Ako platiť odvody do Sociálnej poisťovne (kompletný návod)

26.11.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba a váš príjem presiahne určitú hranicu, po uplynutí 12-mesačnej lehoty máte povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V dnešnom článku si rozoberieme všetko potrebné k tejto téme.


Viete, ako a kedy platiť odvody do sociálky? Kedy vzniká povinnosť platenia takýchto odvodov? Ku ktorému dátumu sa prehodnocuje vznik a zánik sociálneho poistenia? Odpovede nájdete v článku nižšie.

Kedy vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne

Odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni vzniká alebo zaniká vždy k 1. júlu v danom roku. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a podali ste daňové priznanie v riadnej lehote - teda do konca marca, resp. začiatku apríla - a váš príjem z podnikania presiahol 12 – násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné - začínate platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak si nie ste istí čo to vlastne znamená, ukážme si to na konkrétnom príklade. Ak ste SZČO a príjem za rok 2018 presiahol výšku 5 724 eur, od 1.7.2019 začínate platiť odvody. Ak teda máte pravidelný príjem aspoň 500 eur mesačne, túto hranicu prekročíte a musíte platiť odvody.

Povinnosť platiť odvody zaniká, ak sa nachádzate pod touto hranicou. Od platenia sociálnych odvodov sú takisto oslobodení všetci začínajúci podnikatelia, ktorí si založili živnosť. Prvé odvody začnú platiť až po prekročení stanovenej výšky a to od júla budúceho roku.

V roku 2020 sa bude posudzovať pre vznik odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne hranica príjmu za rok 2019 vo výške 6 078 eur. Uvedené teda znamená, že ak príjem SZČO presiahne za rok 2019 sumu 6 078 eur, platíte odvody.

Ak SZČO podala odklad daňového priznania do júna, prípadne septembra, oddiali si tiež platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Začne ich platiť od októbra.

 

ako správne platiť sociálne poistenie

Zdroj: Shutterstock

Minimálna a maximálna výška odvodov je daná zákonom

SZČO je povinná platiť sociálne odvody vo výške 33,15% z vymeriavacieho základu. V praxi poznáme tri roviny, ukážme si ich na konkrétnom príklade, ktorý sa týka platenia odvodov v roku 2019.

 • ak vymeriavací základ SZČO bude rovný alebo nižší ako 477 €, platíte minimálne mesačné odvody vo výške 158,11 €,
 • ak vymeriavací základ SZČO bude vyšší ako 6 678 €, platíte maximálne mesačné odvody 2 213,75 €,
 • ak vymeriavací základ SZČO bude vyšší ako 477 € a nižší alebo rovný ako 6 678 €, platíte mesačné odvody vypočítané z tohto vymeriavacieho základu

O výške sociálnych odvodov vás informuje Sociálna poisťovňa. Konkrétnu výšku poistného vám zašle listom na adresu podnikania.

Ako to bude v roku 2020? Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu predstavujú sumu 167,89 eur. Týka sa to tých SZČO, ktorých príjem bude vyšší ako zákonom stanovená hranica.

Ako platiť sociálne odvody?

Neskoré platenie odvodov, prípadne vynechanie splátky vás môže vyjsť draho. Sociálna poisťovňa na nedoplatky vyzýva takmer okamžite a ak tieto výzvy budete ignorovať, čelíte problémom s exekútorom. Sociálne odvody je potrebné odvádzať do 8 dní kalendárneho mesiaca.

Ako sa vyhnúť problémom? Nastavte si správne platby

 • zriaďte si trvalý príkaz na uvedenú sumu
 • uveďte správny variabilný symbol (číslo fyzickej alebo právnickej osoby pridelené Sociálnou poisťovňou) a špecifický symbol (príslušný kalendárny mesiac a rok, za ktoré platíte poistné – napr. za august 2019 uvediete 082019 alebo 201908, pri trvalom príkaze uvediete 88).
 • ak platíte poistné prvýkrát, nezabudnite uviesť správne číslo účtu pobočky Sociálnej poisťovne, ktoré nájdete v oznámení.
 • ak príde k zmene údajov na občianskom, prípadne zmeníte svoj rodinný stav, aktualizujte aj tieto údaje (mobil, e-mail) Sociálnej poisťovni (na adrese mojekontakty@socpoist.sk alebo priamo v pobočke).

Sociálne poistenie možno prerušiť z niekoľkých dôvodov:

 • pozastavenie živnosti, pozastavenie výkonu činnosti alebo pozastavenie činnosti (do 30 dní)
 • potreby osobného a celodenného ošetrovania/ starostlivosti fyzickej osoby uvedenej v § 39
 • ak PN trvá dlhšie, ako 52 týždňov (do 8 dní)
 • v prípade nároku na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonávate činnosť SZČO (do 8 dní)
 • trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak podľa svojho vyhlásenia v tomto období nevykonávate činnosť povinne poistenej SZČO (do 8 dní)
 • väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, a to prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody (do 30 dní)

Ako postupovať, keď ste poslali nesprávnu sumu?

Poistné sa platí bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa predpíše poistné SZČO, ktorá neodviedla poistné vôbec alebo ho odviedla v nesprávnej sume.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.