Nová nižšia daň z príjmu pre živnostníkov už od januára 2020

24.10.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Zníženie sadzby dane z príjmov je súčasť sociálneho balíčka, ktorý bol schválený v parlamente. Nová daňová sadzba platí už od januára 2020 avšak sa netýka všetkých.


Radovať sa môžu predovšetkým živnostníci a právnické osoby s ročnými príjmami do 100 tisíc eur.

Už od prvého januára si tak na svoje príjmy môžu uplatniť zníženú sadzbu dane 15 %.

Okrem nižšej daňovej sadzby schválili poslanci aj zmenu vo výpočte nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Vďaka novému výpočtu bude vyššia a živnostníci tak môžu ušetriť viac.

Nezdaniteľná časť základu dane daňovníka sa počíta ako 19,2-násobok životného minima. Od nového roku sa bude NČZD na daňovníka vypočítavať ako 21-násobok životného minima.

 

Daňové priznanie živnostníka k príjmom za rok 2019

So sníženou sadzbou dane však nemožno počítať v daňovom priznaní k dani z príjmov získaných v roku 2019, i keď sa toto daňové priznanie podáva až v prvom kvartály roku 2020 (január až marec 2020).

Živnostníci podávajú svoje daňové priznanie už len elektronicky. Povinnosť podať daňové priznanie má živnostník vtedy, ak jeho príjmy za rok 2019 boli vyššie ako 1 968,68 eur. Daňové priznanie musí živnostník podať aj vtedy, ak vykáže stratu.

Daňové priznanie je nutné podať najneskôr do 31. marca 2020. Ak viete, že to nestíhate, môžete si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania tým, že najneskôr do 31. marca podáte oznámenie.

    • Ako si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania

Lehota na podanie daňového priznania do 31. marca 2020 platí aj pre tých živnostníkov, ktorí v tomto roku ukončili svoju živnosť.

Výdavky živnostníka

Sadzba dane slúži na vypočítanie daňovej povinnosti. To  však  neznamená , že si živnostník vezme všetky príjmy a vynásobí ich daňovou sadzbou. Svoje príjmy zníži o výdavky. Buď si uplatní skutočne preukázateľné výdavky podľa daňovej evidencie, jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.
Živnostníci, obzvlášť ti drobní, môžu uplatniť aj tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 20 000 eur. Potom však už nie je možné uplatniť žiadne iné výdavky súvisiace s podnikaním.

Zaplatené poistné a príspevky nepatria medzi paušálne výdavky. Tieto si živnostník uplatní v skutočnej výške.

Daňové zvýhodnenia

Živnostníci si okrem výdavkov môžu znížiť základ dane ešte aj o nezdaniteľné časti základu dane:

  • na daňovníka
  • na manželku

Maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2019 je 3 937,35 eura.  To je však suma, ktorú si môže uplatniť živnostník, len ak boli jeho príjmy nižšie ako 20 507 eur. V prípade, že sú príjmy živnostníka vyššie, znižuje sa suma nezdaniteľnej časti. Jej výšku si môžete vypočítať aj na našej kalkulačke nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.  

Aj maximálna suma nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku sa nachádza na úrovni 3 937,35 eur. Uplatní si ju však iba ten živnostník, ktorého príjem nie je vyšší ako 36 256,36 eur a manželka nemala žiadny príjem. V prípade vyšších príjmov živnostníka, alebo ak manželka nejaké príjmy dosahovala, zníži sa aj suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku. Jej výšku si môžete vypočítať na kalkulačke. Dozviete sa tam, aj rozširujúce informácie o tejto nezdaniteľnej časti.

Nová daň z príjmu pre živnostníkov

Zdroj: Shutterstock

Ďalej si základ dane môžu znížiť:

  • o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  • úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
  • na zaplatené úroky

Tieto položky daňový základ znižujú. Keď sa uplatní daňová sadzba, získate výšku daňovej povinnosti - teda sumu, ktorú musíte zaplatiť.

Túto výslednú daň môžete znížiť ešte uplatnením daňového bonusu na dieťa.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 6 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo