Ako sa zmení výpočet čistej mzdy v roku 2020

09.01.2020 | Redakcia, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Medzi veličiny, ktoré ovplyvnia výšku čistej mzdy zamestnanca patrí predovšetkým životné minimum a následne nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a tiež daňový bonus na dieťa. Ich hodnoty sa každoročne menia.


A tento rok sa navyše mení aj výpočet nezdaniteľnej časti. Ako sa zmení, môžeme vidieť na našom príklade nižšie, prípadne môžete využiť kalkulačku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

 

Vaša hrubá mzda sa vám každý mesiac zníži aj o poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Tie sa vypočítavajú ako percento z hrubej mzdy.

Tip: Vypočítajte si výšku čistej mzdy na mzdovej kalkulačke

Výpočet čistej mzdy

Zdroj: shutterstock

Príklad na výpočet čistej mzdy v roku 2020 a 2019

Časť mzdy 2020 2019
Hrubá mzda 900 € 900 €
Zdravotné odvody zamestnanca

36 €

(900 x 4%)

36 €

(900 x 4%)

Sociálne odvody zamestnanca

84,6 €

(900 x 9,4%)

84,6 €

(900 x 9,4%)

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 367,85 €

328,12 €

Daň z príjmu

78,19 €

(900 - 36 - 84,6 - 367,85) x 19 %

85,74 €

(900 - 36 - 84,6 - 328,12) x 19 %

Daňový bonus na dieťa 22,72 € 22,17 €
Záloha na daň

55,47 €

(78,19 - 22,72)

63,57 €

(85,74 - 22,17)

Čistá mzda

723,93 €

(900 - 36 - 84,6 - 55,47)

715,83 €

(900 - 36 - 84,6 - 63,57)

Zdravotné odvody zamestnávateľa

90 €

(900 x 10%)

90 €

(900 x 10%)

Sociálne odvody zamestnávateľa

226,8 €

(900 x 25,2%)

226,8 €

(900 x 25,2%)

Superhrubá mzda, t.j. náklady práce

1216,8

(900 + 90 + 226,8)

1216,8

(900 + 90 + 226,8)

Poznámka: Výpočet redakcie

Aj daňový bonus na dieťa sa v roku 2020 zvýši, i keď len mierne. Zo sumy 22,17 eur na 22,72 eur. Ak sa však staráte o dieťa do 6 rokov veku, máte nárok na dvojnásobný daňový bonus a ten je vo výške 45,44 eura mesačne. O daňový bonus sa čistá mzda zvyšuje. Nazapočítava sa do základu dane resp. neznižuje sa o túto sumu základ dane. Výšku ročného daňového bonusu si môžete vypočítať na našej kalkulačke daňového bonusu.

Ako je z tabuľky vidieť zvýšenie daňového bonusu a nezdaniteľnej časti základu dane sa prejaví smerom k zamestnancom pozitívne. O pár eur im mesačne oproti minulému roku zostane viac. Ako vypadá vaša čistá mzda si môžete vypočítať v mzdovej kalkulačke.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5