Zmeny v daniach od 1. januára 2020. Čo všetko sa znižuje a odpúšťa?

06.11.2019 | Marek Mittaš, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Nový rok  sa začne v dobrých číslach. Hlavne vďaka novele zákona o dani z príjmov, ktorá začne platiť práve od začiatku nasledujúceho roka. Pre menších podnikateľov to bude znamenať výraznú úsporu.


Hlavnou zmenou je pokles dane

Doteraz boli právnické osoby aj podnikatelia zastrešení pod jednou sadzbou dane. To sa však od roku 2020 zmení. Daň na Slovensku bude progresívnejšou. Rozdelí sa na dve daňové pásma podľa príjmu do  100 000 eur a nad 100 000 eur. Týkať sa to bude všetkých právnických osôb, ale aj podnikateľov, či osôb v slobodnom povolaní  a SZČO. Ak zarobíte do sto tisíc, vaša daň bude na úrovni 15% a až zárobkom nad 100 000 eur budete platiť daň 21 %.

To v praxi znamená, že ak budú vaše mesačné príjmy do hranice 8 250  eura, vaša daň nebude 21 % ale iba 15 %.  Je však potrebné upozorniť, že novelizácia začína platiť od 1. januára 2020 a teda sa nebude vzťahovať na daňové priznania, ktoré živnostníci podajú do konca marca 2020. V najbližšom daňovom priznaní bude ešte nutné odviesť  daň v starom režime a prvá možnosť uplatniť si výhodu zníženej sadzby bude prináležať podnikateľom, ktorí podajú daňové priznanie v roku 2021.

 

Mikrodaňovník má ďalšie výhody

Do daňového systému v roku 2020 pribudne nový pojem mikrodaňovník. Do tejto kategórie budú spadať podnikatelia aj SZČO, ktorých príjmy nedosiahnu limit na povinnú registráciu podľa zákona o DPH, teda  49 790 eur. Mikrodaňovníci získajú výhody, ktoré sa v konečnom dôsledku premietnu do zvýšenia ich zisku.

Nezískavate len nižšiu daň na úrovni 15 %, ale aj výhodu pri umorovaní straty. To bude však možné až od 1. januára 2021, ale následne môžete umoriť daňovú stratu až do výšky celého základu dane. Pri klasických daňovníkoch ostáva možnosť úmoru straty  len do výšky 50 % z ich základu dane. Tak isto si mikrodaňovníci budú môcť tvorbu účtovných opravných položiek vrátane príslušenstva uznať ako celý daňový výdavok.

Mikrodaňovníci si môžu výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 určiť v ľubovoľnej výške. To znamená väčší priestor pre optimalizáciu.

Zmeny v daniach od 1. januára 2020. Čo všetko sa znižuje a odpúšťa?

Zdroj: Shutterstock

Výskum a vývoj zvýšia výdavky

Podpora výskumu a vývoja dostala na Slovensku zelenú a vláda chce novelou zákona stimulovať podnikateľov k tomu, aby investovali svoje peniaze práve do výskumu a vývoja. Aj preto, ak sa vaše výdavky budú v roku 2020 týkať výskumu a vývoja, tak ako právnické osoby a živnostníci si budete po novom môcť odpočítať zo svojich výdavkov vynaložených na túto oblasť až 200 % oproti pôvodným 100%. To znamená, že ak budúci rok zrealizujete nový projekt, ktorý spadá do kategórie superodpočtu a miniete naň 10 000 eur, nasledujúci rok si môžete do výdavkov zahrnúť sumu 20 000 eur.

Zaujímavosťou bude, že odpočet si môže daňovník uplatniť aj v prípade, že v aktuálnom roku mal napríklad stratu alebo nízky základ dane.  Náklady si následne môže uplatniť v najbližšom zdaňovacom období, po novom najviac v piatich obdobiach po období vzniku nároku. Je to o rok dlhšie, ako to bolo doteraz, čo opäť prináša zlepšenie pre podnikateľské subjekty.

Zmena pri výpočte hranice platenia preddavkov od roku 2020

Jednou z výrazných položiek, ktoré sa od roku 2020 menia, sú preddavky na daň, respektíve ich dolná hranica.  Podnikatelia, ktorých daň nepresiahne 5 000 eur, nebudú mať povinnosť platiť preddavky vôbec.

Ak sa cez päťtisícovú daň dostanú, ale nedosiahnu daň  16 600 eur, budú mať povinnosť platiť preddavky štvrťročne. Až po prekročení hornej hranice 16 600 eur sa stanú mesačnými platiteľmi. Je to ústretový krok Ministerstva financií hlavne k menším podnikateľom. Podľa štatistík Ministerstva totiž najviac meškaní pri platbe kvartálnych preddavkov mali podnikatelia pri hranici 2500 až 5000 eur.  Viacej subjektov preto bude mať možnosť lepšie nastaviť svoje hospodárenie aj plánovanie daní.

Zvyšuje sa nezdaniteľné minimum

Najviac využívanou nezdaniteľnou časťou je v rámci daňového priznania nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. V  predchádzajúcich rokoch bola počítaná ako 19,2-násobok sumy životného minima a od 1.januára 2020 sa mení na 21-násobok sumy životného minima.

To znamená, že v roku 2020 bude mesačná nezdaniteľná časť základu dane 367,85 € a ročná odpočítateľná položka na daňovníka je vo výške 4414,20 €. Obe sumy nezdaniteľných častí sú platné od 1.1.2020 do 31.12.2020.

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo