Koľko stojí podnikateľský účet? Bezplatný má len zopár bánk, zľavy najmä noví podnikatelia

17.12.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Banky na Slovensku v roku 2019 upravovali poplatky za vedenie účtu a ďalšie služby. Poďte sa s nami pozrieť na porovnanie podnikateľských účtov.


Ste malý alebo stredný podnikateľ? Potom práve pre vás je adresovaný tento článok. Porovnali sme totiž ponuku bánk v prípade, že si chcete založiť podnikateľský účet a ešte neviete, v ktorej banke.

Fio podnikateľský účet: účet zadarmo, založíte ho aj online

Podnikateľský účet vo Fio banke založíte aj online. Stačí vyplniť žiadosť a banka vám na adresu zašle zmluvy. Podnikateľský účet vo Fio banke je zadarmo a ponúka tiež niekoľko bezplatných operácií v rámci účtu. Zdarma sú bankové prevody medzi SR a ČR, vklady od majiteľa účtu či oprávnenej osoby a dva výbery v mesiaci z akéhokoľvek bankomatu na svete. Bezplatné sú tiež trvalé príkazy online, avšak ak zadáte tento príkaz v banke, je to za poplatok 2 eurá. Ak budete vyberať hotovosť z pokladne banky platí nasledovné: nad 50 eur bez poplatku, do 50 eur poplatok 1 euro. Povinný zostatok na účte je minimálne 10 eur.

365.bank: podnikateľský účet nie je v ponuke

Dcéra Poštovej banky ponúka množstvo výhod ak máte bežný účet, v prípade podnikateľského účtu však nepochodíte - banka takéto účty neponúka a nie sú zatiaľ ani v pláne. 

mKonto Biznis mBank: zadarmo alebo za malý poplatok

Vedenie platobnej karty je bez poplatku, ale to len za podmienok, že objem zaúčtovaných bezhotovostných platieb danou hlavnou debetnou kartou vydanou v mesiaci bude aspoň 70 eur.

Prípadne ak má majiteľ debetnej karty poskytnutý úverový produkt na základe zmluvy uzatvorenej s mBank (mRezerva Biznis Start) má takisto účet zdarma. Pri nesplnení podmienok bude mesačný poplatok za kartu 1,30 eura. Všetky platby, príkazy a prevody sú v rámci tohto účtu bezplatné. Neplatíte ani za výbery z bankomatov doma či v zahraničí.

 

ktorá banka má najlepší podnikateľský účet?

Zdroj: Pixabay

UniCredit Bank: štandardný účet stojí 5 eur

Mesačný poplatok za podnikateľský účet v UniCredit Banke je 5 eur. Výbery z akéhokoľvek bankomatu doma i v cudzine sú však bezplatné. Pozor na výber hotovosti na pobočke - platia sa  za to 4 eurá. Takisto pozor na počet transakcií - 10 je bez poplatku, každá ďalšia transakcia je za pomerne vysoký poplatok 6 eur. Rovnakú sumu zaplatíte za prevodný príkaz zadaný na pobočke. 

Ak ste živnostník a máte ročný obrat menej ako 400-tisíc eur, U konto podnikateľ je úplne bez poplatkov. Treba však splniť podmienku mesačného kreditného obratu aspoň vo výške 400 eur.

Pozor na SMS notifikácie o pohyboch na účte. Každá SMS už stojí 5 centov, predtým boli zadarmo.

Prima Banka: zdarma, ak je na účte aspoň 20-tisíc eur

Podnikateľský účet od Prima Banky obsahuje vedenie účtu s mesačným výpisom poštou, medzinárodnú platobnú kartu Maestro, bezplatné výbery z bankomatov vlastnej banky a platby kartou u obchodníkoch. Mesačný poplatok za podnikateľský účet v Prima Banke je 5,90 eur. 

100% zľava z poplatku za vedenie účtu je aktuálna vtedy, ak priemerný denný kreditný zostatok klienta na jeho účte bol vyšší ako 20 000 eur. Priemerný denný kreditný zostatok sa určí ako podiel súčtu kreditných zostatkov na účte zrátaný za jednotlivé dni a počtu dní v kalendárnom mesiaci. 

Prevodný príkaz zadaný na pobočke a výber v hotovosti na pobočke stoja 2,50 eura. Vklad v hotovosti na pobočke stojí 1 euro, ak vkladá niekto iný ako majiteľ účtu, je to 2,50 eura.

Výber z bankomatu iných bánk stojí 2 eurá, rovnako aj tak výber v zahraničí. 

V Prima Banke získa majiteľ podnikateľského účtu aj povolené prečerpanie na účte. Podmienky sú: suma od 300 eur do 3 000 eur, minimálna doba podnikania je 12 mesiacov, zriadený bežný účet minimálne 6 mesiacov, ktorý klient aktívne využíva, bežný účet nie je v nepovolenom prečerpaní, klient nemá zriadené povolené prečerpanie na inom bežnom účte, prípadne nie je poskytnutý kontokorentný úver.

SLSP: oplatí sa začínajúcim podnikateľom

Účet na podnikanie v SLSP je určený pre fyzické osoby podnikateľov (živnostníkov, slobodné povolania, samostatne hospodáriacich roľníkov).

Začínajúcim podnikateľom ponúka banka Business účet bez poplatku po dobu 12 mesiacov od vzniku podnikania.

Takisto majú majitelia podnikateľského účtu v SLSP možnosť zriadenia povoleného prečerpania pre klientov, ktorí majú v banke podnikateľský účet aspoň 6 ucelených kalendárnych mesiacov, pre začínajúcich podnikateľov, max. do výšky 8 500 eur. Výšku banka stanovuje podľa vybraných kreditných obratov na podnikateľskom účte, najviac do výšky 10 % z ročných tržieb za posledné ukončené účtovné obdobie.

Prevody, internetbanking a výbery z bankomatu SLSP sú zdarma. SMS notifikácie SLSP posiela až od limitu 20 eur vyššie. 

Mesačný poplatok je 5,90 eur. Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100 %, ak za príslušný kalendárny mesiac bol priemerný mesačný zostatok na účte klienta minimálne 10 000 eur. Banka neúčtuje poplatok za vedenie Business účtu počas prvého roka od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti majiteľa účtu.

Za výber hotovosti na pobočke zaplatíte 4 eurá, prevodný príkaz zadaný na pobočke vyjde 3 eurá.

VÚB banka: vytvorte si online účet, bude zdarma na polroka

VÚB banka ponúka možnosť vyskladať si balík podľa vlastných predstáv, pričom zloženie je možné meniť podľa potrieb. Ak si klient otvorí účet online, získa vedenie účtu na 6 mesiavov zadarmo.

Podnikateľský účet vo VÚB banke stojí 6 eur mesačne. Vklad v hotovosti na pobočke vyjde na 50 centov, výber v hotovosti na 3,50 eura a prevodný príkaz zadaný na pobočke 2,20 eura.

Platby kartou sú zdarma, avšak výber z bankomatu vlastnej banky stojí 30 centov. Ak vyberáte z cudzej banky, platíte 2,50 eura. Ak vyberáte v zahraničí, platíte 1,5 % z transakcie, min. 7 eur z bankomatu v zahraničí mimo vybraných krajín Európy.

50% zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň 2 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 eur.

100% zľava na poplatku za účet je pri využití aspoň 3 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 eur.

Poštová banka: za 6 eur slušný balík pre menšieho podnikateľa

Poštová banka ponúka podnikateľský účet ako balík služieb pre samostatne zárobkovo činné osoby s ročným obratom do 1 mil. eur.

Poplatok za vklad hotovosti na účet treťou osobou sa zvýšil z jedného na 1,5 eura, výber hotovosti na pobočke alebo pošte už nestojí 2 eurá, ale 3.

Za 6 eur mesačne máte v cene 10 výberov hotovosti kartou cez POS terminál, teda tzv. Poštomat. Zároveň je v cene 5 trvalých príkazov, 100 prevodov cez internet, 10 pripísaných platieb a 10 výberov z vlastnej banky. 

Prevodný príkaz zadaný v banke stojí 3 eurá, prevodný príkaz cez internet 0,36 eura. Ak vkladáte hotovosť do banky, máte 2 vklady bezplatne, ostatné s poplatkom 1 euro, vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo disponent je za poplatok 2 eurá.

Výber z bankomatu vlastnej banky stojí 0,30 eura, z cudzej banky stojí 2,50 eura a výber v zahraničí 6 eur.

otp BIZNIS konto PLUS OTP: zľava pre začínajúcich

Klienti môžu získať počas 12 mesiacov 100 % zľavu z ceny balíka služieb v prípade, že pri zriadení nového otp BIZNIS konta s balíkom za podmienky, že klientovi neuplynulo viac ako 6 mesiacov od začiatku podnikania alebo sa jedná o nového klienta. Pre účely tejto zľavy sú novými klientami tí klienti, ktorí pred zriadením nového otp BIZNIS konta s balíkom neboli klientmi OTP Banky Slovensko a.s..

Pre každú z týchto podmienok platí, že musí byť splnená po začiatku účinnosti tejto zľavy v cenníku a v momente zriadenia otp BIZNIS konta s balíkom.

20 transakcií je v rámci ceny balíka (počíta sa vždy prvých 20 transakcii zahrnutých v príslušnom balíku služieb v ľubovoľnej kombinácii).

Poplatok za vedenie účtu je 6 eur mesačne. 

Za platbu kartou platíte 0,20 eura, výber z bankomatu vlastnej banky stojí 0,35 eura, z cudzej banky 2 eurá a v zahraničí 5,50 eura.

Tatra Business: štartujúci podnikatelia polroka bezplatne

Spoločnosti a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré si do jedného roka od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti otvoria v Tatra banke balík služieb Tatra Business, automaticky ho získajú na prvých 6 mesiacov zadarmo.

V rámci základného balíka Tatra Business 7 je v cene 7 transakcií. Prevodný príkaz zadaný cez internet potom stojí 0,18 eura, na pobočke to stojí 1,50 eura. Platíte však aj za pripísané platby, 0,18 eura za každú. Vklad hotovosti na pobočke stojí 3 eurá, rovnako tak aj výber.

Za platbu kartou platíte 0,18 eura, výber z bankomatu stojí 1 euro, výber z bankomatu cudzej banky 2 eurá a v zahraničí takisto 2 eurá. 

50 % zľava z poplatku platí vtedy, ak každodenný zostatok vkladov a investícií firmy klienta v Tatra banke a v jej dcérskych spoločnostiach je v sledovanom období viac ako 10 000 eur. Rátajú sa tam vklady a investície v akejkoľvek mene na bežnom účte, termínovanom účte, vkladovom účte a depozite, ako aj v podielových fondoch správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management.

Ak má klient majiteľské oprávnenie k účtu s balíkom Tatra Business, automaticky získava 50 % zľavu z poplatku za vedenie súkromného účtu s balíkom Tatra Personal.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Firmy - spravodajstvo