujúcom grafe.

Graf: Vývoj rodičovského príspevku 2013 až 2019

Graf: vývoj rodičovského príspevku 2013-2019

Zdroj: autorka článku

Výška sumy rodičovského príspevku sa môže meniť

Rodičovský príspevok môže byť ešte vyšší, ak sa súčasne narodia dve a viac detí. Môže byť však aj nižší, ak staršie dieťa neplní dochádzku do školy.

Ak sa súčasne narodia dve a viac detí zvýši sa suma o 25 % na každé ďalšie narodené dieťa.

Suma rodičovského príspevku pre rodiča dvojičiek v roku 2019 sa zvýšila o 55,20 eur na úroveň 275,88 eur. Rodič trojičiek poberá v roku 2019 sumu 321,05 eur.

Takto by sa mal zvýšiť rodičovský príspevok aj v roku 2020. Rodič, ktorý splní nárok na sumu 370 eur by mal na dvojičky poberať o  eur viac. Rodič, ktorému patrí príspevok vo výške 270 eur, by pri dvojičkách poberal o  eur viac.

Aká je nová výška rodičovského príspevku 2020

Zdroj: Shutterstock

Ako sme však už uviedli, rodičovský príspevok sa môže aj znížiť. Je to vtedy, ak staršie dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a má neospravedlnené hodiny. Konkrétne, ak má dieťa za mesiac 15 neospravedlnených hodín, zníži sa rodičovský príspevok na polovicu po dobu nasledujúcich troch mesiacov. Ak sa dieťa "polepší", po troch mesiacoch sa dávka opäť zvýši.

Aké sú podmienky na získanie rodičovského príspevku

1) Aby ste mohli poberať rodičovský príspevok musíte:

 • zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa
  • do troch rokov veku,
  • alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
  • alebo do šiestich rokov veku u dieťaťa zvereného do nahradzajúcej starostivosti rodičov (najdlhšie 3 roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej osobe)
 • mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska

2) Poberať príspevok môže:

 • rodič dieťaťa
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti
 • manžel/manželka rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti

3) Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka a poskytuje ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na príslušnú pobočku podľa trvalého pobytu musíte odovzdať vyplnenú žiadosť, ešte pred uplynutím materského, alebo čo najskôr po narodení dieťaťa.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 5 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo