PZP: Bez poistky môžete prísť o milióny

04.12.2019 | Marek Mittaš, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Poisťovne menia stratégiu na výpočet ceny povinného zmluvného poistenia. Vodičom sa oplatí viac uvažovať a meniť poisťovne obozretnejšie.


Viac dopravných nehôd a vynovený Zákon o poisťovníctve zmenili pravidlá na poistnom trhu. Bez PZP sa však ostať neoplatí.

Povinné poistenie je povinné počas celej životnosti auta

Na Slovensku máme len dve povinné poistenia. Zdravotné, ktoré musí mať každý človek a PZP, ktoré je nutnou výbavou každého motorového vozidla.  „Podľa platnej legislatívy musí byť na Slovensku každé motorové vozidlo poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám na zdraví, živote, majetku a ušlom zisku,“ vysvetľuje Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa.

Zanedbanie tejto povinnosti nenastáva pri kúpe automobilu, kedy sa doklad o  PZP vyžaduje už pri zápise vozidla na Polícii. Často sa však vodiči ocitnú mimo poistenia pri využívaní automobilu napríklad aj tým, že poistenie prerušia pri zmene poisťovne.

Ako správne vymeniť PZP?

Uzatvorenie aj výpoveď z povinného poistenia má svoje pravidlá. Platí, že zmenu poisťovne  môžete vykonať oficiálnym vypovedaním poistky. Tá musí byť doručená do poisťovne minimálne 6 týždňov, teda 42 dní pred koncom poistného obdobia. Ďalšia možnosť prístupná od roku 2015 je, že poistenie nezaplatíte.

Ak poistné nezaplatíte do jedného mesiaca od dátumu splatnosti a doručenia  výzvy na zaplatenie, poisťovňa vám poistnú zmluvu vypovie. Avšak, v takomto prípade si môže nárokovať na dlžné poistné maximálne za obdobie troch mesiacov. Preto je výhodnejšia cesta oficiálnym ukončením zmluvného vzťahu.

Tu mnoho vodičov spraví chybu. Vypovedia PZP, ale neuzatvoria novú zmluvu. Polícia si tento údaj preveruje len pri náhodnej kontrole a tie nie sú časté. Mnohí vodiči sa na to spoliehajú. Oplatiť sa im to však nemusí. O tom, že takýchto „špekulantov nie je málo, hovoria aj čísla.

Podľa štatistík policajného zboru bolo na Slovensku evidovaných k 30. septembru tohto roka 3 274 987 motorových vozidiel. Všetky by mali byť podľa zákona povinne poistené, no podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov je približne 60 až 80-tisíc z nich trvalo nepoistených. Vodičovi, ktorý jazdí na aute bez povinného zmluvného poistenia, hrozí pokuta až do výšky 3 320 eur.

PZP: Bez poistky môžete prísť o milióny

Zdroj: Shutterstock

Pozor, bez poistky môžete prísť o milióny

Aj pár dní bez povinného zmluvného poistenia môže vyjsť draho. Vo vzduchu nevisí len pokuta, ale aj vymáhanie spôsobenej škody. Ak nepoistený vodič spôsobí nehodu, škodu uhradí poškodenej strane Poistný garančný fond. Následne si od vinníka vymáha celú výšku plnenia súdnou cestou. O tom, že nejde o strašenie hovoria aj štatistiky  Poistného garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov.

Tá evidovala v minulom roku viac ako 2 700 škodových udalostí, ktoré spôsobili prevádzkovatelia vozidiel bez poistenia a z garančného fondu vyplatila poškodeným sumu vo výške 6,7 milióna eur. V medziročnom porovnaní ide o 221-percentný nárast.

Poisťovne menia pravidlá, oplatí sa vyberať precízne

Prudký nárast škôd viedol viaceré poisťovne k zmenám v PZP. To je však len jeden dôvod, prečo poisťovne začali v tomto roku aktívnejšie prepočítavať ceny autopoistiek.

„Zákon o poisťovníctve ukladá poisťovniam povinnosť stanovovať poistné tak, aby boli schopné zabezpečiť v každom okamihu splniteľnosť všetkých svojich záväzkov vyplývajúcich z dojednaných poistných zmlúv a záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov,“ vysvetľuje Katarína Kukurová z Generali.

 To v praxi znamená, že by nemali žiadny produkt mať v strate. V minulosti totiž PZP často dotovali drahšie havarijné poistky. S tým poisťovne končia.

„Aj v našej poisťovni sme pristúpili k úprave cenotvorby PZP. Výšku poistného teraz stanovujeme na základe skupiny motorového vozidla, účelu využívania, výkonu motora, regiónu trvalého bydliska držiteľa motorového vozidla a jeho veku. Výsledkom kombinácie týchto parametrov je individuálna výška poistného, pričom výsledná cena poistného je výhodnejšia pre skúsených vodičov s predchádzajúcim bezškodovým priebehom,“ zdôrazňuje Zemánek.

Segmentácia vodičov sa stáva  precíznejšou. Do výpočtu poistného vstupujú viaceré parametre a výsledkom je často individuálna výška poistného. Najviac však zaváži bezpečná jazda. „Pokiaľ vodič v predchádzajúcom období jazdil  bez nehody, je mu poskytnutý bonus. Vodiči, ktorí nehodu nespôsobili, môžu teda ušetriť. Naopak vodiči s rizikovejším profilom môžu očakávať poistné zodpovedajúce vyššej pravdepodobnosti škody,“ hovorí Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Čo pomôže ušetriť na PZP?

Čím viac budú poisťovne dbať na segmentáciu klientov, tým bude možné cenu viac upravovať.

  • Ak ste spravili v minulom roku nehodu, počítajte s tým, že vám poistné pôjde nahor.
  • Niekedy sa ukazuje ako výhodnejšie mať auto napísané na adresu trvalého bydliska v menšom meste, ako sa sťahovať do veľkého mesta. Aj to je dôvod, prečo mnoho ľudí napríklad v hlavnom meste ostáva na poznávacích značkách z menších miest.
  • Za bezškodový priebeh môžete získať výrazné percentuálne bonusy.
  • Pri zmene poisťovne si pýtajte od pôvodnej potvrdenie o bezškodovom priebehu.
  • Ak už uzatvárate nové PZP, je vhodné tak urobiť online, tu sa pohybujú zľavy za odľahčenie pracovníkov pobočky od 3 do 5 percent.
  • Poistenie môže znížiť aj fakt, že auto bude napísané na člena rodiny, ktorý je pre poisťovňu z hľadiska veku a skúseností najmenej rizikový. Najviac platia za PZP obvykle mladí vodiči.
  • Najviac ušetríte na PZP dlhoročnou jazdou bez nehody.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.