Aké sú nezdaniteľné časti základu dane 2020

21.11.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Základ dane z príjmu si môžete znížiť vďaka nezdaniteľných častiam.  Najväčšej zmeny sa dočkala práve nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Zmenil sa spôsob jej výpočtu tak, že po novom bude pre daňovníka výhodnejšia.


NČZD na daňovníka sa zvýši, daň sa zníži

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka má jednu odlišnosť oproti tým ostatným. Dá sa uplatniť aj mesačne, takže jej zvýšenie pocítia zamestnanci už vo februárovej výplate.

Mesačne môže zamestnávateľ uplatniť zamestnancovi NČZD na daňovníka vo výške 367,85 €.  Jej ročná výška predstavuje sumu 4 414,20 € pri základe dane najviac do sumy 19 506,56 eur. Ak je základ dane vyšší, znižuje sa aj NČZD na daňovníka (viď tabuľku).

Tabuľka: Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

  2020 2019
Suma NČZD na daňovníka 4 414,20 € 3 937,35 €
Základ dane, kedy si môže daňovník
uplatniť maximalnu NČZD
19 506,56 € 20 507,00 €

Z tabuľky je zrejmé, že zmenou výpočtu došlo k zníženiu hranice príjmu (resp. základu dane) kedy môže byť uplatnená maximálna suma nezdaniteľnej časti. Na druhej strane sa zvýšila samotná suma nezdaniteľnej časti, ktorá sa v minulosti vypočítavala ako 19,2-násobok životného minima. Pre výpočet sumy na rok 2020 sa použíje 21-násobok životného minima.

Keby sa nezmenil výpočet, bola by suma NČZD na daňovníka 4 035,84 eur. Oproti novej sume 4 414,20 eur je to zvýšenie o takmer 400 eur.

Ďalšie nezdaniteľné časti znižujúce príjmy za rok 2020

Vyššie oproti roku 2019 budú aj ďalšie nezdaniteľné časti. Tu je to však spôsobené zvýšením životného minima. K zmene výpočtu nedošlo.

Okrem NČZD na daňovníka sa všetky uplatňujú až v daňovom priznaní, prípadne v ročnom zúčtovaní. Ich výška sa teda premietne do príjmov získaných v roku 2020.

Svoju daňovú povinnosť si pri splnení podmienok môžete znížiť uplatnením:

Aké nezdaniteľné časti ZD si môžete nárokovať v daňovom priznaní

Zdroj: Shutterstock

Aké sú podmienky na uplatnenie nezdaniteľných častí

Ktorúkoľvek z vyššie uvedených nezdaniteľných častí základu dane si môžte uplatniť len z tzv. aktívnych príjmov - t.j. podľa §5 a §6 zákona o dani z príjmov. Teda sa uplatňujú na príjmy zo závislej činnosti (dohody, zamestnania) alebo z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ak máte príjmy z prenájmu či kapitálového majetku, nemôžete si na ne uplatniť NČZD na daňovníka, manželku, kúpele ani príspevky na DDS.

NČZD na daňovníka si nemôže uplatniť daňovník, ktorý je od začiatku roka poberateľom starobného dôchodku. Daňovník, ktorý začal poberať starobný dôchodok v priebehu roka si môže uplatniť NČZD na daňovníka, avšak výšku dôchodku musí od tejto nezdaniteľnej časti odpočítať.

 

NČZD na manželku môže byť v maximálnej výške 4 035,84 . Nárokovať si ju však môže iba ten daňovník, ktorého manželka sa starala o maloleté dieťa, poberala peňažný príspevok na opatrovanie, bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo bola považovaná za zdravotne postihnutú.

Výška NČZD na manželku závisí nielen od základu dane daňovníka, ale aj od vlastného príjmu manželky. Príjem manželky sa od NČZD odpočítava. Jej výpočet vám uľahčí naša kalkulačka. Ak je základ dane z príjmu daňovníka vyšší ako 37 163,36 eur,  znižuje sa maximálna suma NČZD na manželku aj keby bol príjem manželky nulový.

Čo patrí a nepatrí medzi príjmy manželky a ako si uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane sme detailnejšie popísali v článku: Zľava na dani na manželku v daňovom priznaní 2019

Preukazateľne zaplatené príspevky na DDS si môže daňovník uplatniť v maximálnej výške 180 eur.

Nezdaniteľná časť ZD na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou znamená, že si môžete uplatniť skutočne zaplanené výdavky na kúpele vo výške najviac 50 eur (aj keď boli skutočné výdavky vyššie). 50 eur si môže daňovník uplatniť aj za manželku a ďalších 50 na dieťa, ak za nich vykonal úhradu súvisiacu s kúpešnou starostlivosťou.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvoh