Kúpili ste byt alebo dom v roku 2019? Nezabudnite v januári podať daňové priznanie

14.01.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ak ste sa v roku 2019 stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, do konca januára musíte podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.


Ak ste od 2. januára 2019 do 1. januára 2020 získali do vlastníctva rodinný dom, byt, nebytový priestor alebo ste sa stali správcom, nájomcom, užívateľom alebo vlastníkom pozemku, budete musieť podať daňové priznanie. To všetko je totiž predmetom dane z nehnuteľnosti. 

Daňové priznanie budete za uvedenú nehnuteľnosť podávať len raz a v tomto roku. Ak sa počas roka 2020 nič nezmení, čiže ostanete vlastníkom nehnuteľnosti, daňové priznanie v ďalšom roku už nepodávate. Správca dane vám len automaticky pošle rozhodnutie o vyrubenej dani. Rozhodujúci je teda vždy stav k 1. januáru.

Ak získate do nájmu, užívania či správy ďalšiu nehnuteľnosť, musíte podať čiastkové daňové priznanie. A to platí aj v prípade, že daňová povinnosť na daň z nehnuteľnosti zanikne. Ak sa pomýlite resp. spravíte nejaký chybu v daňovom priznaní, podáte opravné daňové priznanie.

Čas je len do konca januára

Daňové priznanie k nehnuteľnosti sa nedá odložiť. Musíte ho podať do konca januára, teda do 31.1.2020. Výnimkou je len prípad, keď ste získali nehnuteľnosť v dražbe alebo dedičskom konaní, vtedy podávate daňové priznanie aj v priebehu roka. Konkrétne do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti.

 

dokedy treba podať daňové priznanie z nehnuteľnosti?

Zdroj: Pixabay

Kto má nárok na zľavu z dane z nehnuteľnosti

Obec alebo mesto vám môžu poskytnúť úľavu, či odpustenie dane. Týka sa to najmä ťažko zdravotne postihnutých, poberateľov dávok v hmotnej núdzi či dôchodcov.

O úľavu či odpustenie dane musíte tiež požiadať do 31. januára. Ak nehnuteľnosť zdedíte alebo vydražíte, uplatníte si nárok na úľavu pri podaní priznania. 

Ako riešiť nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve?

Ak nehnuteľnosť vlastní viacero spoluvlastníkov, resp. je v podielovom spoluvlastníctve niekoľkých daňovníkov, daňovú povinnosť má každý spoluvlastník podľa výšky svojho podielu na nehnuteľnosti. 

Títo spoluvlastníci sa však môžu dohodnúť a určiť si jedného zastupujúceho spoluvlastníka. Ostatní tak budú ručiť za daň do výšky svojho podielu na dani. Túto skutočnosť však musia ohlásiť aj správcovi dane, teda obci alebo mestu.

Ak ste v manželstve a máte nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve, vo vašom prípade podáva daňové priznanie jeden z manželov, a teda ručíte za daň spoločne.

Ako podať daňové priznanie k nehnuteľnosti v roku 2020?

Daň z nehnuteľnosti je miestna daň a platíte ju mestu alebo obci, pod ktorého územný plán nehnuteľnosť spadá. Dnes už nemusíte nikam chodiť, vyplnené tlačivo daňového priznania môžete odovzdať aj elektronicky, ak to daná obec alebo mesto umožňuje. Ak nie, môžete tak urobiť osobne alebo poštou. Budete potrebovať toto tlačivo:

Zaplatíte neskôr

Keď podáte daňové priznanie, splnili ste si svoju povinnosť. Teraz je na ťahu mesto či obec. Správca dane musí spracovať podanie a vypočítať výšku dane. Oznámenie o jej výške a podrobnostiach platby dostanete poštou, prípadne elektronicky. Ak ide o vyššiu sumu, daň môžete zaplatiť aj v niekoľkých splátkach. Musí to však schváliť správca dane.

Ak budete chcieť vedieť, koľko budete platiť daň, skúste si vyhľadať internetovú stránku mesta či obce, kde by mali byť k dispozícii všetky Všeobecne záväzné nariadenia, podľa ktorých sa obec riadi.

Čo ak nepodáte daňové priznanie alebo nezaplatíte daň?

Nesplnenie daňovej povinnosti je na Slovensku trestané pokutou, ktorá sa môže vyšplhať veľmi vysoko. Ak teda nepodáte daňové priznanie v predpísanom termíne, hrozí vám podľa zákona pokuta vo výške vyrubenej dane z danej nehnuteľnosti, najviac to však môže byť 30 000 eur a najmenej 5 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.