Životné poistenie. Ešte stále sa oplatí?

31.12.2019 | Marek Mittaš, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Životné poistenie si na Slovensku prešlo viacerými fázami. Na sklonku deväťdesiatych rokoch bolo finančnými agentmi často prezentované ako liek na všetko. Vďaka tomu sa pre mnohých ukázalo ako nevýhodné. Neskôr sa očistilo a našlo svoje miesto na trhu. Pri správnom nastavení možno stále hovoriť o jednom z najlepších poistných produktov.


Životné poistenie nie je výhodné sporenie

Finanční agenti v minulosti predpisovali životné poistenie ako nutnú jazdu pre každého. Ešte hrošie bolo rušenie a prepoisťovanie, čo prakticky pohltilo výnosy. Takéto poňatie životného poistenia určte nie je výhodné.

Aj z toho dôvodu nakoniec Národná banka Slovenska vydala vyjadrenie, v ktorom jasne definovala, že investičné ani kapitálové životné poistenie nie je sporenie.

Poisťovne jednoducho sporenie neposkytujú. Ak sa na životné poistenie pozriete touto optikou, začína dávať úplne iný význam. Sporiaca zložka môže byť vnímaná len ako bonus, ale nie ako základ. Životné poistenie bolo aj bude vždy ochranou človeka a jeho rodiny pred životnými rizikami.

 

Životné poistenie sú výhodné zadné vrátka

Životné poistenie je určené pre prípad neočakávanej životnej situácie, ktorá môže vážne narušiť život rodiny a jej finančný rozpočet. Ak nemáte deti, žiadne dlhy a máte financie, z ktorých by ste v prípade straty príjmu vyžili do konca života, životné poistenie de facto nepotrebujete. Čím je však závislosť od mesačného príjmu vyššia, tým sa životné poistenie stáva dôležitejším.

  „Klient si môže vybrať okrem klasického životného poistenia aj množstvo doplnkových poistení, ako je napríklad aj veľmi aktuálne poistenie úveru,“ vysvetľuje Jana Kováčová, produktová manažérka personálneho poistenia poisťovne Generali. To je dôležité hlavne pre živiteľa rodiny, ktorému na pleciach visia aj splátky hypotéky. V prípade invalidity sa bez poistenia rodina môže ľahko ocitnúť v krízovej situácii. V takomto prípade je životné poistenie veľmi dobrou záchrannou sieťou.

Najvýhodnejšie je čo najskôr

Pri životnom poistení zároveň platí zásada, že aby sa oplatilo čo najviac, je potrebné ho uzatvoriť čo najskôr. Vtedy bude nielen výhodné, ale aj lacné.
„Mladý človek má najvýhodnejšiu pozíciu v dvoch oblastiach. V životnom poistení si dokáže poistiť najväčšie riziká ako vážne choroby, trvalé následky úrazu a invaliditu za najnižšiu cenu. Dôvodom je nízky vek a dobré zdravie. S uzavretou zmluvou už neskôr žiadna poisťovňa jeho zdravotný stav neskúma,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko a dodáva:

„Rovnako dobre je na tom v investovaní na dôchodok. Pre dosiahnutie vysokého zhodnotenia vlastných vkladov je kľúčový čas. To znamená, že mladý človek počas 40 rokov pravidelného investovania dokáže bez problémov trojnásobne zhodnotiť svoje vklady.“

 Ak totiž nastúpia zdravotné problémy a vyšší vek, aj životné poistenie bude drahšie. Rovnako budú financie pracovať kratšie. Najvýhodnejšie životné poistenie je také, ktoré bude trvať prakticky počas celého produktívneho života.

Kedy sa životné poistenie (ne)oplatí

Zdroj: Shutterstock

Oplatia sa len správne riziká a poistné sumy

„Slovenský poistný trh sa vyznačuje v rámci V4 najvyšším podielom životného poistenia 48%, druhí sú Maďari s podielom 46%, hovorí Beata Lipšicová z UNIQA poisťovne. To, že životné poistky máme, ešte neznamená, že aj slúžia správne svojmu účelu. O tom totiž rozhoduje správe nastavenie.  Pri uzavretí životného poistenia by mal človek v prvom rade zvážiť to, aký je dôvod poistenia a čo chce mať poistením kryté.

„Vhodne zvolené životné poistenie by však malo kryť základné riziká, a to riziko úmrtia na zabezpečenie záväzkov a úverov, respektíve zabezpečenie pozostalých, riziko choroby a  úrazu na zabezpečenie výpadku príjmu pri dlhšej PN a riziko invalidity na vykrytie rozdielu medzi potrebným príjmom a invalidným dôchodkom,“ radí Kováčová. Je vhodné myslieť aj na prípady, kedy financie v rodine vypadnú len dočasne, ale môže to mať fatálne následky. Podľa analýzy poisťovne Generali totiž už pri PN trvajúcej jeden mesiac bude v mesačnom rozpočte chýbať až 30 % mzdy. To môže najmä pri splátke úverov, spôsobiť závažné problémy.

Cena poistného však odráža nielen od rozsahu krytí, ale aj od poistných súm. Neoplatí sa mať životné poistenie podhodnotené.  „Vo všeobecnosti  platí, že pri uzatváraní poistenia je dôležité, aby klient zvolil poistnú sumu v takej výške, aby zabezpečila výpadok príjmu poisteného aspoň na 2 roky a zároveň aj dostatok peňazí potrebných na liečbu alebo rehabilitácie. Ak má klient napríklad úver, je dobré, aby bolo poistné krytie nastavené minimálne vo výške tohto úveru. Keďže sa istina úveru časom znižuje, je možné dojednať si aj poistné krytie s klesajúcou poistnou sumou, ktorého výhodou je nižšie poistné,“ odporúča Kováčová.

Výška poistných krytí by mala byť nastavená tak, aby v prípade invalidity, či úrazu dokázalo poistenie pokryť životný štandard a vyplatiť záväzky. V opačnom prípade ho platíte prakticky zbytočne a v najťažších životných chvíľach adekvátne  nepomôže.

Výhodná rezerva do staroby

Hoci životné poistenie nemožno považovať za sporenie, ak sa zohľadní dlhodobé investovanie v desiatkach rokoch, tak popri poistení môže byť práve sporiaca časť pomyselným štvrtým pilierom dôchodkového systému.

„Dobrým príkladom štvrtého pilieru je investičné životné poistenie, ktoré ponúka optimálnu poistnú ochranu v rôznych životných situáciách, a zároveň možnosť vytvoriť si finančnú rezervu. V takomto prípade je však potrebné zosúladiť ukončenie poistenia s dobou odchodu do dôchodku,“ radí Daniela Tomášková z poisťovne NN. Vďaka takto nastavenému poisteniu získavate nielen ochranu finančnej stability a úverov počas produktívnej fázy živote, ale zároveň pri odchode do dôchodku získate ďalšie financie, ktoré sa vám hodia k dôchodku zo sociálnej poisťovne a výplate z druhého a tretieho piliera.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo