100 eur na zuby, zľavy do kúpeľov i na lieky. Benefity poisťovní pre rok 2020 (porovnanie)

15.01.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Zdravotné poisťovne lákajú poistencov okrem iného aj svojimi benefitmi. Najviac peňazí dostanete späť za lieky či zubnú starostlivosť. Populárne sú aj zľavy na wellness či kúpele. Prinášame prehľad výhod pre rok 2020.


Každý rok máju poistenci možnosť zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu. Avšak, prihlášky musia byť odovzdané do 30. septembra v novej poisťovni. Zdravotné poistenie meníte vždy k 1. januáru nasledujúceho roku, niektoré poisťovne však umožňujú využívať benefity k zdravotnému poisteniu už v roku, kedy podáte prihlášku. Napríklad poisťovňa Union vám zapožičia monitor dychu pre novorodenca na 6 mesiacov - podmienkou je, aby obaja rodičia boli poistencami uvedenej poisťovne, alebo mali podanú platnú prihlášku na nasledujúci rok. 

Porovnali sme ponuky všetkých poisťovní:

Príspevok na zuby: Dôvera a Union až 100 eur

Tento benefit ponúkajú všetky tri zdravotné poisťovne, ale každá v inej forme. Poisťovňa Dôvera ponúka pre svojich poistencov benefit 100 eur, stačí podať elektronickú žiadosť pred návštevou lekára a následne priložiť doklad o zaplatení. Na jeden zákrok môžete použiť maximálne 25 eur.

Union ponúka 100 eur v plnej výške aj na jedno vyšetrenie či zákrok. Možno ho využiť na plombovanie, trvalé ošetrenie/plnenie koreňových kanálikov, opravy zubných protéz, zubné korunky a mostíky pri použití štandardného materiálu, prípadne dentálnu hygienu. 

VŠZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa) ponúka dentálny benefit len pre deti a mladistvých do 18 rokov a možno ho použiť len na dentálnu hygienu. Príspevok na dentálnu hygienu je vo výške 50 % z platby (max. 30 eur).

príspevok na zuby porovnanie poisťovní

Zdroj: Shutterstock

Vrátenie peňazí za lieky: Union neobmedzuje sumou

V tomto prípade Dôvera ako jediná poisťovňa vracia doplatky za lieky nad rámec zákona - vzťahuje sa to na antibiotiká, lieky proti alergii, dietetické potraviny - do výšky 200 eur. Týka sa to detí, ale aj dospelých

Union zase vracia doplatky za lieky a dietetické potraviny predpísané deťom od narodenia až do veku 17 rokov v neobmedzenej výške. 

VŠZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa) podľa dostupných informácií na svojej stránke doplatky za lieky vracia formou spoluúčasti. Všetky formy spoluúčasti máte na konkrétnych liekoch a potrebách priamo na stránke poisťovne. Ide o sumu, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti 12 eur, 30 eur, 10 eur alebo 0 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený.

Mobilnú aplikáciu majú len dve poisťovne

Bezplatné, šikovné a nahrádzajú kartu poistenca. V dnešnej dobe smartfónov by už aplikácie zdravotnej poisťovne mali byť samozrejmosťou a je skvelé, že na Slovensku ich majú už dve poisťovne - Dôvera a VŠZP. Union zatiaľ mobilnú aplikáciu na zdravotné poistenie nemá.

Obe aplikácie majú v sebe celú zdravotnú kartu pacienta, ponúkajú prehľad o platbách, zákrokoch, diagnózach, výške doplatkov za lieky a dokonca aj zdravotnú kartu detí. 

Dôvera má v sebe aj stav účtu a záväzkov, informácie o platiteľovi a históriu platieb.

Šikovnou možnosťou je napríklad nastaviť aj pripomienky v prípade preventívnych prehliadok u lekára. Túto funkciu umožňuje aj Dôvera aj VŠZP. Dôvera navyše informuje aj o krvnej skupine poistenca - čo môže byť kľúčové v prípade straty vedomia a nutnosti potrebného zákroku cestou do nemocnice a pod.

Očkovania: proti chrípke máte vakcínu bezplatne

Najširšiu ponuku zliav má v prípade očkovaní Union, orientuje sa najmä na najmenších pacientov - deti. 

Očkovanie proti chrípke ponúkajú všetky tri poisťovne bez doplatku.

Nad rámec ponúka očkovanie proti hepatitíde A a B, kliešťom, HPV infekcii poisťovňa Dôvera (50-100% z ceny). VŠZP uhrádza 3. vakcínu pri očkovaní proti hepatitíde typu A a B.

Zľavy na kúpele a wellness

V tomto prípade ponúkajú zľavy všetky tri poisťovne a je ťažko povedať, ktorá je pre vás lepšia. Odporúčame skontrolovať konkrétne ponuky poisťovní, každá ponúka iné zariadenia a inú výšku zľavy. 

V prípade VŠZP poisťovňa uhradí tretinu nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Dôvera a Union ponúkajú zľavy 5-10% na vybrané wellness či kúpeľné pobyty na Slovensku.

 

Dôležité vyšetrenia sú preplácané tiež

Union ponúka príspevok na test potravinovej intolerancie v sume 70 eur. Takisto Test okultného krvácania pre včasnú diagnostiku rakoviny čreva a konečníka už od 40. roku života, cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice už od 18 rokov, nadštandardné vyšetrenie u urológa a iné vyšetrenia nad rámec zákona. Rovnako ak lekár potrebuje súrne zistiť nutnosť podania antibiotík, v Unione máte bezplatné CRP vyšetrenie na zistenie nutnosti podania antibiotík u všeobecného lekára pre dospelých.

VŠZP ponúka cytologické vyšetrenie sterov maternice ženám nad 18 rokov pri každej gynekologickej preventívnej prehliadke. Takisto vyšetrenie prítomnosti krvi v stolici – test na okultné krvácanie vo veku nad 40 rokov, preventívnu urologickú prehliadka pre mužov od 40 rokov, nadštandardné vyšetrenia pri preventívnej prehliadke u všeobecného lekára (napr. vyšetrenie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody), zmluvné predoperačné vyšetrenia u všeobecného lekára a napokon aj komplexnú liečbu morbídnej obezity.

Dôvera sľubuje výmenu bedrového a kolenného kĺbu s minimálnou čakacou dobou, pre diabetikov zriadila špeciálnu telefónnu linku, prepláca protónovú liečbu pre onkologických pacientov a vracia 80% výdavkov aj u nezmluvného lekára. Podporuje tiež príspevkom na lieky pre tých, čo si chcú odvyknúť od fajčenia a vitamíny dáva tým, ktorý darujú krv.

Oslovila vás ponuka niektorej poisťovne? Prihlášku na zmenu poisťovne treba zaslať do 30. septembra 2020. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5