Horiace sviečky a skratovaná kuchyňa: najčastejšie poistné udalosti na sviatky

30.12.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Silvester či Vianoce vás môžu vyjsť drahšie ako po ostatné roky. Stačí ak si nedáte pozor a nemáte postačujúce poistenie bytu či domácnosti.


Ak sa pozrieme na poistné udalosti na cestách, Štedrý deň zvykne byť veľmi pokojný. Ak sa však pozrieme na poistné udalosti v domácnostiach počas Vianoc či osláv Nového roka, štatistika hovorí jasne. Koniec roka je bohatý na poistné udalosti a prísť môžu najmä vtedy, ak si myslíte, že sa vás to netýka. 

Vianoce? Požiar, skrat, krádeže

Horiace adventné vence, sviečky a obľúbené prskavky môžu počas sviatkov narobiť poriadnu paseku. Stačí, ak sú v dosahu vysoko horľavého materiálu a behom pár sekúnd sa z nevinného ohňa stane väčší požiar. Zaujímavý údaj: až 16 % požiarov nahlásených počas Vianoc je sposobených adventnou sviečkou.

Rovnaká situácia môže nastať aj pri skrate elektrickej energie z dôvodu nekvalitného vianočného osvetlenia, prípadne iného spotrebiča. Okrem popálenín hrozí tiež poškodenie spotrebičov, ale najmä požiar.

Krádeže a vlámania v bytoch, alebo opustených domoch a chatách nie sú počas sviatkov nič výnimočné a dejú sa každý rok. Podobné poistné udalosti zaznamenávajú poisťovne v rámci celého Slovenska pravidelne počas vianočných a novoročných osláv.

Ak píše spravodajský portál teraz.sk, likvidátori UNIQA poisťovne riešia každoročne počas vianočných sviatkov a na Silvestra najčastejšie škody z poistenia domácnosti a úrazového poistenia. Už tradične ide najmä o požiare spôsobené sviečkami, elektrickými skratmi či preťaženými zásuvkami elektrického vedenia. Ľudia často nahlasujú aj úrazy z pošmyknutia na zľadovatených chodníkoch a na svahoch počas lyžovačiek.

 

najčastejšími poistnými udalosťami na sviatky sú požiary a skraty v domácnosti

Zdroj: Pixabay

Alkohol a pyrotechnika znamenajú problém

Dobre si preverte, čo všetko kryje vaša poistka domácnosti či bytu. Ak sa totiž zistí, že ste požili alkohol a následne manipulovali s pyrotechnikou, máte problém. Poisťovňa vám nemusí preplatiť úraz a zdravotná poisťovňa od vás môže vymáhať náklady za vaše ošetrenie. Vôbec najvyššiu škodu môžete utrpieť na zníženom poistnom plnení za trvalé následky, ak si nenávratne poškodíte zdravie.

Úrazy spôsobené nadmerným pitím na Silvestra utrpia ročne na Slovensku stovky ľudí. Ak by ste si rozdelili príčiny úrazov počas Silvestra percentuálne, najväčší koláč by na seba vzal alkohol. A ako ho vnímajú poisťovne? Niektoré ho už majú zahrnuté vo svojich poistných podmienkach ako absolútnu výluku, čiže aj pri malom množstve alkoholu automaticky odmietajú uhradiť škodu. Väčšia časť poisťovní si stanovuje vyššiu hranicu (často ide o hodnotu 1,5 promile), od ktorej nevyplatia, resp. podľa poistných podmienok nemusia vyplatiť poistné plnenie.

Poisťovňa však takmer vždy posudzuje prípad od prípadu individuálne. Berie do úvahy aj to, akú časť viny na tom všetkom berie alkohol a zahŕňa aj ostatné faktory.

Ak zraníte niekoho iného pri použití pyrotechniky, môžete mať opäť problém s poisťovňou. V tomto prípade so zdravotnou. Tá totiž môže vymáhať v mene svojho klienta tzv. regresnú náhradu a môže tak urobiť od každého, kto protiprávnym konaním spôsobí zranenie jej klientovi, resp. nedodržiava stanovený liečebný režim. Sem spadajú aj zranenia spôsobené alkoholom. Pyrotechniku má časť poisťovní vo výlukách, zvyšok ju toleruje.

Najčastejším zranením v dôsledku pyrotechniky sú končatiny a tvár, výnimkou nie sú ani smrteľné zranenia. 

Nízka poistná suma môže byť problém

Máte životnú poistku? Viete aká ja cieľová suma? Mnohí na to časom zabudnú. Ako píše na svojom webe poisťovňa NN, najčastejším problémom Slovákov je príliš nízka poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu.

 „Poistnú sumu by ste si mali nastaviť tak, aby ste pri následkoch nad 40-50 % poškodenia tela získali odškodnenie, ktoré vám spolu s invalidným dôchodkom od Sociálnej poisťovne vykryje základné životné náklady do konca života,“

Na záver štatistiky Sociálnej posťovne. Priemerná výška invalidného dôchodku s trvalým poškodením do 70 % predstavuje priemerne 197,64 eur a pri poškodení nad 70 % (ťažké stavy vyžadujúce stálu pomoc či opateru) 352,64 eur. O to viac záleží na poistnej sume a podmienkach jej vyplatenia.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo