Vek odchodu do dôchodku od januára 2020: toto všetko sa budúci rok zmení

09.01.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Od roku 2020 sa pre mnohých pracujúcich mení čas odchodu do dôchodku. Prinášame prehľadnú tabuľku.


Od 1. januára 2020 sa mení doteraz platná právna úprava veku odchodu do dôchodku a stanovuje sa dôchodkový vek všetkým poistencom. Zákon bol prijatý na realizáciu ústavného zákona o tzv. dôchodkovom strope. Dôchodkový vek platný po 31. decembri 2019 prinášame aj v tabuľke nižšie.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojej stránke, znížený dôchodkový vek poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a I. a/alebo II. kategórii funkcií, zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy.

Do Ústavy SR sa tak dostalo nasledovné: vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie prekročiť 64 rokov. Tento strop sa znižuje podľa toho, koľko vychovala žena prípadne muž detí. Ak mali len jedno dieťa, vek odchodu do dôchodku sa skráti o šesť mesiacov na 63 rokov a 6 mesiacov.

Ak muž alebo žena vychovali dve deti, dôchodkový vek sa skráti o jeden rok na 63 rokov. Ak vychovali tri a viac detí, budú môcť o penziu požiadať jeden a pol roka pred dovŕšením veku 64 rokov, to znamená vtedy, keď dosiahnu vek 62 rokov a 6 mesiacov.

Podmienky výchovy jedného a toho istého dieťaťa môžu splniť matka aj otec, ale nie súčasne. 

Kto v roku 2020 dosiahne dôchodkový vek? 

Muži, ktorí sa narodili v roku 1957 (vek: 62 rokov a 6 mesiacov)

 • ak sa narodili v júli 1957, idú do dôchodku od 1.1.2020
 • ak sa narodili v auguste 1957, idú do dôchodku od 1.2.2020
 • ak sa narodili v septembri 1957, idú do dôchodku od 1.3.2020
 • ak sa narodili v októbri 1957, idú do dôchodku od 1.4.2020
 • ak sa narodili v novembri 1957, idú do dôchodku od 1.5.2020
 • ak sa narodili v decembri 1957, idú do dôchodku od 1.6.2020

Muži, ktorí sa narodili v roku 1958 (vek: 62 rokov a 8 mesiacov)

 • ak sa narodili v januári 1958, idú do dôchodku od 1.9.2020
 • ak sa narodili vo februári 1958, idú do dôchodku od 1.10.2020
 • ak sa narodili v marci 1958, idú do dôchodku od 1.11.2020
 • ak sa narodili v apríli 1958, idú do dôchodku od 1.12.2020

Ženy, ktoré sa narodili v roku 1957 (vek: 62 rokov a 6 mesiacov, platí aj pre ženy, ktoré vychovali 1 dieťa) 

 • ak sa narodili v júli 1957, idú do dôchodku od 1.1.2020
 • ak sa narodili v auguste 1957, idú do dôchodku od 1.2.2020
 • ak sa narodili v septembri 1957, idú do dôchodku od 1.3.2020
 • ak sa narodili v októbri 1957, idú do dôchodku od 1.4.2020
 • ak sa narodili v novembri 1957, idú do dôchodku od 1.5.2020
 • ak sa narodili v decembri 1957, idú do dôchodku od 1.6.2020

Ženy, ktoré sa narodili v roku 1958 (vek: 62 rokov a 8 mesiacov)

 • ak sa narodili v januári 1958, idú do dôchodku od 1.9.2020
 • ak sa narodili vo februári 1958, idú do dôchodku od 1.10.2020
 • ak sa narodili v marci 1958, idú do dôchodku od 1.11.2020
 • ak sa narodili v apríli 1958, idú do dôchodku od 1.12.2020

Ženy, ktoré sa narodili v roku 1958 a vychovali 1 dieťa (vek: 62 rokov a 7 mesiacov)

 • ak sa narodili v januári 1958, idú do dôchodku od 1.8.2020
 • ak sa narodili vo februári 1958, idú do dôchodku od 1.9.2020
 • ak sa narodili v marci 1958, idú do dôchodku od 1.10.2020
 • ak sa narodili v apríli 1958, idú do dôchodku od 1.11.2020

Ženy, ktoré sa narodili v roku 1958 a vychovali 2 deti (vek: 62 rokov a 8 mesiacov)

 • ak sa narodili v januári 1958, idú do dôchodku od 1.9.2020
 • ak sa narodili vo februári 1958, idú do dôchodku od 1.10.2020
 • ak sa narodili v marci 1958, idú do dôchodku od 1.11.2020
 • ak sa narodili v apríli 1958, idú do dôchodku od 1.12.2020

Ženy, ktoré sa narodili v roku 1959 a vychovali 3-4 deti (vek: 61 rokov a 6 mesiacov)

 • ak sa narodili v januári 1959, idú do dôchodku od 1.7.2020
 • ak sa narodili vo februári 1959, idú do dôchodku od 1.8.2020
 • ak sa narodili v marci 1959, idú do dôchodku od 1.9.2020
 • ak sa narodili v apríli 1959, idú do dôchodku od 1.10.2020

Ženy, ktoré sa narodili v roku 1960 a vychovali 5 a viac detí (vek: 60 rokov a 6 mesiacov)

 • ak sa narodili v apríli 1960, idú do dôchodku od 1.10.2020
 • ak sa narodili v máji 1958, idú do dôchodku od 1.11.2020
 • ak sa narodili v júni 1958, idú do dôchodku od 1.12.2020
 

kedy pôjdeme do dôchodku v roku 2020

Zdroj: Shutterstock

Tabuľka č. 1: Vek odchodu do penzie podľa nového zákona od roku 2020 pre ženy

rok narodenia poistenca

muž

žena

žena, ktorá vychovala jedno dieťa

žena, ktorá vychovala dve deti

žena, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti

žena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí

1943 a menej

60 rokov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1944

60 rokov 9 mesiacov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1945

61 rokov 6 mesiacov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1946

62 rokov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1947

62 rokov

57 rokov 9 mesiacov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1948

62 rokov

58 rokov 6 mesiacov

56 rokov 9 mesiacov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1949

62 rokov

59 rokov 3 mesiacov

57 rokov 6 mesiacov

55 rokov 9 mesiacov

54 rokov

53 rokov

1950

62 rokov

60 rokov

58 rokov 3 mesiacov

56 rokov 6 mesiacov

54 rokov 9 mesiacov

53 rokov

1951

62 rokov

60 rokov 9 mesiacov

59 rokov

57 rokov 3 mesiacov

55 rokov 6 mesiacov

53 rokov 9 mesiacov

1952

62 rokov

61 rokov 6 mesiacov

59 rokov 9 mesiacov

58 rokov

56 rokov 3 mesiacov

54 rokov 6 mesiacov

1953

62 rokov

62 rokov

60 rokov 6 mesiacov

58 rokov 9 mesiacov

57 rokov

55 rokov 3 mesiacov

1954

62 rokov

62 rokov

61 rokov 3 mesiacov

59 rokov 6 mesiacov

57 rokov 9 mesiacov

56 rokov

1955

62 rokov 76 dní

62 rokov 76 dní

62 rokov 76 dní

60 rokov 3 mesiace

58 rokov 6 mesiacov

56 rokov 9 mesiacov

1956

62 rokov 139 dní

62 rokov 139 dní

62 rokov 139 dní

61 rokov

59 rokov 3 mesiace

57 rokov 6 mesiacov

1957

62 rokov 6 mesiacov

62 rokov 6 mesiacov

62 rokov 6 mesiacov

61 rokov 9 mesiacov

60 rokov

58 rokov 3 mesiacov

1958

62 rokov 8 mesiacov

62 rokov 8 mesiacov

62 rokov 7 mesiacov

62 rokov 1 mesiac

60 rokov 9 mesiacov

59 rokov

1959

62 rokov 10 mesiacov

62 rokov 10 mesiacov

62 rokov 8 mesiacov

62 rokov 5 mesiacov

61 rokov 6 mesiacov

59 rokov 9 mesiacov

1960

63 rokov

63 rokov

62 rokov 10 mesiacov

62 rokov 9 mesiacov

61 rokov 10 mesiacov

60 rokov 6 mesiacov

1961

63 rokov 2 mesiace

63 rokov 2 mesiace

63 rokov

63 rokov

62 rokov 2 mesiace

61 rokov 3 mesiace

1962

63 rokov 4 mesiace

63 rokov 4 mesiace

63 rokov 2 mesiace

63 rokov

62 rokov 6 mesiacov

61 rokov 7 mesiacov

1963

63 rokov 6 mesiacov

63 rokov 6 mesiacov

63 rokov 4 mesiace

63 rokov

62 rokov 6 mesiacov

61 rokov 11 mesiacov

1964

63 rokov 8 mesiacov

63 rokov 8 mesiacov

63 rokov 6 mesiacov

63 rokov

62 rokov 6 mesiacov

62 rokov 3 mesiacov

1965

63 rokov 10 mesiacov

63 rokov 10 mesiacov

63 rokov 6 mesiacov

63 rokov

62 rokov 6 mesiacov

62 rokov 6 mesiacov

1966 a viac

64 rokov

64 rokov

63 rokov 6 mesiacov

63 rokov

62 rokov 6 mesiacov

62 rokov 6 mesiacov

 

 

Tabuľka č. 2: Vek odchodu do penzie podľa nového zákona od roku 2020 pre mužov

rok narodenia poistenca

muž, ktorý vychoval jedno dieťa

muž, ktorý vychoval dve deti

muž, ktorý vychoval tri deti alebo viac detí

1958

62 rokov 8 mesiacov

62 rokov 8 mesiacov

62 rokov 6 mesiacov

1959

62 rokov 10 mesiacov

62 rokov 10 mesiacov

62 rokov 6 mesiacov

1960

63 rokov

63 rokov

62 rokov 6 mesiacov

1961

63 rokov 2 mesiace

63 rokov

62 rokov 6 mesiacov

1962

63 rokov 4 mesiace

63 rokov

62 rokov 6 mesiacov

1963 a viac

63 rokov 6 mesiacov

63 rokov

62 rokov 6 mesiacov

Konkrétne príklady odchodu do dôchodku:

Nezamestnaná 60-ročná Mária poberá invalidný dôchodok

Mária sa narodila v roku 1959 a vychovala 2 deti. Odchod do dôchodku vychádza na vek 62 rokov  a 5 mesiacov. Pani Mária sa narodila v júli a tak ide do dôchodku najskôr v decembri 2021. Je však dlhodobo nezamestnaná, je poberateľkou invalidného dôchodku a zvažuje možnosť odchodu do predčasného dôchodku. Na také niečo potrebuje jej musí chýbať maximálne 24 mesiacov do dňa odchodu do dôchodku, čo pani Mária splní ešte v decembri 2019. V tomto prípade sa jej teda oplatí odísť do dôchodku skôr.

Pani Ivana má 61 rokov a vychovala 2 deti

Ivana sa narodila 2. septembra 1960 a vychovala 2 deti. Podľa nových pravidiel má nárok na starobný dôchodok až od júna 2023 a to z dôvodu, že zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku je 62 rokov a 9 mesiacov. Ivana však bola dôchodkovo poistená najmenej 15 rokov a bude môcť ísť do dôchodku o dva roky skôr, v júni 2021. Bude si však musieť zvážiť aj to, že v predčasnom dôchodku dostane menej peňazí.

Zlatica sa narodila v roku 1962 a má 4 deti

Dôchodkový vek Zlatice narodenej v roku 1962 je 62 rokov a 6 mesiacov. Dôchodkový vek takýchto žien, ktoré vychovali tri a viac detí, nesmie presiahnuť 62 rokov a 6 mesiacov. Pani Zlatica teda môže ísť do dôchodku až v roku 2024. Ak bola poistená aspoň 15 rokov, môže ísť do predčasného dôchodku, bude si však musieť vypočítať, či sa jej to oplatí.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5