Ako sa zvýšenie minimálnej mzdy dotkne zamestnancov v ČR

20.12.2019 | Redakcia, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Aj v ČR sa zvyšovala minimálna mzda na rok 2020. Ako sa zvýšenie minimálnej mdzy dotkne ľudí, ktorí minimálnu mzdu poberajú.


Asi 150 tisíc zamestnancov v Českej republike poberá minimálnu mzdu a ďalší zamestnanci poberajú zaručenú mzdu.

 

Aká bude minimálna mzda v ČR v roku 2020

O výške minimálnej mzdy na rok 2020 sa viedli dlhé rokovania. Nakoniec došlo k dohode a 27. novembra bola schválená minimálna mzda na ďalší rok vo výške 14 600 Kč (približne 652 eur).  Došlo k zvýšeniu o 1 250 korún. Minimálna mzda v ČR v roku 2019 je na úrovni 13 350 Kč.

Táto suma však predstavuje hrubú mzdu. Zamestnanec z nej musí odviesť poistné na sociálne a zdravotné poistenie a tiež zaplatiť preddavky na daň z príjmu.  Ako sa zvýšenie minimálnej mzdy prejavý na jej čistom vyjadrení najlepšie uvidíte v nasledujúcej tabuľke.  Pri minimálnej mzde za rok 2019 predstavuje čistá mzda 11 266 Kč (približne 433 eur). Po jej zvýšení by v roku 2020 zamestnanec mal dostať vyplatenú čistú minimálnu mzdu vo výške 12 124 Kč (466 eur).

Tabuľka: Výpočet čistej mzdy a odvodov z minimálnej mzdy v roku 2019 a 2020

  Minimálna mzda 2019 Minimálna mzda 2020
Hrubá minimálna mzda 13 350 kč 14 600 Kč
Zdravotné poistenie zamestnanca 601 Kč 657 Kč
Sociálne poistenie zamestnanca 868 Kč 949 Kč
Superhrubá mzda* 17 900 Kč 19 600 Kč
Daň z príjmu 2 685 Kč 2 940 Kč
Zľava na poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč
Záloha na dani z príjmu 615 Kč 870 Kč
Čistá mzda 11 266 Kč 12 124 Kč
Náklady práce zamestnávateľa:    
Zdravotné poistenie zamestnávateľa 1 202 Kč 1 314 Kč
Sociálne poistenie zamestnávateľa 3 311 Kč 3 261 Kč

Zdroj: výpočet redakcia,

*superhrubá mzda v ČR a na Slovensku nie je to isté. Superhrubá mzda v ČR vzniká ako súčet hrubej mzdy a odvody zamestnanca a toto slúži ako základ pre výpočet dane z príjmu. Takže aj keď je sadzba dane z príjmu v ČR nižšia než na Slovensku, vypočítava sa z vyššieho základu a tým pádom je len veľmi málo rozdielna od tej, ktorú platia Slováci.

Aká je minimálna mzda v ČR v roku 2020

Zdroj: Shutterstock

Rast minimálnej mzdy a výška zaručenej mzdy v Česku

Najnižšia úroveň zaručenej mzdy platí v nepodnikateľskej sfére (pre zamestnancov, ktorým sa za prácu poskytuje plat) a v organizáciách podnikateľskej sféry, v ktorých nie je uzatvorená kolektívna zmluva, nie sú zjednané mzdové podmienky v kolektívnej zmluve. Je stanovených niekoľko skupín podľa zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti vykonávaných prác. Tieto skupiny sú klasifikované rôznou najnižšiou úrovňou zaručenej mzdy.

Výška najnižšej úrovne zaručenej mzdy je rozdelená do 8 skupín te, že pre prvú skupinu prác je sadzba rovnajúca sa minimálnej mzde a ďalej sa zvyšuje. V súčasnej dobe je ich výška nasledujúca:

 • Minimálna mzda v 1. skupine
  • mesačná 13 350 Kč
  • hodinová 79,80 Kč
 • Minimálna mzda v 2. skupine
  • mesačná 14 740 Kč
  • hodinová 88,10 Kč
 • Minimálna mzda v 3. skupine
  • mesačná 16 280 Kč
  • hodinová 97,30 Kč
 • Minimálna mzda v 4. skupine
  • mesačná 17 970 Kč
  • hodinová 107,40 Kč
 • Minimálna mzda v 5. skupine
  • mesačná 19 850 Kč
  • hodinová 118,60 Kč
 • Minimálna mzda v 6. skupine
  • mesačná 21 900 Kč
  • hodinová 130,90 Kč
 • Minimálna mzda v 7. skupine
  • mesačná 24 180 Kč
  • hodinová 144,50 Kč
 • Minimálna mzda v 8. skupine
  • mesačná 26 700 Kč
  • hodinová 159,60 Kč

Ak nedosiahne mzda alebo plat  príslušnej najnižšej úrovne zaručenej mzdy, je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi doplatok. Odmena za nadčas, príplatok  za práce vo sviatok, v noci či za prácu v sťaženom pracovnom prostredí sa do posudzovaného platu nezapočítava. Ustanovenie zákonníku práce sa nevzťahuje na zamestnávateľov, u ktorého je mzda zamestnancov zjednaná kolektívnou zmluvou.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5