Minimálna mzda v roku 2020 sa zvýši o 60 eur

12.12.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Ešte v roku 2000 sa pracovalo za minimálnu mzdu na úrovni 146 eur. Po dvadsiatich rokoch vás zamestnávateľ odmení najmenej 580-timi eurami.


580 eur je suma minimálnej mzdy (brutto), na ktorú majú nárok zamestnanci pracujúci na plný pracovný úväzok.  Oproti roku 2019 ide o 60-eurové zvýšenie, teda zo súčasných 520 na 580 eur.  Minimálna hodinová mzda je na rok 2020 stanovená vo výške 3,333 eur.  Minimálna mesačná a hodinová mzda sa u náročných profesií a povolaní ďalej zvyšuje koeficientom podľa stupňa náročnosti práce. Máme až 6 stupňov náročnosti práce, pričom minimálna mzda sa v tom najvyššom zdvojnásobuje: Minimálna mesačná a hodinová mzda podľa stupňov náročnosti práce.

 

Tabuľka: Zvýšenie minimálnej mzdy odkedy platíme eurom (od roku 2009)

Rok Výška minimálnej mzdy Zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku
(v eur)
Zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku
(v %)
2020 580 € 60 € 11,5
2019 520 € 40 € 8,3
2018 480 € 45 € 10,3
2017 435 € 30 € 7,4
2016 405 € 25 € 6,6
2015 380 € 28 € 8,0
2014 352 € 15 € 4,5
2013 337 € 9,80 € 3,0
2012 327,20 € 10,20 € 3,2
2011 317 € 9,30 € 3,0
2010 307,70 € 12,20 € 4,1
2009 295,50 € -- --

Ako vyplýva z tabuľky, zvyšuje sa minimálna mzda každý rok. Zvýšenie o 60 eur resp. o 11,5 % je najväčšie za posledných 12 rokov.

Ako sa určuje minimálna mzda

Sumu minimálnej mzdy stanoví vláda každoročne nariadením,  v ktorom určí mesačnú a hodinovú minimálnu mzdu.

Nárok zamestnanca na minimálnu na odmenu za prácu upravuje zákon č. 663/2007 o minimálnej mzde. Podľa tohto zákona majú nárok na minimálnu mzdu alebo jej pomernú časť nielen zamestnanci v pracovnom pomere, ale aj osoby pracujúce na základe dohody o vykonaní práce, dohode o brigádnickej práci študentov a dohode o pracovnej činnosti. Mesačná minimálna mzda sa uplatňuje len u zamestnancov, ktorý sú odmeňovaný mesačnou mzdou. U všetkých ďalších zamestnancov sa počíta s hodinou minimálnou mzdou.

Minimálna mzda 2020

Zdroj: Pixabay

Minimálna mzda v čistom

Suma 580 eur, však nie je suma, ktorú dostanete vyplatenú na účet. Jedná sa o hrubú minimálnu mzdu, z ktorej je potrebné odviesť poistné na sociálne a zdravotné poistenie a tiež odviesť daň z príjmu.

Na zdravotné poistenie odvedie zamestnávateľ zo mzdy zamestnanca 4 % (v prípade zdravotného poistenia 2 %) a sociálne poistenie 9,4 %. Z minimálnej mzdy odvedie zamestnávateľ za zamestnanca 77,72 eur.  Zo mzdy sa tiež platí 19 %-ná daň z príjmu. Aby daň daňovníka bola čo najnižšia umožňuje zákon o dani z príjmu uplatniť si na aktívne príjmy nezdaniteľnú časť základu dane. Tá predstavuje v roku 2020 sumu 367,85 eur mesačne. Daň z príjmu resp. preddavky na daň z minimálnej mzdy sú vo výške 25,57 eur.

Pri minimálnej mzde 580 eur bude čistá minimálna mzda zamestnanca 476,74 eur.

Minimálna mzda v EU

Inštitút minimálnej mzdy nie je samozrejmosťou pre krajiny sveta. V rámci EU má zavedenú minimálnu mzdu 22 krajín.  Najvyššia minimálna mzda je v Luxembursku a najnižšia v Bulharsku. Z týchto 22 krajín sa Slovensko nachádzalo v roku 2019 na 16 pozícii, tesne pred Českou republikou. Či tomu bude tak aj nabudúci rok ešte nie je isté. Nie všetky európske krajiny už majú určenú sumu, o ktorú budu minimálnu mzdu navyšovať.

Infografika: Minimálna mzda v krajinách EÚ 2019

Minimálnu mzdu nemá zavedenú Cyprus, Dánsko, Taliansko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5