Nízkoemisné zóny v európskych mestách - prehľad

29.10.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak sa chystáte autom na služobnú cestu či dovolenku, okrem prehľadu informácií o miestnych poplatkoch za cestné komunikácie sa budete stále častejšie stretávať s obmedzeniami súvisiacimi s nízkoemisnými zónami v mestách. Prečo a v ktorých mestách tieto zóny vnikajú sa dozviete v našom článku. 


Nízkoemisné zóny sú v mestách zavádzané s cieľom zabrániť vjazdu do určených častí vozidlám, ktoré spĺňajú príliš zastaralé emisné normy. Týka sa to najmä vozidiel bez katalyzátorov a filtrov pevných častíc, ktoré najviac znečisťujú ovzdušie v automobilmi preplnených mestách.

Tzv. emisné normy Euro sú limitné hodnoty škodlivín vo výfukových plynoch, ktoré pochádzajú zo spaľovacích motorov. Sú zavádzané od 90. rokov a ich sprísňovanie prebieha približne každé 4 roky. Všetky novovyrobené vozidlá musia schválenú normu spĺňať po roku od jej schválenia. Pre každú kategóriu vozidla je určený iný termín, odkedy je normy platná . Problémy so vjazdom do niektorých miest už môžu mať vozidlá spadajúce pod emisné normy staršie ako Euro 5. Konkrétne norma Euro 5 pre osobné vozidlá platí od roku 2009, pre ľahké užitkové vozidlá od roku 2010, pre autobusy a kamióny od roku 2008 a motocykle a mopedy budú pod túto normu spadať až od roku 2020.

Obmedzenia sú reakciou na alarmujúcu situáciu

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je automobilmi znečistené ovzdušie v mestách zodpovedné za úmrtie viac ako 3 miliónov ľudí ročne. Limity znečistenia ovzdušia sú neustále prekračované, čo má veľmi negatívny dopad na zdravie obyvateľov miest.  

V rámci Európy sú nizkoemisné zóny zavedené už vo viac ako 220 mestách. V budúcnosti sa majú obmedzenia ešte viac sprísniť, je plánovaný úplný zákaz vjazdu dieselových automobilov, neskôr aj akýchkoľvek automobilov so spaľovacími agregátmi. Tento trend sa bude týkať čoraz väčšieho počtu miest a je dobré sa naň pripraviť. Najbližšie sa k nim chce pridať napríklad aj Brusel. Cieľom je do roku 2025 úplne zákazať vjazd dieselovým autám, ktoré nespĺňajú najnovšiu normu Euro 6. Nad úplným zákazom vjazdu naftových vozidiel uvažujú aj mestá ako Rím a Mníchov a taktiež Veľká Británia, ktorá by chcela zaviezť zákaz od roku 2040.

 

nízkoemisné zóny v európe - porovnanie krajín

Zdroj: Pixabay

Švédsko bolo prvé

Prvým štátom, ktorý začal regulovať vjazd automobilov do miest bolo v 90.rokoch Švédsko, konkrétne mestá Štokholm a Göteborg. Ďalšími mestami s emisnými obmedzeniami sú Helsingborg, Lund, Malmö, Mölndal, Umeå a Uppsala. Za Švédskom nezaostáva ani ďalšia severská krajina, Nórsko je tiež ekologicky zmýšľajúca krajina a preto majú emisné zóny v mestách ako Oslo, Bergen, Forde, Grenland, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Namsos a Trondheim.

V Nemecku rozširujú ekologické zóny

V súčasnosti v Nemecku existuje už približne 70 ekologických zón a ich počet stále rastie. Prvé tzv. “umweltzone” sa začali zavádzať v roku 2008. Systém v Nemecku je tvorený emisnými známkami v 3 farbách, počnúc červenou ktorá označuje autá spĺňajúce normu Euro 2, ďalej žltá a najvyššia je zelená. Povolený vjazd do mnohých nemeckých miest majú len autá spĺňajúce emisnú normu Euro 4 a vyššie, teda označené zelenou ekologickou známkou. Synonymom pre takéto ekologické zóny v Nemecku je spojenie zelené zóny. Pre vjazd do zelených zón ako sú Berlín, Mníchov, Stuttgart, Frankfurt či Hamburg musíte disponovať špeciálnou ekologickou plaketou, ktorá vám zároveň zaručí vjazd do všetkých ekologických zón v krajine.

Pri nesplnení povinnosti označiť vozidlo príslušnou známkou pri vjazde do nízkoemisnej zóny vám hrozí pokuta do výšky 80 eur.

Vo Francúzsku majú 6 typov eko-známok

Vo Francúzsku existujú nízkoemisné zóny od roku 2016. Známymi ekologickými mestami sú Paríž, Lyon, Štrasburg, Grenoble a Lille, ale aj regióny ako Savojsko, Vendée a Pyrénées-Atlantiques. Celoštátne platná známka Crit ' Air je rozdelená do šiestich kategórií a farieb a je prideľovaná v závislosti od typu auta, jeho veku a splnenia emisnej normy. Nálepky sa dajú kúpiť online a obsahujú jedinečný QR kód. V mestách sa líšia pravidlá pre nutnosť disponovať nálepkou. Plaketu napríklad nebudete potrebovať, ak v Paríži budete jazdiť len po okruhu. V niektorých mestách je povinosť mať nálepku závislá od namerných hodnôt znečistenia ovzdušia a teda nemusí byť povinná celoročne.

V prípade chýbajúcej známky je vo Francúzsku udeľovaná pokuta vo výške do 375 eur. 

Traffico Limitato v Taliansku           

V Taliansku je systém nízkoemisných zón založený na decentralizácií do jednotlivých oblastí s obmedzeniami. To znamená, že pre získanie povolenia vstupu do emisnej zóny všetko závisí na cieľovej destinácii. Ekologické zóny v Taliansku existujú už od roku 2008 v približne 100 mestách. Najznámejšími sú Rím, Turín, Pisa, Miláno, Boloňa. Ak ste v meste ubytovaní v oblasti emisnej zóny, môžete požiadať priamo personál zariadenia, kde budete ubytovaní, aby pre vás vybavili náležitosti pre získanie potrebného povolenia.

Pokuty pri nedodržaní obmedzení sú od 80 eur.

V Bruseli pritvrdzujú pravidlá obmedzení

V Belgicku sú zatiaľ len 2 mestá s emisnými zónami a to Antverpy a Brusel. V oboch mestách sú aktuálne emisné zóny platné celoročne. Známky je možné získať online. Do nízkoemisných zón v Bruseli majú zakázaný vjazd naftové autá s normou Euro 2 a staršie, benzínové Euro 1 a staršie. Platí tu pravidlo, že pri vysokej miere znečistenia ovzdušia budú všetky druhy mestskej dopravy zadarmo. V Antverpách platí obmedzenie pre dieselové autá spadajúce pod emisnú normu Euro 3 a staršie. Pokuty sa pohybujú od 125 eur v Antverpách až do 350 eur v Bruseli.

V Rakúsku hrozia tisícové pokuty

Rakúsko má niekoľko nízkoemisných zón už z roku 2012 a postupne sa pridávajú ďalšie. Momentálne sú nimi Burgenland, Štajersko, Tirolsko, Horné Rakúsko a Viedeň a okolie. Obmedzenia sa týkajú predovšetkým úžitkových vozidiel typu N, ktoré majú zakázaný vjazd do Viedne, ak spĺňajú emisnú normu Euro 2 a nižšie. Ak spadajú do kategórie normy Euro 3 a vyššie, musia si v prípade vjazdu do nízkoemisných zón zaobstarať príslušnú nálepku. Emisné zóny nie sú značené dopravnými značkami, preto odporúčame skontrolovať si online trasu porovnaním s mapou nízkoemisných zón ešte predtým ako vyrazíte na cestu.

Pri nedodržaní príslušných obmedzení hrozia pokuty až do výšky 2180 eur.

Bratislava bude mať nízkoemisné zóny

Na Slovensku si môžu samosprávy zriaďovať nízkoemisné zóny od roku 2017 na základe novely zákona o ovzduší. Dodnes nie sú zriadené v žiadnom meste. Ako prvé sa v roku 2018 pokúšalo obmedziť vstup do určitých častí mesto Žilina, pričom návrh bol zakázať autám s emisnou normou Euro 3 a nižšie vstup do centra mesta. K realizácií tohto návrhu však nedošlo. Ako druhé sa hlási mesto Košice, ktoré momentálne hlási štádium príprav na diskusie o zriaďovaní nízkoemisných zón.  

Bratislavskí mestskí poslanci rozhodli, že v našom hlavnom meste vzniknú nízkoemisné zóny. Bratislava bude tak prvým slovenským mestom s týmto ekologickým obmedzením. Toto opatrenie bolo už schválené a jeho zavádzanie do praxe sa začne postupne v roku 2020. Prvou časťou Bratislavy s nízkoemisnými zónami by malo byť Staré Mesto, kde nebudú mať povolený vjazd autá s emisnou normou Euro 4, prípadne Euro 3 a nižšie.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvoh